Aktuelnosti

07/11/2014

Program zaveštanja tela Zavodu za anatomiju

Opširnije >>>

Arhiva

Zavod za anatomiju

Zavod za anatomiju se nalazi u prizemlju Medicinskog fakulteta. Kapacitet i opremljenost Zavoda za anatomiju omogućava odvijanje praktične nastave iz Anatomije, naučni rad i kontinuiranu edukaciju.
U salama Zavoda za anatomiju, koje se nalaze na samom ulazu (slika 1), održavaju se vežbe i organizuje praktični deo ispita iz Anatomije.

 

Slika 1.


U prednjem delu Zavoda nalazi se i Anatomski muzej (slika 2) koji je na raspolaganju studentima za učenje na iznajmljenim preparatima iz Osteološke zbirke.


Slika 2.


U centralnom delu Zavoda nalazi se Biblioteka koja raspolaže delom bibliotečkog fonda Medicinskog fakuleta iz oblasti morfoloških nauka.
U drugoj polovini Zavoda za anatomiju nalaze se nastavnički kabineti, laboratorije i prostorije za smeštaj, čuvanje i preparisanje anatomskih preparata Zavoda za anatomiju.

Istorijat 

Zavod za anatomiju osnovan je 1960. godine. Osnivač Zavoda bio je prof. dr Siniša Radojević. Ispred Biblioteke Zavoda za anatomiju postavljena je izložbena vitrina sa ličnim predmetima i rukopisima iz zaostavštine profesora Radojevića. Pored spomen-vitrine postavljena je i bista prvog srpskog anatoma Jovana Andrejevića.

Kontakt

Telefon: 021/ 66 15 775, 66 15 751, 424 833

Faks:  021/ 66 15 775, 66 15 751

Elektronska pošta:  anatomi@uns.ac.rs


Anatomski muzej

Anatomski muzej raspolaže osteološkim, korozivnim i plastiniranim preparatima, kao i didaktičkim mulažima koji se koriste u nastavi. Preparati su izloženi u vitrinama.

Za iznajmljivanje osteoloških preparata obratiti se laborantima, uz indeks.

Radno vreme muzeja


Nastavnici i saradnici

Nastavnici 

Srdić Galić Biljana, redovni profesor
Stojšić Džunja Ljubica, redovni profesor
Babović Siniša, vanredni profesor, šef Katedre
Erić Mirela, vanredni profesor
Marić Dušica, vanredni profesor
Krstonošić Bojana, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
Vučinić Nikola, docent
Knezi Nikola, asistent
Drvendžija Zorka, asistent
Radošević Dragana, asistent, sekretar Katedre
Udicki Mirjana, asistent
Žigić Sonja, asistent

Laboranti/tehničari:

Suada Jenko
Đorđe Roslavljev
Anđa Popović

Tehnički sekretar/tehnički saradnik:

Jelena Dejanović
Branka Bošnjak

Spremačice
:

Zdenka Jambrih
Dragana Repaši
Marija Đurovka


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic