Aktuelnosti

Teme diplomskih radova

Poštovane kolege,

Pred Vama se nalaze predlozi tema za Diplomske radove. Ukoliko ste zainteresovani za teme koje nisu na spisku, u dogovoru sa Šefom Karedre, možete prijaviti svoju temu. Ovo je samo želja, da Vam pomognemo u odabiru tema. Pravilnik o izradi i odbrani diplomskog rada nalazi se na sajtu fakulteta. 
  

Prema Pravilniku:

Član 7. 

Mentor diplomskog rada je predmetni nastavnik iz čije se oblasti brani diplomski rad.
S poštovanjem
Prodekan za nastavu
Prof dr Snežana Brkić

Katedra za epidemiologiju
Katedra za ginekologiju i opstetriciju
Katedra za higijenu
Katedra za hirurgiju
Katedra za infektivne bolesti
Katedra za internu medicinu
Katedra za medicinsku rehabilitaciju
Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
Katedra za neurologiju
Katedra za otorinolaringologiju
Katedra za patologiju
Katedra za patološku fiziologiju
Katedra za pedijatriju
Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju
Katedra za radiologiju
Katedra za stomatologiju
Katedra za sudsku medicinu
Katedra za urgentnu medicinu
Katedra za zdravstvenu negu

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic