Studenti - Studentski Parlament

Studentski parlament Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je najviši organ Fakulteta putem kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese. Pravo da biraju i budu birani imaju svi studenti redovno upisani u školsku godinu u godini u kojoj se biraju članovi Studentskog parlamenta. Mandat članova Studentskog parlamenta traje 2 godine.
 
Studentski parlament broji 25 članova, sa svakog akreditovanog studijskog programa, po proporcionalnom sistemu u zavisnosti od broja studenata, i to:

1. 12 studenata integrisanih akademskih studija medicine;
2. 2 studenta integrisanih akademskih studija stomatologije;
3. 4 studenta integrisanih akademskih studija farmacije;
4. 3 studenta akademskih i strukovnih studija zdravstvene nege;
5. 2 studenta akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije;
6. 1 student akademskih studija medicinske rehabilitacije;
7. 1 student studija drugog i trećeg stepena (master i doktorske studije).
 
Aktuelni članovi Studentskog parlamenta:
 
- David Ivanov. 6. godina medicine;
- Marina Bugarski, 6. godina medicine;
- Slobodan Šajinović, 6. godina medicine;
- Mile Ivančević, 5. godina medicine;
- Jovana Sladojević, 5. godina medicine;
- Miloš Stojanović, 5. godina medicine;
- Aleksa Bekić, 4. godina medicine;
- Marko Subašić, 4. godina medicine;
- Simona Ikonov, 3. godina medicine;
- Mirna Usorac, 3. godina medicine na engleskom jeziku;
- Lucija Šapro, 2 godina medicine na engleskom jeziku;
- Lana Marković, 4. godina medicine;
- Dunja Nikolić, 4. godina stomatologije;
- Nataša Sladojević, 3 godina stomatologije;
- Jovana Bojić, 5. godina farmacije;
- Ivana Knežević, 4. godina farmacije;
- Marija Perić, 3 godina farmacije;
- Aleksandra Dobanovački, 2. godina farmacije;
- Aleksandra Nikolić, 4. godina zdravstvene nege;
- Kristina Gavrić, 3. godina zdravstvene nege;
- Aleksandar Vlahović, 2. godina zdravstvene nege;
- Jana Vasin, 3. godina medicinske rehabilitacije;
- Dejan Nestorov, 4. godina specijalne edukacije i rehabilitacije;
- Jovana Igić, 2. godina specijalne edukacije i rehabilitacije;
- Tamara Tešić, 2. godina doktorskih studija.
 
Predsednik Studentskog parlamenta

Jovana Sladojević
jovanaasladojevic@gmail.com

Potpredsednik Studentskog parlamenta

Miloš Stojanović
smilos858@gmail.com
 
Sekretar Studentskog parlamenta

Marija Perić
peric.marija97@yahoo.com

      
 
           
 
      

Tekst uneo: IvanaMaksimovic