Aktuelnosti

Služba za informatiku

Zaposleni:

Nikola Lekin, sistem-administrator, nikola.lekin@mf.uns.ac.rs

Ivana Maksimović, administrator elektronskih servisa, ivana.maksimovic@mf.uns.ac.rs

Mašan Milošević, tehnički saradnik za održavanje računarske opreme, masan.milosevic@mf.uns.ac.rs
 
E-mail Službe: it@mf.uns.ac.rs, web@mf.uns.ac.rs
 
Broj telefona: 021/21 00 124
 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic