Repetitorijumi

Kontakt telefon 021 / 21 00 121;

Elektronska pošta: skriptamf@uns.ac.rs

Naslov: Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz matematike
Autorke: Dušanka Perišić, Gordana Šobot

Cena: 650,00 dinara

Naslov: Repetitorijum i test-pitanja iz stomatoloških materijala
Urednica: Tatjana Puškar

Cena: 530,00 dinara

Naslov: Test-pitanja i repetitorijum iz parodontologije
Urednik: Milanko Đurić

Cena: 430,00 dinara

Naslov: Test-pitanja i repetitorijum iz patološke fiziologije
Urednici: Mirjana Đerić, Zoran Stošić

Cena: 350,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz hemije
Urednica: Tatjana Ćebović

Cena: 500,00 dinara

Naslov: Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz matematike
Autorke: Dušanka Perišić, Gordana Šobot

Cena: 360,00 dinara - rasprodato

Naslov: Repetitorijum i test-pitanja iz ginekologija i akušerstva
Urednik: Srđan Ðurđević

Cena: 740,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz hemije za pripremu prijemnog ispita
Urednice: Mira Popović, Mirjana Vojinović Miloradov

Cena: 250,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege za pripremu prijemnog ispita
Autorke: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 470,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije
Autori: Ljiljana Somer, Matilda Ðolai, Dušan Lalošević

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz psihologije za pripremu prijemnog ispita
Urednici: Vojislava Bugarski Ignjatović, Tatjana Krstić, Nina Brkić Jovanović, Biljana Obradović

Cena: 480,00 dinara

Naslov: Upotreba funkcijskih ispitivanja u dijagnozi bolesti
Urednici: Zoran Stošić, Radoslav Borota

Cena: 1200,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz bakteriologije sa parazitologijom
Urednice: Marija Kulauzov, Zora Jelesić, Mira Mihajlović Ukropina

Cena: 250,00 dinara

Naslov: Zbirka pitanja iz otorinolaringologije
Urednik: Rajko M. Jović

Cena: 400,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz osnova pedagogije
Autorke: Snežana Babić Kekez, Bojana Perić Prkosovački

Cena: 270,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz hemije
Autor: Tatjana Cebović

Cena: 500,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz uvoda u naucnoistraživački rad
Autor: Predrag Ðuric

Cena: 190,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege za pripremu prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Autorke: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 440,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz psihologije za pripremu prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Autorke: Vojislava Bugarski, Nina Brkić-Jovanović, Tatjana Krstić, Biljana Obradović

Cena: 440,00 dinara

Naslov: Repetitorijum sa test-pitanjima iz medicine i prava
Autori: Stojan Petković, Miljen Maletin

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Repetitorijum iz citologije, histologije i organologije sa primerima test pitanja za studente medicine, stomatologije, farmacije, medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege
Autori: Ljiljana Somer, Matilda Ðolai, Dušan Lalošević

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Zbirka pitanja iz otorinolaringologije za studente medicine i stomatologije
Autor: Rajko Jović

Cena: 400,00 dinara

Naslov: Test pitanja iz fiziologije (četvrto preštampano izdanje)
Autorka: Vesna Ivetić

Cena: 200,00 dinara

Naslov: Opšta medicina - test pitanja za studente stomatologije
Autorke: Radoslava Doder, Verica Ðuran 

Cena: 180,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz bakteriologije sa parazitologijom
Autorke: Marija Kulauzov, Zora Jelesić, Mira Mihajlović Ukropina

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz farmakologije i toksikologije
Autori: Kornelija Ðakovic-Švajcer, Milan Stanulović, Ana Sabo, Momir Mikov, Jovan Popović

Cena: 450,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz hemije (za prijemni ispit na fakultete medicinske, stomatološke i biološke struke)
Autorke: Mira Popović, Mirjana Vojinović-Miloradov

Cena: 240,00 dinara

Naslov: Test-pitanja iz zdravstvene nege
Autorke: Dragana Milutinović, Mirjana Bokun

Cena: 440,00 dinara

Naslov: Calculations in medical Chemistry
Autorka: Mirjana Vojinović - Miloradov

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Multiple choice questions pathophysiology and labaratory medicine
Autor: Milenko Kulauzov

Cena: 220,00 dinara

Naslov: Repetitorijum i testovi iz neurologije
Autor: Čongor Nad

Cena: 250,00 dinara

Naslov: Repetitorijum i test pitanja iz hemije za studente medicine
Autorke: Mira Popović, Mirjana Vojinović - Miloradov   

Cena: 220,00 dinara, rasprodato

Naslov: Test pitanja iz medicinske rehabilitacije
Autor: Kosta Savić

Cena:140,00 dinara

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic