Aktuelnosti

Osnovne strukovne studije radiološke tehnologije


- Flajer -


Nivo studija
Osnovne strukovne studije - studije prvog stepena

Trajanje studija
3 godine (6 semestara)
 
Ukupan broj ESPB bodova
180
 
Zvanje koje se stiče
Strukovni medicinski radiolog
 
Cilј studija
 
Osnovni ciljevi
 • sticanje teorijskog i praktičnog znanja za obavlјanje poslova i zadataka u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini, u okviru svojih kompetencija
 • osposoblјavanje za samostalni i timski rad u izvođenju dijagnostičkih i terapijskih procedura. 

Specifični cilјevi

 • sticanje osnovnih znanja o strukturi i fiziološkim funkcijama lјudskog tela, kao i o mehanizmima razvoja bolesti i narušavanju građe tela
 • upoznavanje sa fizičkim i biološkim osnovama zračenja
 • ovladavanje veštinama upravlјanja izvorima zračenja, zaštite od jonizujućeg zračenja, i sprovođenja mera zaštite i dekontaminacije
 • sticanje znanja o fizičko-tehničkim osnovama i nameni opreme u radiologiji
 • upoznavanje sa tehnikama snimanja i elementima koji utiču na kvalitet slike
 • ovladavanje tehnikama snimanja u konvencionalnoj radiologiji
 • osposoblјavanje za izvođenje CT- i MR-snimanja
 • sticanje znanja iz oblasti nuklearne medicine i ovladavanje postupcima nuklearnomedicinskih dijagnostičkih i terapijskih procedura
 • sticanje znanja o procedurama u interventnoj radiologiji
 • sticanje osnovnih znanja o biologiji tumora i kancerogenezi i dijagnostičkim i terapijskim postupcima u onkologiji; ovladavanje radioterapijskim tehnikama
 • upoznavanje sa organizacijom rada radiološke službe
 • ovladavanje veštinama komunikacije sa pacijentom i principima profesionalne etike
 • razvijanje sposobnosti za korišćenje i analizu stručnih i naučnih podataka, kao i za kontinuirano učenje. 
Kompetencije koje proističu iz studijskog programa
 
Po završetku Osnovnih strukovnih studija radiološke tehnologije studenti će biti osposoblјeni da samostalno ili u timskom radu primenjuju stečena znanja i veštine:
 • samostalno sprovođenje radiografskih snimanja sa ili bez upotrebe kontrastnih sredstava
 • samostalno rukovanje CT- i MR-opremom
 • asistiranje u ultrazvučnoj dijagnostici
 • pravilno pripremanje i postavljanje pacijenta za različite vrste radioloških pregleda
 • rukovanje opremom u nuklearnoj medicini, pripremanje i aplikacija dijagnostičkih i terapijskih radiofarmaceutika
 • asistiranje u procedurama interventne radiologije
 • učestvovanje u markiranju, planiranju i aplikaciji radioterapije i praćenju postignutih rezultata
 • rukovanje uređajima za radioterapiju i izrađivanje maski za radioterapiju
 • komuniciranje sa pacijentom u cilјu davanja uputstava i adekvatne pripreme za radiološku proceduru, evidentiranja neželјenih efekata i preduzimanja mera zaštite
 • poštovanje principa profesionalne etike
 • ostvarivanje humanog odnosa prema pacijentima i kolegama
 • vođenje zdravstvene dokumentacije
 • prenošenje znanja na saradnike
 • korišćenje informaciono - komunikacione tehnologije u svakodnevnom radu
 • praćenje inovacija u struci i korišćenje u praksi
 • aktivno učešće u organizaciono-rukovodećim poslovima.
Uslov za upis
 • završena gimnazija ili srednja škola medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju i
 • položen prijemni ispit iz biologije i fizike/zdravstvene nege. 
Struktura programa
 
U skladu sa proporukama za osnovne strukovne studije u polju medicinskih nauka, pomenuti studijski program obuhvata više od 4000 časova nastave, od čega je gotovo polovina časova stručne prakse. Program je koncipiran tako da pruža mogućnost ovladavanja savremenim teorijskim znanjima i praktičnim veštinama koje obezbeđuju profesionalne kompetencije koje se odnose na dobijanje relevantnih informacija o radiološkoj anatomiji i patologiji, tehnikama slikovnog prikaza, konvencionalnim i naprednim radiološkim tehnikama, metodama radioterapije i primene radionuklida, kao i o biološkim efektima zračenja i mogućnostima zaštite. Program omogućava efikasno studiranje i obezbeđuje visok nivo stručne i naučne kompetentnosti. S obzirom na to da je nastavni program usklađen sa programima evropskih fakulteta u pogledu strukture, obima i metodološkog pristupa otvoraju se mogućnosti za mobilnosti studenata, nastavnika i naučnih ideja.

Plan studijskog programa
 
I godina studija
Nastavni predmet
Časova nedeljno
Časova godišnje
ESPB
Zimski semestar
Letnji semestar
Br.
Šifra
Naziv predmeta
P
V
DON
P
V
DON
P
V
Uk.
Ostali časovi
 
1.
Rt.anat.1.1.
3
2
 
 
 
 
45
30
 
 
4
2.
Rt.fiz.1.1
3
2
 
 
 
 
45
30
 
 
4
3.
Rt.hige.1.1.
3
2
 
 
 
 
45
30
 
 
2
4.
Rt.vkom.1.1
2
2
 
 
 
 
30
30
 
 
2
5.
Rt.fizrz.1.1.
4
2
 
 
 
 
60
30
 
 
8
6.
Rt.opr.1.1.
2
4
 
 
 
 
30
60
 
 
4
7.
Rt.patf.1.2.
 
 
 
2
4
 
30
60
 
 
4
8.
Rt.rteh.1.2.
 
 
 
4
2
 
60
30
 
 
6
9.
Rt.rdij.1.2.
 
 
 
2
2
 
30
30
 
 
6
10.
Rt.inf.1.2.
 
 
 
2
2
 
30
30
 
 
2
11.
Rt.farm.1.2.
 
 
 
2
2
 
30
30
 
 
3
12.
Rt.srz.1.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300
9
13.
Rt.i.pp.1.2.
Rt.i.zn.1.2.
 
Predmet izbornog bloka 1*
 
 
 
1
2
 
15
30
 
 
3
14.
Rt.i.ist.1.2.
Rt.i.bezb.1.2.
Predmet izbornog bloka 2*
 
 
 
2
1
 
30
15
 
 
3
Ukupno
Aktivne nastave
480
435
915
 
60
Stručne prakse
300
Nastave na prvoj godini
1215
*Student bira jedan predmet iz izbornog bloka
P – predavanja
V – vežbe
DON – drugi oblici nastave 
II godina studija
Nastavni predmet
Časova nedeljno
Časova godišnje
ESPB
Zimski semestar
Letnji semestar
 
Šifra
Naziv predmeta
P
V
DON
P
V
DON
P
V
Uk.
Ostali časovi
15.
Rt.konv.2.1.
3
1
 
 
 
 
45
15
60
 
3
16.
Rt.imidž.2.1.
3
1
 
 
 
 
45
15
60
 
3
17.
Rt.onk.2.1.
3
3
 
 
 
 
45
45
90
 
6
18.
Rt.intm.2.1.
3
3
 
 
 
 
45
45
90
 
4
19.
Rt.engl.2.1.
2
0
 
 
 
 
30
 
30
 
2
20.
Rt.s.rd.2.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300
6
21.
Rt.i.znak.2.1
Rt.i.pin.2.1.
Predmet izbornog bloka 3*:
2
1
 
 
 
 
30
15
45
 
3
22.
Rt.i.pro.2.1.
Rt.i.inf.2.1.
Predmet izbornog bloka 4* 
2
1
 
 
 
 
30
15
45
 
4
23.
Rt.mr.2.2.
 
 
 
4
2
 
60
30
90
 
4
24.
Rt.uz.2.2.
 
 
 
4
2
 
60
30
90
 
3
25.
Rt.hir.2.2.
 
 
 
2
4
 
30
60
90
 
3
26.
Rt.ct.2.2.
 
 
 
4
2
 
60
30
90
 
4
27.
Rt.nm.2.2.
 
 
 
2
0
 
30
 
30
 
2
28.
Rt.engl.2.2.
 
 
 
2
0
 
30
 
30
 
2
29.
Rt.s.km.2.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300
6
30.
Rt.i.ped.2.2.
Rt.i.sto.2.2.
Predmet izbornog bloka 5*
 
 
 
2
2
 
30
30
120
 
5
Ukupno
Aktivne nastave
570
330
900
 
60
Stručne prakse
600
Nastave na drugoj godini
1500
*Student bira jedan predmet iz izbornog bloka
P – predavanja
V – vežbe
DON – drugi oblici nastave 
III godina studija
Nastavni predmet
Časova nedeljno
Časova godišnje
ESPB
Zimski semestar
Letnji semestar
P
V
Uk.
Ostali časovi
Br.
Šifra
Naziv predmeta
P
V
DON
P
V
DON
31.
Rt.opang.3.1.
4
2
 
 
 
 
60
30
90
 
3
32.
Rt.radt.3.1.
4
4
 
 
 
 
60
60
120
 
6
33.
Rt.knm.3.1.
4
2
 
 
 
 
60
30
90
 
3
34.
Rt.s.rt.3.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300
6
35.
Rt.s.nm.3.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300
6
36.
Rt.i.stat.3.1. Rt.i.inv.3.1.
Predmet izbornog bloka 6*
2
1
 
 
 
 
30
15
45
 
3
37.
Rt.i.pul.3.1.
Rt.i.tra.3.1.
Predmet izbornog bloka 7* 
3
2
 
 
 
 
45
30
75
 
5
38.
Rt.soc.3.2.
 
 
 
2
0
 
30
 
30
 
2
39.
Rt.inr.3.2.
 
 
 
4
2
 
60
30
90
 
3
40.
Rt.ittr.3.2.
 
 
 
4
4
 
60
60
120
 
4
41.
Rt.s.inr.3.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
450
7
42.
Rt.etik.3.2.
 
 
 
2
0
 
30
 
30
 
2
43.
Rt.i.ge.3.2.
Rt.i.neur.3.2.
Rt.i.uro.3.2.
Predmet izbornog bloka 8*:
 
 
 
3
2
 
45
30
75
 
5
44.
Rt.i.kard.3.2.
Rt.i.vask.3.2.
Predmet izbornog bloka 9*:
 
 
 
3
2
 
45
30
75
 
5
Ukupno:
Aktivne nastave
525
315
840
 
60
Stručne prakse
1050
Nastave na trećoj godini
1890
*Student bira jedan predmet iz izbornog bloka
P – predavanja
V – vežbe
DON – drugi oblici nastave

Tekst uneo: IvanaMaksimovic