Praktikumi

Kontakt telefon- 021 / 21 00 121;

Elektronska pošta : skriptamf@uns.ac.rs

     Naslov: Praktikum opšte hemije
     Autori: Nataša Milić, Nataša Milošević, Maja Milanović

 

     Cena: 550,00 dinara

     Naslov: Praktikum patološke histologije
     Urednica: Živka Eri

 

     Cena: 520,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz farmaceutske tehnologije, čvrsti preparati
     Autori: Svetlana Goločorbin Kon, Mladena Lalić Popović

 

     Cena: 680,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz farmaceutske tehnologije - sterilni preparati
     Autori: Svetlana Goločorbin Kon, Mladena Lalić Popović

     Cena: 500,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz ginekološko-akušerske dijagnostike i terapije
     Urednici: Srđan Đurđević, Đorđe Petrović

     Cena: 650,00 dinara

 

     Naslov: Asistivne tehnologije
     Autorke: Špela Golubović, Sanela Slavković, Mila Veselinović

 

     Cena: 660,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz farmakografije i oblika lekova
     Autorke: Isidora Samojlik, Olga Horvat

 

     Cena: 330,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum neorganske hemije
     Autorke: Nataša Milić, Nataša Milošević

 

     Cena: 300,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz oftalmologije
     Urednik: Nikola Babić

 

     Cena: 500,00 dinara

       Naslov: Praktikum iz organske hemije
     Autori: Mihalj Poša, Ana Pilipović, Vesna Tepavčević 

 

     Cena: 760,00 dinara

         Naslov: Praktikum iz patološke fiziologije
     Urednici: Zoran Stošić, Mirjana Đerić 

 

     Cena: 1300,00 dinara

       Naslov: Praktikum iz anatomije
     Urednik: Biljana Srdić Galić 

 

     Cena: 1700,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz fizičke hemije
     Autori: Mihalj Poša, Kosta Popović, Zita Farkaš Agatić

 

     Cena: 420,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz humane genetike
     Autorke: Ljiljana Vapa, Dragana Obreht, Mihajla Đan

 

     Cena: 220,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz makroskopskog pregleda u patologiji
     Urednica: Milana Panjković

 

     Cena: 390,00 dinara

     Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije
     Autor: Jela Borota

 

     Cena: 520,00 dinara

     Naslov: Osnovi industrijske farmacije
     Autori: Veljko Krstonošić, Dejan Ćirin

 

     Cena: 320,00 dinara

 

     Naslov: Pedijatrijska propedevtika
     Autori: Nevenka P. Rončević, Tamara D. Vukavić

 

     Cena: 330,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz farmaceutske tehnologije, sterilni preparati
     Autori: Svetlana Goločorbin Kon, Mladena Lalić Popović

 

     Cena: 300,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum neorganske hemije
     Autori: Ljiljana Vapa, Dragana Obreht, Mihajla Đan

 

     Cena: 200,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz neurofiziologije
     Autori: Jelena Popadić Gaćeša, Oto Barak

 

     Cena: 300,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum neorganske hemije
     Autori: Nataša Milić, Nataša Milošević

 

     Cena: 300,00 dinara

 

     Naslov: Praktikum iz patološke fiziologije
     Autori:  Ferenc Dujmović, Zoran Stošić, Mirjana Đerić

 

     Cena: 800,00 dinara

     Naslov: Praktikum iz fiziologije
     Autori: Đ. Sterio, V. Ivetić, N. Grujić, D. Filipović

 

     Cena: 400,00 dinara

Naslov: A practical handbook of pathological histology (for dentistry students)
Autori: Ištvan Klem, Slavica Knežević

Naslov: A practical handbook of pathological histology (for medical students)
Autor: Živka Eri

Cena: 680,00 dinara

Naslov: Praktikum fizičke dijagnostike sa osnovama interne propedevtike
Autor: Lazar Lepšanović

Cena: 380,00 dinara

Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege )
Autor: Jela Borota

Cena: 500,00 dinara

Naslov: Praktikum iz uvoda u naučnoistraživački rad
Autor: Predrag Đurić

Cena: 230,00 dinara

Naslov: Praktikum iz ginekološko-akušerske dijagnostike i terapije (treće preštampano izdanje)
Autori: Srđan Đurđević, Milenko Bujas, Dimitrije Segedi

Cena: 560,00 dinara

Naslov: Praktikum opšte hemije za studente farmacije
Autori: Nataša Milić, Nataša Milošević

Cena: 220,00 dinara
Naslov: Praktikum patološke histologije za studente medicine
Autor: Živka Eri

Cena: 340,00 dinara

Naslov: Praktikum iz farmakografije i oblika lekova
Autori: Isidora Samojlik i Olga Horvat

Cena: 170,00 dinara

Naslov: Infektivne bolesti (drugo izdanje) - prikazi slučajeva, interaktivni priručnik, CD
Autor: Snežana Brkić

Cena: 750,00 dinara
Naslov: Praktikum medicinske biohemije i hemije (za studente medicine, stomatologije, farmacije i zdravstvene nege)
Autor: Jela Borota
           
Cena: 450,00 dinara

Naslov: Praktikum patološke histologije za studente stomatologije
Urednici: Ištvan Klem, Slavica Knežević-Ušaj
           
Cena: 450,00 dinara
Naslov: Priručnik praktičnih i seminarskih vežbi iz biohemije i molekularne biologije
Autori: Zoran Kovačević, Karmen Stankov, Katica Bajin Katić

Cena: 140,00 dinara

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic