Opširniji pregled vesti

18.3.2020. godine u 12:30 časova, Svečana sala Medicinskog fakulteta
 
- TANjA JANKOVIĆ
 
Naslov doktorske disertacije:
 
UTICAJ TERAPIJE INHIBITORA FAKTORA TUMORSKE NEKROZE NA MINERALNU KOŠTANU GUSTINU I KOŠTANE BIOHEMIJSKE MARKERE-PROKOLAGEN TIP 1 N-TERMINALNI PROPEPTID I BETA-KROSLAPS KOD BOLESNICA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM