Opširniji pregled vesti

27.2.2020. godine u 12:00 časova, Svečana sala Medicinskog fakulteta      
 
- NATAŠA DRAGIĆ
 
Naslov doktorske disertacije:
 
UTICAJ SUSPENDOVANIH ČESTICA „PM2,5“ IZ VAZDUHA ŽIVOTNE SREDINE NA MORTALITET, KARDIOVASKULARNI I RESPIRATORNI MORBIDITET ODRASLOG STANOVNIŠTVA GRADA NOVOG SADA