Opširniji pregled vesti

Izveštaj komisije za izbor u zvanje istraživač-pripravnik za Miu Manojlović za užu naučnu oblast Interna medicina, stavlja se na uvid javnosti.
 
Uvid u izveštaj može se izvršiti u Službi za nauku u narednih 30 dana, počev od  28.01.2019. 
 
Služba za nauku