Opširniji pregled

Obaveštavaju se studenti koji treba da prisustvuju praktičnoj nastavi iz Prve pomoći da se do daljnjeg obustavljaju sve zamene termina. Studenti koji su iz objektivnih razloga sprečeni da prisustvuju praktičnoj nastavi u predviđenom terminu, mogu pristupiti istoj u rezervnim terminima koji će biti organizovani 14. i  po potrebi 21.12. 2019. Pre pristupanju praktiočnoj nastavi u rezervnim terminima potrebno je poslati mail i prijaviti se sa fakultetskog maila na mail adresu snezana.stanisavljevic@mf.uns.ac.rs

Tekst uneo: radojka.mazinjanin