Opširniji pregled

 Spisak studenata šeste godine medicine i raspored po grupama se nalazi u linku ispod.

Spisak studenata VI godine medicine i podela na grupe

Predstavnici grupa treba da pošalju mail na radojkamazinjanin@gmail.com

Mail adrese vežbodržača

Prof. dr. Ilija Srdanović          ilijasrd@gmail.com

Prof. dr. Vladan Popović     vpopovic67@gmail.com

Doc. dr Goran Rakić          drgoranrakic@gmail.com

Doc. dr Vladimir Manojlović   drvladimirmanojlovic78@gmail.com

Doc. dr Vesna Pajtić  vesnapajtic@hotmail.com

Doc. dr Nemanja Gvozdenović    nemanja.gvozdenovic@mf.uns.ac.rs

Asist. Dr Tanja Popov  verdala021@gmail.com

Asist. dr Bojan Mihajlović  bojanbmihajlovic@gmail.com

Asist dr Snežana Bjelić   sneza.kecojevic@gmail.com

Asist dr Maja Stefanović           maja.stefanovic@ikvbv.ns.ac.rs

Asist dr Radojka Jokšić-Mazinjanin radojkamazinjanin@gmail.com

dr Snežana Stanisavljević         snezana.stanisavljevic@mf.uns.ac.rs

dr Srđan Gavrilović         srdjan_gavrilovic@yahoo.com

Tekst uneo: radojka.mazinjanin