Opširniji pregled

 Vežbe iz Urgentne medicine će se održavati utorkom u 15 časova za sve grupe studenata po rasporedu iz tabele. Mesto održavanja vežbi je takođe naznačeno u tabeli

Raspored vežbi iz Urgentne medicine za studente Medicine školske 2019/2020. godine

R.b.

Predavač

Naziv vežbe

15.10.

22.10.

29.10.

5.11.

12.11.

19.1

26.11.

3.12.

10.12.

17.12.

24.12.

14.01.

Mesto izvođenja

1.

 dr Snežana  Stanisavljević

Evaluacija i održavanje vazdušnog puta
Mehanička sredstva za obezbeđivanje vazdušnog puta. Bolus opstrukcija kod odraslih (algoritam postupaka)
-  vežbe na manekenu.

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

Klinika za anesteziju KCV;
Centar za edukaciju MF

2.

Doc. dr Vesna
 Pajtić

Težak disajni put (algoritam postupaka).
Metode veštačkog disanja
 -vežbe na manekenu.

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

Urgentni cenrtar KCV;
Centar za edukaciju MF

3.

Doc. dr Goran
 Rakić

Intravaskularni akcesi (periferni i  centralni venski, io)
Infuzioni rastvori za nadoknadu volumena. Sedacija i analgezija (indikacije, vrste medikamenata i putevi davanja).
Osnovne i proširene mere KPR kod dece (algoritam postupaka)
-vežbe na manekenu.

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

Klinika za dečiju hirurgiju

4.

dr Srđan
Gavrilović

Vazoaktivni, inotropni i antiaritmijski lekovi kao inicijalna farmakoterapija urgentnih stanja (putevi davanja, priprema, doze, indikacije).

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

IPB Sremska Kamenica

5.

Asist. dr Bojan
Mihajlović

Osnovne mere KPR kod odraslih (algoritam postupaka) - vežbe na manekenu

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

IKVB Sremska Kamenica

6.

Asist. dr Snežana
Bijelić

Proširene mere KPR kod odraslih (algoritam postupaka)
-vežbe na manekenu.

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

IKVB Sremska Kamenica

7.

Prof. dr Ilija
 Srdanović

Simulacije periarestnih aritmija i zbrinjavanje

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

IKVB Sremska Kamenica

8.

Asist. dr Maja 
Stefanović

Rana defibrilacija (vrste defibrilatora, indikacije). Kardioverzija. Transkutani kardijalni pejsing
Terapijski algoritam ventrikularne fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa
- vežbe na manekenu.

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

U5A

IKVB Sremska Kamenica

9.

Asist. dr Tanja
Popov

Terapijski algoritam asistolije. Terapijski algoritam bezpulsne električne aktivnosti
-vežbe na manekenu.

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

U5B

IKVB Sremska Kamenica

10.

Doc. dr Vladimir
Manojlović

Simulacija multiple traume: primarni ABCDE i sekundarni pregled.

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

U6A

Klinika za vaskularnu
hirurgiju KCV

11.

Doc. dr Nemanja Gvozdenović

Simulacija multiple traume-bodovni sistemi u dijagnozi i proceni ishoda traumatizovanih.

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

U6B

Zavod za HMP Novi Sad

12.

Asist. dr Radojka Jokšić-Mazinjanin

Upoznavanje sa sadržajima prehospitalnog zbrinjavanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć

U6B

U6A

U5B

U5A

U4B

U4A

U3B

U3A

U2B

U2A

U1B

U1A

Zavod za HMP Novi Sad

Tekst uneo: radojka.mazinjanin