Opširniji pregled

 Predavanja iz Urgentne medicine će se održavati u 13:10 u A2 Medicinskog fakulteta

PREDAVANJA IZ URGENTNE MEDICOINE ZA VI GODINU MEDICINE

2019/2020. godine

R.b.

Naslov teme

Datum

Predavač

1.

Principi urgentne medicine. Procena vitalnih funkcija

10.10.2019.

Prof. dr Ilija Srdanović

2.

Procena i održavanje vazdušnog puta.
Primena kiseonika. Veštačka ventilacija

17.10.2019.

Doc. dr Vesna Paktić

3.

Akutna trovanja

24.10.2019.

Prof. dr Velibor Vasović

4.

Kardiogeni šok

31.10.2019.

Asist. dr Bojan Mihajlović
(pod mentorstvom Prof. dr I. Srdanović)

5.

Akutni bol u grudima dif dg
Hipertenzivna urgentna stanja
Akutni aortni sindrom

07.11.2019.

Asist. dr Maja Stefanović
(pod mentorstvom Prof. dr I. Srdanović)

6.

Akutni koronarni sindrom
Tromboembolija pluća

14.11.2019.

Asist. dr Tanja Popov
(pod mentorstvom Prof. dr I. Srdanović)

7.

Periaristne aritmije

21.11.2019.

Prof. dr Ilija Srdanović

8.

Internističke urgencije

28.11.2019.

Asist. dr Snežana Bijelić
(pod mentorstvom Prof. dr I. Srdanović)

9.

Abdominalna aortna aneurizma
Periferna arterijska okluzija

05.12.2019.

Doc. dr Vladimir Manojlović

10.

Akutni bol u trbuhu
Akutna opstrukcija creva
Akutna urinarna opstrukcija

12.12.2019.

Prof. dr Vladan Popović

11.

Trauma- teška izolovana i teška multipla

19.12.2019.

Doc. dr Nemanja Gvozdenović

12.

Akutno aktivno krvarenje
Hemoragijski šok
Volumenska nadoknada

26.12.2019.

Doc. dr Vesna Pajtić

13.

Lekovi u urgentnim stanjima
Sepsa i septični šok
Hipovolemijski šok

09.01.2020.

Doc. dr Goran Rakić

14.

Ishemijski moždani udar
Tranzitorni ishemijski atak
Subarahnoidna hemoragija

16.01.2020.

Doc. dr Vladimir Manojlović

15.

Upoznavanje sa sadržajem prehospitalnog zbrinjavanja
Principi zbrinjavanja u vanrednim situacijama
Utvrđivanje smrti

23.01.2020.

Asist. dr Radojka Jokšić-Mazinjanin
(pod mentorstvom Doc. dr N. Gvozdenović)

Tekst uneo: radojka.mazinjanin