Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2019/20. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

 

GODINA STUDIJA

PREDMET

TERMIN

PREDAVANJA

UČIONICA

TERMIN

VEŽBE

III

OPŠTA FIZIKALNA TERAPIJA

PONEDELJAK

15:00-18:00h

(2 časa teorije + 2 časa vežbi)

AMFITEATAR KLINIKE ZA MED. REH.

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

* PREDAVANJA I VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI NAIZMENIČNO SVAKE DRUGE NEDELJE PO PRILOŽENOM RASPOREDU

 

DATUM PREDAVANJA

TEMATSKA JEDICINICA

PREDAVAČ

1.

14. oktobar 2019.

ELEKTROTERAPIJA - OPŠTE KARAKTERISTIKE, MESTO, ULOGA I ZNAČAJ (PRAKTIČNI ASPEKTI DOZIRANJA,  ELEMENTI PRESKRIPCIJE)

 4 časa

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

2.

28. oktobar 2019.

ELEKTROTERAPIJA NISKOFREKVENTNIM, DIJADINAMIČKIM I INTERFERENTNIM STRUJAMA

 4 časa

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

3.

18. novembar 2019.

SONOTERAPIJA, LASEROTERAPIJA

4 časa

DOC. DR RADMILA MATIJEVIĆ

4.

02. decembar 2019.

FOTOTERAPIJA, PRIMENA TENS-A U FIZIKALNOJ TERAPIJI

4 časa

 

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

5.

16. decembar 2019.

TERMOTERAPIJA,

HIDROTERAPIJSKE PROCEDURE,

FOTOTERAPIJA

4 časa

PROF. DR KSENIJA BOŠKOVIĆ

6.

13. januar 2020.

 

PRIMENA I ULOGA ELEKTROSTIMULACIJE EKSPONENCIJALNIM STRUJAMA,

BIOFEEDBACK TERAPIJA

4 časa

 

ASS. DR SCI MED DANIJELA KUHAJDA

7.

20. januar 2020.

ELEKTROTERAPIJA VISOKOFREKVENTNIM STRUJAMA, MAGNETOTERAPIJA

4 časa

ASS. DR SCI MED DANIJELA KUHAJDA

 U Novom Sadu,                                                                                      ŠEF KATEDRE:
08.10.2019.                                                                                     Doc. dr Rastislava Krasnik

 

Tekst uneo: milena.kovacevic