Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2019/20. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

 

GODINA STUDIJA

PREDMET

TERMIN PREDAVANJA

UČIONICA

TERMIN

VEŽBE

IV

MEDICINSKA REHABILITACIJA

PETAK

10:30-12:45h

AMFITEATAR KLINIKE ZA MED. REH

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

 

DATUM PREDAVANJA

TEMATSKA JEDICINICA

PREDAVAČ

1.

18. oktobar 2019.

Medicinska rehabilitacija – mesto, uloga i značaj

Invalidnost i mere prevencije

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

2.

25. oktobar 2019.

Fizikalna medicina

Kineziterapija

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

3.

01.  novembar 2019.

Elektroprocedure

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

4.

08. novembar 2019.

Primena foto, termo i hidroterapije

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

5.

15. novembar 2019.

Medicinska rehabilitacija nakon povreda lokomotornog aparata

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

 

6.

22. novembar 2019.

Medicinska rehabilitacija osoba sa lezijom perifernih nerava

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

7.

29. novembar 2019.

Principi medicinske rehabilitacije pacijenata sa vertebralnim sindromom

DOC. DR RADMILA MATIJEVIĆ

8.

06. decembar 2019.

I KOLOKVIJUM

(nakon kolokvijuma sledi predavanje)

Principi medicinske rehabilitacije pacijenata sa degenerativnim reumatizmom

DOC. DR RADMILA MATIJEVIĆ

9.

13. decembar 2019.

Principi medicinske rehabilitacije pacijenata sa zapaljenskim reumatskim bolestima

PROF. DR SNEŽANA TOMAŠEVIĆ TODOROVIĆ

10.

20. decembar 2019.

Medicinska rehabilitacija osoba sa amputacijama

DOC. DR ALEKSANDAR KNEŽEVIĆ

11.

27. decembar 2019.

Principi medicinske rehabilitacije osoba sa hemiplegijom i paraplegijom

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

U Novom Sadu,                                                                                      ŠEF KATEDRE:
08.10.2019.                                                                                     Doc. dr Rastislava Krasnik

Tekst uneo: dragana.vuklis