Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2019/20. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

 

GODINA STUDIJA

PREDMET

TERMIN PREDAVANJA

UČIONICA

TERMIN

VEŽBE

III

SPECIJALNA KINEZITERAPIJA I

SREDA

15:15-17:30h

KOMPJUTERSKA UČIONICA MF

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

 

DATUM PREDAVANJA

TEMATSKA JEDICINICA

PREDAVAČ

1.

16. oktobar 2019.

Uvodno predavanje

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

2.

23. oktobar 2019.

Opšta neurologija(korteks, retikularna formacija, ekstrapiramidni sistem, limbički sistem, cerebelum)

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

3.

30. oktobar 2019.

Poremećaj motorike, tonusa, koordinacije i senzibiliteta

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

4.

06. novembar 2019.

Sindrom oštećenja centralnog motornog neurona

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

5.

13. novembar 2019.

Kineziterapija kod pacijenata sa lezijom centralnog motornog neurona

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

6.

20 .novembar 2019.

Sindrom oštećenja  perifernog motornog neurona i kineziterapija kod pacijenatasa lezijom perifernog motornog neurona

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

7.

27. novembar  2019.

Sindrom oštećenja ekstrapiramidnog sistema (M.Parkinson,distonije) i kineziterapija  kod pacijenata sa ekstrapiramidnim sindromom

DOC. DR SLOBODAN PANTELINAC

8.

04. decembar 2019.

Mišićne bolesti (distrofije,miotonije)

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

9.

11. decembar 2019.

Kineziterapija kod pacijenata sa mišićnim bolestima

DOC. DR RASTISLAVA KRASNIK

10.

18. decembar 2019.

Bolna stanja u neurologiji i kineziterapija kod bolnih stanja u neurologiji

DOC. DR SLOBODAN PANTELINAC

11.

25. decembar 2019.

Multipla skleroza ikineziterapija kod pacijenata sa multiplom sklerozom

DOC. DR SLOBODAN PANTELINAC

 U Novom Sadu,                                                                                      ŠEF KATEDRE:
08.10.2019.                                                                                     Doc. dr Rastislava Krasnik

Tekst uneo: milena.kovacevic