Opširniji pregled

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINSKE REHABILITACIJE

KATEDRA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

 

RASPORED PREDAVANJA – ŠKOLSKA 2019/20. GOD.

ZIMSKI SEMESTAR

 

 

GODINA STUDIJA

PREDMET

TERMIN PREDAVANJA

UČIONICA

TERMIN

VEŽBE

II

PROPEDEVTIKA U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

SREDA

7:30-9:15h

(2 časa svake druge nedelje)

11 FARMACIJA

U DOGOVORU SA NADLEŽNIM ASISTENTOM

* PREDAVANJA I VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI NAIZMENIČNO SVAKE DRUGE NEDELJE PO PRILOŽENOM RASPOREDU

 

DATUM PREDAVANJA

TEMATSKA JEDICINICA

PREDAVAČ

1.

16. oktobar 2019.

UVODNI ČAS

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

2.

30. oktobar 2019.

KLINIČKI PREGLED KIČMENOG STUBA

PROF. DR BRANISLAV BOBIĆ

3.

13. novembar 2019.

KLINIČKI PREGLED LAKTA

PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

4.

27. novembar 2019.

 

KLINIČKI PREGLED RAMENA

 

ASS. DR DANIJELA KUHAJDA

5.

11. decembar 2019.

KLINIČKI PREGLED ŠAKE

DOC. DR JELENA ZVEKIĆ / PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

          18. decembar 2019.

KOLOKVIJUM 1

6.

25. decembar 2019.

KLINIČKI PREGLED KUKA

ASS. DR TANJA JANKOVIĆ

7.

08. januar 2020.

KLINIČKI PREGLED KOLENA

DOC. DR RADMILA MATIJEVIĆ / PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

8.

15. januar 2020.

KLINIČKI PREGLED STOPALA

DOC. DR RADMILA MATIJEVIĆ / PROF. DR ALEKSANDRA MIKOV

          22. januar 2020.

KOLOKVIJUM 2

 

U Novom Sadu,                                                                                      ŠEF KATEDRE:
08.10.2019.                                                                                     Doc. dr Rastislava Krasnik

 

 

Tekst uneo: milena.kovacevic