Opširniji pregled

UNIVERZITET U NOVOM SADU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU

 

Izvučeni ISPITIVAČI za polaganje ispita KLINIČKE PROPEDEVTIKA ZA STUDENTE MEDICINE– AVGUSTOVSKI ispitni rok 2019.godine

KLINIČKA PROPEDEVTIKA – MEDICINA

ISPIT POČINJE U 8 SATI.

 

19. 08.2019.

1. ISPITIVAČ

Doc. dr Borivoj Sekulić

KANDIDATI:

1.      Sirovljević Jelena

2.      Notaroš Dušan

3.      Crnogorac Nikolina

 

19. 08.2019.

2. ISPITIVAČ

Prof. dr Katica Pavlović

KANDIDATI:

1.      Stokić Kristina

2.      Antić Duška


 

 

19. 08.2019.

3. ISPITIVAČ

Prof. dr Gordana Panić

KANDIDATI:

1.      Petrović Olivera

2.      Pomoriški Dušan

3.      Jokić Nemanja

 

19. 08.2019.

4. ISPITIVAČ

Prof. dr Svetlana Kašiković Lečić

KANDIDATI:

1.      Marković Sanja

2.      Brcanski Kosta

3.      Zagorac Tijana

 

27. 08.2019.

5. ISPITIVAČ

Doc. dr Tatjana Šarčev

KANDIDATI:

1.      Klinovski Marija

2.      Knežević Milica

3.      Musić Milan

 

 


 

20. 08.2019.

6. ISPITIVAČ

Doc. dr Daliborka Bursać

1.      Ogrizović Jelena

2.      Kusović Milan

 

20. 08.2019.

7. ISPITIVAČ

Doc. dr Snežana Tadić

KANDIDATI:

1.      Babić Stefan

2.      Rodić Milan

3.      Petrović Andrea

 

20. 08.2019.

8. ISPITIVAČ

Doc. dr Borivoj Sekulić

KANDIDATI:

1.      Brajović Tamara

2.      Golić Vedrana

3.      Baloš Anamaria

 

20. 08.2019.

9. ISPITIVAČ

Doc. dr Ivanka Perčić

KANDIDATI:

1.      Gaković Milana

2.      Divović Stefan

3.      Sekulić Đurđija

 

19. 08.2019.

10. ISPITIVAČ

Prof. dr Ivana Urošević

KANDIDATI:

1.      Obradović Tanja

2.      Stankov Tamara

3.      Doveden Milica

 

20. 08.2019.

11. ISPITIVAČ

Prof. dr Svetlana Kašiković Lečić

KANDIDATI:

1.      Šućur Nikola

2.      Kuveljić Miljan

3.      Komarica Predrag

 

20. 08.2019.

12. ISPITIVAČ

Doc. dr Milica Popović

KANDIDATI:

1.      Zukić Tijana

2.      Bajić Milica

3.      Veličković Ivan

 


 

19. 08.2019.

13. ISPITIVAČ

Prof. dr Dejan Ćelić

KANDIDATI:

1.      Kojin Đorđe

2.      Kapor Mihailo

 

20. 08.2019.

14. ISPITIVAČ

Doc. dr Lada Petrović

KANDIDATI:

1.      Stanković Ana

2.      Gačević Vladan

3.      Vlahović Milica

 

21. 08.2019.

15. ISPITIVAČ

Prof. dr Nevena Sečen

KANDIDATI:

1.      Osmajić Lucija

2.      Švedić Nada

3.      Đukić Aleksandar

 

26. 08.2019.

16. ISPITIVAČ

Prof. dr Katica Pavlović

KANDIDATI:

1.      Ninković Olga

 

23. 08.2019.

17. ISPITIVAČ

Doc. dr Violeta Kolarov

KANDIDATI:

1.      Tepšić Irina

2.      Neorčić Martin

3.      Glušić Maja

 

U Sremskoj Kamenici, 16. 08. 2019.                               Šef Katedre za internu medicinu

                                                                                Prof. dr Dušanka Obradović, s.r.

 

 

Tekst uneo: internamedicina