Opširniji pregled

OBAVEŠTENjE ZA NASTAVNIKE, SARADNIKE, NENASTAVNO OSOBLjE I STUDENTE

Poštovane kolege i koleginice,

Povodom paušalnih natpisa u sredstvima javnog informisanja želimo da vam predočimo sledeće činjenice:

Dana 4. 3. 2019. godine Fakultet je zaprimio Rešenje broj: 614-00-1993/2018-12 od 21. 2. 2019. godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kojim je, postupajući po žalbi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na Rešenje broj: 142-612-314/2018-02 od 15.11.2018. godine Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, žalbu odbio kao neosnovanu. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost izrečene su sledeće mere:
Poštovane kolege, svesni smo da ste pomno pratili dešavanja na našem Fakultetu i zahvaljujemo na ogromnoj podršci. Molimo vas da nam, kao i do sada, ukažete poverenje i imate strpljenja kako bismo delovali preko institucija sistema jer imamo dodatni problem, a to je da je Savetu Fakulteta 2. 2. 2019. godine istekao mandat, a da novi nije formiran i ne znamo kada će biti. Statut Fakulteta, usklađen sa novim Zakonom o visokom obrazovanju, u čijoj izradi je učestvovala velika većina vas, i pored pozitivnog mišljenja datog od Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Novom Sadu, prema našim saznanjima, nije dobio saglasnost od strane Saveta Univerziteta u Novom Sadu te u ovom momentu nemamo način kako da formiramo Savet Fakulteta. Za davanje saglasnosti na Statut našeg Fakulteta glasalo je „za" 13 članova Saveta Univerziteta, 3 člana su bila „uzdržana" a „protiv" su bili prof. dr Tihomir Vejnović i dr Veselin Bojat. Tako smo obavešteni od članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu, iako zvaničan dopis nismo dobili.

Molimo Vas da nam ukažete poverenje jer smatramo da još ima dobre volje da se problem razreši. Dekan Fakulteta nastavlja da obavlja svoje dužnosti, jer po članu 63. stav 1. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju dekana bira i razrešava Savet Fakulteta.

O svim daljim dešavanjima bićete blagovremeno obavešteni putem zvanične internet stranice našeg Fakulteta. 
DEKANSKI KOLEGIJUM

Tekst uneo: IvanaMaksimovic