Opširniji pregled

Četvrta Basic Trauma Education u organizaciji Sekcije prve pomoći Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u akademskoj 2018/2019. godini održana je 1-2.3.2019. godine.

Edukaciju je prošlo 21 student Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

U petak, nakon ulaznog testa, instruktori SePP-a Nikola Bošković i Dragan Bjelić su održali predavanja „Uvod u prvu pomoć“ i „Primarni pregled povređene osobe“. Praktični deo su polaznici prošli kroz radionicu „ITLS primarni pregled“.

Predavanje „Disajni put u traumi“ održala je dr Maja Zubić, a potom su polaznici na dva punkta praktično uvežbavali obezbeđivanje disajnog puta različitim sredstvima.

Praktični deo su održali dr Maja Zubić i edukatori SePP-a Dragan Bjelić, Jovana Sladojević, Rajka Šušković i Marko Galić.

U subotu, edukatori SePP-a su održali tri predavanja: „Krvarenje i šok“ (Nikola Bošković), „Povrede lokomotornog sistema“ (Vladimir Andrić) i „Povrede glave, grudnog koša i abdomena“ (Dragan Bjelić).

Nakon toga, pokaznicima su održane četiri radionice: Ograničavanje pokretljivsti kičme, KPR kod odraslih sa upotrebom AED-a, Intravenski i instraosealni put i Povrede, po posebno napravljenom rasporedu tako da je svaki polaznik prošao svaku radionicu.

Predavanje „Hitna stanja u prvoj pomoći“ održala je doktorka Maja Zubić.

Na kraju drugog dana polaznici su radili izlazni test nakon čega su im podeljeni sertifikati za uspešno završenu Basic Trauma Education.

 

Tekst uneo: prvapomocmfns