Aktuelnosti

09/07/2019

O B A V E Š T E Nj E STUDENTIMA MEDICINE ZA POLAGANjE DIPLOMSKOG ISPITA – ZAKON O UNIVERZITETU, NASTAVNI PLAN 1997.

Opširnije >>>

21/06/2019

Obaveštenje za termine ispita KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA, KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOM

Opširnije >>>

19/06/2019

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE I STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE - Ispit iz Art terapije

Opširnije >>>

31/05/2019

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA 1. I 3. GODINE STUDIJA U ŠK. 2018/2019 GODINI

Opširnije >>>

19/04/2019

U četvrtak 25. aprila 2019. godine zbog odsustva nastavnika NEĆE biti održana nastava iz Informatike

Opširnije >>>

15/04/2019

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU DIPLOMA ZA STUDENTE (BOLONjA)

Opširnije >>>

Arhiva

Studenti - Oglasne Table


Izborni predmet „Medicinska informatika“ za studente druge godine stomatologije nije održan u zimskom semestru . Molimo studente koji su odabrali ovaj predmet, da se priključe nastavi iz Istorije medicine i stomatologije, kako bi ostvarili mogućnost za postizanje 3 ESPB boda u ovoj školskoj godini.

Iz Službe


Raspored časova za letnji semestar školske 2018/2019.
 
 
 

IZBORNI PREDMET: VEŠTINE KOMUNIKACIJE
 
Studenti medicine na spisku za Izborni predmet Veštine komuniciranja, od broja 26.-34. POTREBNO JE DA SE PRIJAVE NA NEKI DRUGI PREDMET, jer predmetni nastavnik i Katedra za psihologiju mogu da prime samo 25 studenata (prvih sa spiska). Student kada utvrdi novi predmet, u šalter Sali treba da promeni predmet, da bi kasnije mogao da prijavi ispit.
IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA PSIHOLOGIJA
 
Studenti STOMATOLOGIJE  na spisku za Izborni predmet  Medicinska psihologija  POTREBNO JE DA SE PRIJAVE NA NEKI DRUGI PREDMET, jer je Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju odredila da se nastava održava utorkom, u terminu 15:10 časova u amfiteataru fakulteta, zajedno sa studentima medicinske rehabilitacije i zdravstvene nege. S obzirom da se u to vreme održava nastava iz predmeta Javno zdravlje, studenti bi trebalo da se priključe za slušanje nekog drugog izbornog predmeta. Podsećamo, da izmenu moraju izvršiti prijavom kod nadležnog nastavnika drugog izbornog predmeta i u Šalter Sali (posle 01.03.2019. god)
 
IZBORNI PREDMET: MEDICINSKA INFORMATIKA
 
Izborni predmet „Medicinska informatika“ za studente druge godine stomatologije nije održan u zimskom semestru. Molimo studente koji su odabrali ovaj predmet, da se priključe nastavi iz Istorije medicine i stomatologije, kako bi ostvarili mogućnost za postizanje 3 ESPB boda u ovoj školskoj godini.

 

Spiskovi studenata, školska 2018/2019.
 
Medicina
Farmacija
Stomatologija
Medicinska rehablitacija
Specijalna edukacija i rehabilitacija
Radiološka tehnologija
Zdravstvena nega

LISTS OF STUDENTS REGISTERED IN 2018/2019 ACCORDING TO GROUPS FOR PRACTICAL CLASSES
 
Note: GROUPS FOR ANATOMY REMAIN THE SAME AS AGREED WITH ANATOMY DEPARTMENT FOR  1ST YEAR STUDENTS OF MEDICINE AND DENTISTRY
 
 
Medicine 
Dentistry


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2017/2018.

Akademski kalendar za školsku 2017/2018. - ispitni rokovi

Cenovnik usluga koje Fakultet pruža studentima za školsku 2018-2019.

Školarine za samofinansirajuće studente za školsku 2018-2019.

CENOVNIK ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU SA IZMENAMA I DOPUNAMA Obaveštenje o korišćenju učionica na Zavodima kao prostora za učenje

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic