Obrasci po starom

Obrasci za prijavu teme i izradu doktorske disertacije
PO STAROM
(OVI OBRASCI NISU ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA)

 NAZIV OBRAZAC BROJ
 1.  Saglasnost mentora Obrazac 5
 2.  Prijava teme za izradu doktorske disertacije  Obrazac 1
 3.  Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije Obrazac 9
 4.  Izveštaj o oceni podobnosti kandidata,teme i mentora za izradu doktorske disertacije Obrazac 10
 5.  Izveštaj o oceni doktorske disertacije Obrazac 11
 6.
 Ključna dokumentacijska informacija (postavljeno 14.04.2016.) Obrazac 5a
 7.  Podaci za promociju doktora nauka Prilog 1, prilog 2
8.  Model prezentacije za promociju doktora nauka Prilog
9.  Izjave za doktorante kojima se stavlja disertacija na uvid
Izjava


Obaveze kandidata koji treba da brane doktorsku disertaciju
(po starom)

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic