Aktuelnosti

Spisak mentora na doktorskim studijama 2017. od 1. oktobra

 Prezime i ime Objavljeno
 Ač Nikolić Eržebet 20.06.2017.
 Andrejić Višnjić Bojana 08.05.2017.
 Andrijević Ilija 19.07.2017.
 Andrijević Ljiljana 29.09.2017.
 Atanacković Krstonošić Milica 19.07.2017.
 Babić Nikola 19.07.2017.
 Bajkin Branislav 20.07.2017.
 Barak Oto 27.06.2017.
 Bećarević Mirjana 25.12.2017.
 Bijelović Sanja 20.06.2017.
 Bjelica Artur 20.07.2017.
 Blažić Larisa 20.07.2017.
 Bogavac Mirjana 20.06.2017.
 Bogdanović Jovo 14.09.2017.
 Bodganović Stojanović Dragana 20.07.2017.
 Bokor Bratić Marija 20.07.2017.
 Bošković Ksenija 20.06.2017.
 Božić Ksenija 23.06.2017.
 Božin Biljana 22.06.2018.
 Brestovački Svitlica Branislava 29.09.2017.
 Brkić Snežana 26.06.2018.
 Bugarski Ignjatović Vojislava 11.12.2017.
 Bukarica Svetlana 29.12.2017.
 Čabarkapa Velibor 11.07.2017.
 Čanadanović Vladimir 21.07.2017.
 Čanak Grozdana 21.07.2017.
 Čanković Dušan 06.12.2017.
 Čanković Miloš 24.07.2017.
 Čapo Ivan 20.06.2017.
 Ćebović Tatjana 25.07.2017.
 Ćelić Dejan 20.06.2017.
 Čemerlić Ađić Nada 24.07.2017.
 Četojević Simin Dragana 11.09.2017.
 Ćurić Nikola 13.11.2017.
 Ćurčić Aleksandar 24.07.2017.
 Cvejić Jelena 21.07.2017.
 Cvijanović Milan 13.07.2017.
 Cvjetković Bošnjak Mina 20.06.2017.
 Cvjetković Dejan 20.07.2017.
 Dankuc Dragan 21.06.2017.
 Demeši Drljan Čila 13.09.2017.
 Dickov Aleksandra 23.06.2017.
 Doder Radoslava 24.07.2017.
 Dodić Slobodan 20.04.2017.
 Doronjski Aleksandra 21.06.2017.
 Dragičević Danijela 24.07.2017.
 Dragovac Gorana 21.06.2017.
 Drapšin Miodrag 25.07.2017.
 Drašković Biljana 24.07.2017.
 Dugandžija Tihomir 21.06.2017.
 Erak Marko 25.07.2017.
 Erić Mirela 21.06.2017.
 Fabri Milotka 29.09.2017.
 Đilas Ivanović Dragana 24.07.2017.
 Đilvesi Đula 21.02.2018.
 Đolai Matilda 02.06.2017.
 Đurđević Srđan 12.04.2017.
 Đurđević Mirković Tatjana 11.10.2017.
 Đurić Dejan 21.06.2017.
 Đurić Milanko 24.07.2017.
 Đurić Mirna 21.06.2017.
 Gajdobranski Đorđe 21.06.2017.
 Gajinov Zorica 11.10.2017.
 Gavarić Neda 25.07.2017.
 Gebauer Bukurov Ksenija 25.07.2017.
 Gojković Zoran 25.07.2017.
 Goločorbin Kon Svetlana 21.11.2017.
 Golubović Andrija 13.07.2017.
 Golubović Špela 25.07.2017.
 Grebeldinger Slobodan 26.07.2017.
 Grujić Letić Nevena 26.07.2017.
 Grujić Zorica 21.06.2017.
 Grujičić Maja 12.07.2017.
 Gusman Vera 13.04.2017.
 Gušić Ivana 30.11.2017.
 Gvozdenović Ljiljana 07.05.2018.
 Horvat Olga 21.06.2017.
 Hrnjaković Cvjetković Ivana 21.06.2017.
 Ičin Tijana 29.09.2017.
 Ilić Miroslav 26.07.2017.
 Ilić D. Miroslav 29.09.2017.
 Ilić P. Miroslav 26.07.2017.
 Ilić Tatjana 26.07.2017.
 Ilinčić Branislava 22.06.2017.
 Ivanov Dejan 09.06.2017.
 Ivanov Igor 26.07.2017.
 Ivanović Vladimir 22.02.2018.
 Ivanović Kovačević Svetlana 26.07.2017.
 Ivković Kapicl Tatjana 10.05.2017.
 Jevtić Marija 12.09.2017.
 Jokić Radoica 22.06.2017.
 Jovančević Ljiljana 22.06.2017.
 Jovanović Galović Aleksandra 14.07.2017.
 Jovanović Marina 22.06.2017.
 Jovanović Mladen 11.10.2017.
 Jovanović Privrodski Jadranka 22.06.2017.
 Jovanović Radmila 22.06.2017.
 Jović Rajko 11.10.2017.
 Jovićević Mirjana 27.07.2017.
 Jovičić Bata Jelena 12.07.2017.
 Jung Robert 27.07.2017.
 Karaba Jakovljević Dea 13.03.2018.
 Katanić Dragan 26.03.2018.
 Kavečan Ivana 12.05.2017.
 Kiralj Aleksandar 22.06.2017.
 Klašnja Aleksandar 22.06.2017.
 Kljajić Vladimir 22.06.2017.
 Knežević Aleksandar 06.12.2017.
 Knežević Pogančev Marija 27.07.2017.
 Knežević Ušaj Slavica 22.06.2017.
 Knežević Violeta 16.10.2017.
 Kolarović Jovanka 27.07.2017.
 Komazec Zoran 22.06.2017.
 Konstantinidis Georgios 27.07.2017.
 Konstantinidis Nada 27.07.2017.
 Kopitović Ivan 27.07.2017.
 Kopitović Vesna 28.07.2017.
 Koprivšek Katarina 28.07.2017.
 Kovačević Dragan 29.09.2017.
 Kovačević Pavle 28.07.2017.
 Kozić Duško 12.09.2017.
 Krstonošić Bojana 10.11.2017.
 Krstonošić Veljko 28.07.2017.
 Kuhajda Ivan 22.06.2017.
 Kvrgić Svetlana 22.06.2017.
 Lainović Tijana 13.07.2017.
 Lalić Ivica 11.12.2017. 
 Lalić Popović Mladena 28.07.2017.
 Lalošević Dušan 04.05.2017.
 Lemajić Komazec Slobodanka 12.12.2017.
 Lovrenski Aleksandra 15.05.2018.
 Lovrenski Jovan 22.06.2017.
 Lučić Miloš 22.06.2017.
 Lučić Silvija 13.04.2017.
 Lukač Damir 28.07.2017.
 Lukić Panin Violeta 11.10.2017.
 Maletin Miljen 31.01.2018.
 Mandić Aljoša 22.06.2017.
 Marić Daniela 01.08.2017.
 Marić Dušan 01.08.2017.
 Marić Dušica 23.04.2018.
 Matić Aleksandra 22.06.2017.
 Matić Milan 22.06.2017.
 Medić Deana 22.06.2017.
 Medić Stojanoska Milica 22.06.2017.
 Mihailović Jasna 08.08.2017.
 Mihajlović Ukropina Mira 11.10.2017.
 Mijatović Vesna 23.04.2018.
 Mijatović Jovanović Vesna 23.04.2018.
 Mijović Romana 09.10.2017.
 Mikov Aleksandra 07.07.2017.
 Mikov Ivan 06.12.2017.
 Mikov Momir 21.11.2017.
 Mikulić Mira 01.09.2017.
 Milankov Miroslav 01.08.2017.
 Milić Nataša 06.07.2017.
 Milijašević Boris 22.06.2017.
 Milošević Biljana 01.08.2017.
 Milošević Nataša 11.07.2017.
 Milošević Vesna 22.06.2017.
 Milutinović Dragana 21.03.2018.
 Mirković Siniša 22.06.2017.
 Mirnić Jelena 30.11.2017.
 Mišić Pavkov Gordana 12.04.2017.
 Mitić Gorana 20.04.2018.
 Mitrović Milena 22.06.2017.
 Mitrović Slobodan 20.04.2017.
 Mladenović Segedi Ljiljana 02.08.2017.
 Mrđanović Jasminka 02.08.2017.
 Mumović Gordana 22.06.2017.
 Naumović Nada 13.03.2018.
 Nikolić Aleksandra 22.06.2017.
 Nikolić Ivan 02.08.2017.
 Nikolić Jelena 11.07.2017.
 Nikolić Olivera 02.08.2017.
 Nikolin Borislava 27.10.2017.
 Ninković Srđan 03.10.2017.
 Novaković Budimka 28.07.2017.
 Obradović Dušanka 07.07.2017.
 Ostojić Jelena 11.10.2017.
 Panić Gordana 03.08.2017.
 Panjković Milana 14.07.2017.
 Pasternak Janko 03.08.2017.
 Pavlović Katica 03.08.2017.
 Perin Branislav 03.10.2017.
 Petković Stojan 13.07.2017.
 Petronijević Branislava 29.09.2017.
 Petrović Bojan 03.08.2017.
 Petrović Đorđe (ginekologija) 27.10.2017.
 Petrović Đorđe (stomatologija) 22.06.2017.
 Petrović Ljubomir 08.08.2017.
 Petrović Milovan 13.04.2017.
 Petrović Slobodanka 08.08.2017.
 Petrović Tomislav 29.09.2017.
 Petrović Vladimir 22.06.2017.
 Pilija Vladimir 08.08.2017.
 Pilipović Ana 29.09.2017.
 Popadić Gaćeša Jelena 17.07.2017.
 Popović Jovan 22.02.2018.
 Popović Lazar 08.08.2017.
 Popović Petrović Svetlana 22.06.2017.
 Poša Mihalj 06.09.2017.
 Považan Đorđe 08.08.2017.
 Prćić Sonja 22.06.2017.
 Preveden Tomislav 04.07.2017.
 Protić Mlađan 29.09.2017.
 Puškar Tatjana 08.09.2017.
 Rabi Žikić Tamara 12.07.2017.
 Radojčić Branka 29.09.2017.
 Radovanović Dragana 22.06.2017.
 Radovanović Zoran 08.08.2017.
 Rakić Dušica 22.06.2017.
 Rašković Aleksandar 19.07.2017.
 Redžek Aleksandar 08.08.2017.
 Ristić Mioljub 22.06.2017.
 Ristivojević Anđelka 22.02.2018.
 Rosić Milenko 11.12.2017. 
 Ružić Maja 13.04.2017.
 Sabo Ana 12.09.2017.
 Sakač Dejan 08.08.2017.
 Samojlik Isidora 14.07.2017.
 Savić Aleksandar 23.06.2017.
 Savić Dragan 14.08.2017.
 Savić Željka 08.02.2018.
 Savović Slobodan 22.06.2017.
 Sečen Svetozar 22.06.2017.
 Sekulić Slobodan 19.09.2017.
 Semnic Marija 14.08.2017.
 Semnic Robert 14.08.2017.
 Simić Svetlana 22.06.2017.
 Simin Dragana 21.03.2018.
 Slankamenac Petar 21.02.2018.
 Spasojević Slobodan 30.08.2017.
 Srdić Galić Biljana 26.06.2017.
 Srđenović Čonić Branislava 30.08.2017.
 Stanić Danica 14.08.2017.
 Stankov Karmen 13.11.2017.
 Stefan Mikić Sandra 22.06.2017.
 Stilinović Nebojša 11.07.2017.
 Stojadinović Aleksandra 22.02.2018.
 Stojanac Igor 14.08.2017.
 Stojanović Sanja 07.02.2018.
 Stojanović Vesna 27.06.2017.
 Stojšić Milosavljević Anastazija 22.06.2017.
 Stojšin Ivana 14.08.2017.
 Stokić Edita 11.09.2017.
 Šarčev Ivan 28.08.2017.
 Šušak Stamenko 28.08.2017.
 Suvajdžić Ljiljana 26.06.2017.
 Tatić Milanka 04.12.2017.
 Tegeltija Dragana 23.01.2018.
 Tepavčević Vesna 23.06.2017.
 Til Viktor 29.09.2017.
 Tomašević Todorović Snežana 23.06.2017.
 Tomić Sanja 23.06.2017.
 Tomić Zdenko 11.09.2017.
 Tomić Naglić Dragana 09.10.2017.
 Torović Ljilja 07.06.2018.
 Trifunović Jasna 23.06.2017.
 Trivunić Dajko Sandra 19.01.2018.
 Trninić Pjević Aleksandra 28.08.2017.
 Turkulov Vesna 23.06.2017.
 Tušek Ivan 03.07.2018.
 Urošević Ivana 28.08.2017.
 Uvelin Arsen 28.08.2017.
 Vapa Dušan 29.09.2017.
 Varga Jan 18.08.2017.
 Vasović Velibor 26.02.2018.
 Vejnović Tihomir 18.08.2017.
 Velicki Lazar 20.06.2018.
 Veljković Radovan 15.11.2017.
 Veljović Tanja 18.08.2017.
 Veselinović Igor 18.08.2017.
 Vicko Ferenc 23.06.2017.
 Vijatov Đurić Gordana 18.08.2017.
 Vlaški Ljiljana 16.08.2017.
 Vojinov Saša 16.08.2017.
 Vojnović Matilda 19.07.2017.
 Vojvodić Svetlana 29.12.2017.
 Vučaj Ćirilović Viktorija 16.08.2017.
 Vučinić Nataša 23.06.2017.
 Vučinić Predrag 06.10.2017.
 Vučković Biljana 16.08.2017.
 Vučković Dejan 17.11.2017.
 Vučković Nada 17.11.2017.
 Vukmirović Saša 11.09.2017.
 Vukoja (Kojičić) Marija 20.03.2018.
 Vuleković Petar 16.08.2017.
 Zarić Bojan 17.07.2017.
 Žarkov Marija 29.09.2017.
 Zgonjanin Bosić Dragana 23.06.2017.
 Živković Dragana 16.08.2017.
 Žeravica Radmila 23.06.2017.
 Živojinov Mirjana 23.06.2017.
 Zvezdin Biljana 16.08.2017.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic