Aktuelnosti

Sekcija za međunarodnu saradnju

Sekcija za međunarodnu saradnju je organizacija Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu koja za cilj ima sprovođenje aktivnosti vezanih za javno zdravlje, medicinsku edukaciju, ljudska prava i mir, promociju nauke i međunarodnu saradnju studenata medicinskog fakulteta.
 
Sekcija podržava društveni aktivizam, internacionalne razmene, interdisciplinarnu saradnju zdravstvenih radnika, obogaćivanje studentskog kulturnog života i povezivanje mladih entuzijasta.
 
Organizacije koje se nalaze u sklopu sekcije su:
 
EMSA Novi Sad, član European Medical Students’ Association
IFMSA LC Novi Sad, član IFMSA Serbia, članice International Federation of Medical Students’ Associations
 
Studentima našeg fakulteta su dostupne različite razmene u okviru ovih organizacija, ali i posebno, u okviru drugih razmenskih programa. Koordinatori sekcije za međunarodnu saradnju su uključeni u organizaciju velikog broja razmena koje su dostupne za studente našeg fakulteta.
  
RUKOVODSTVO SEKCIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU:
 
Predsednik Sekcije za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu:
 
Marija Šipka
 
Podpredsednici Sekcije za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu:
 
Aleksandra Ralić
Jelena Teodosić
Dimitrije Popović 
 
Koordinatori sekcije:
 
Koordinator za javno zdravlje: Marina Nikolić
Koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje: Jelena Teodosić
Koordinator za ljudska prava i mir: Tijana Boganč
Koordinator za medicinsku edukaciju: Ljubica Gugleta
Koordinator za profesionalnu razmenu: Mitar Glođović
Koordinator za naučnu razmenu: Darinka Ostojić
Koordinator za EMSA twinning razmenu: Ivan Čiplić
Koordinator za razmenu sa Ruskom Federacijom: Nikola Vrzić
 
KONTAKT
 
novisad@emsa-europe.eu
 
https://www.facebook.com/Sekcija-za-međunarodnu-saradnju-Medicinskog-fakulteta-Novi-Sad-161086984574197/
 
Ukoliko ste zainteresovani da postanete član sekcije-volonter, pridružite se Facebook grupi i popunite formular.
 
https://www.facebook.com/groups/637537693377969/
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuSZeL6ChYkRV8-Y6P47xqBjENRgkKH7g4yaAPMDRjhF4YSw/viewform
 
 
ZA VIŠE INFORMACIJA O ORGANIZACIJAMA EMSA I IFMSA POSETITE:
 
https://www.facebook.com/emsamfns/
https://www.instagram.com/emsanovisad/
https://www.facebook.com/ifmsans/

Tekst uneo: IvanaMaksimovic