Medicina - akreditovano 2014. godine


- Flajer -


 I godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova
godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji 
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

1.

M1-ANT

Anatomija

5

5

 

4

5

 

135

150

285

 

24

2.

M1-HI/EM

Histologija i embriologija

3

2

 

3

2

 

90

60

150

 

12

3.

M1-STJE

Engleski jezik I

2

0

 

2

0

 

60

0

60

 

4

4.

M1-HUGE

Humana genetika

3

2

 

 

 

 

45

30

75

 

6

5.

M1-ME/SC

Medicinska etika i sociologija

3

0

 

 

 

 

45

0

45

 

4

6.

M1-PP

Prva pomoć

0

2

 

 

 

 

0

30

30

 

2

7.

M1-MS/IN

Medicinska statistika i informatika

 

 

 

2

2

 

30

30

60

 

5

8.

M1-UKP

Uvod u kliničku praksu I

 

 

 

1

1

 

15

15

30

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

420

315

735

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na I godini:

735

P – predavanja

V - vežbe      

DON – drugi oblici nastave

II godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji 
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

 

9.

 

M2-FIZ

Fiziologija

5

4

 

5

4

 

150

120

270

 

20

10. 

M2-MB/HE

Medicinska biohemija i hemija

4

 4

 

4

3

 

 120

105

 225

 

16

11. 

M2-MB/IM

Mikrobiologija i imunologija

3

2

 

3

2

 

90

60

150

 

10 

12. 

M2- STJE

Engleski jezik II

2

0

 

2

0

 

60

0

60

 

4

13.

M2-UKP

Uvod u kliničku praksu II

0

4

 

 

 

 

0

60

60

 15

4

14. 

M2-IZPRI

M2-IMIS

M2-FIZSP

M2-MLAB

M2-VARIJ

M2-VKOM

Predmet izbornog bloka 1:
1. Uvod u naučno-istraživački rad
2. Istorija medicine i stomatologije
3. Fiziologija sporta
4. Mikroskopska laboratorijska tehnika u medicini
5. Varijacije u anatomiji
6. Veštine komunikacije

 

 

 

2

1

 

30

15

45

 

3

15. 

M2-IZPRI

M2-IMIS

M2-FIZSP

M2-MLAB

M2-VARIJ

M2-VKOM

Predmet izbornog bloka 2:
1. Uvod u naučno-istraživački rad
2. Istorija medicine i stomatologije
3. Fiziologija sporta
4. Mikroskopska laboratorijska tehnika u medicini
5. Varijacije u anatomiji

6. Veštine komunikacije

 

 

 

2

1

 

30

15

45

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 Aktivne nastave:

480

375

855

 

60

Stručne prakse:

15

Nastave na II godini:

 

P – predavanja
V - vežbe
DON –
 drugi oblici nastave 

III godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji 
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  
PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

16.

M3-PAT

Patologija

5

5

 

3

3

 

120

120

240

 

18

17.

M3-PFIZ

Patološka fiziologija

3

4

 

3

4

 

90

120

210

 

17

18.

M3-MPSI

Medicinska
psihologija

2

1

 

 

 

 

30

15

45

 

3

19.

M3-OFAR

Opšta farmakologija

3

2

 

 

 

 

45

30

75

 

5

20.

M3-KLPR

Klinička
propedevtika

 

 

 

2

6

 

30

90

120

30

10

21.

M3-ORAD

Opšta radiologija 

 

 

 

1

2

 

15

30

45

 

4

22.

M3-KPANT

M3-OGŽM

M3-KGEN

M3-TRFZ

M3-KEMBR

Predmet izbornog bloka 3:
1. Klinička
površinska anatomija

2. Ogledne životinje
i eksperimentalna farmakologija u medicinskim istraživanjima

3. Klinička genetika
4. Transfuziologija

5. Klinički orijentisana embriologija

 2

1

 

 

 

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

360

420

780

 

60

Stručne prakse:

 

Nastave na III godini:

810

P – predavanja
V - vežbe         
DON –
 drugi oblici nastave

IV godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji
 
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

23.

M4-SFAR

Specijalna farmakologija

3

 2

 

 

 

 

45

 30

75

 

5

24.

M4-INTM

Interna medicina

6

6

 

7

6

 

195

180

375

120

26

25.

M4-IFBL

Infektivne bolesti

1

2

 

2

2

 

45

60

105

40

8

26.

M4-KRAD

Klinička radiologija

2

2

 

 

 

 

30

30

60

 

4

27.

M4-NERO

Neurologija

2

4

 

 

 

 

30

60

90

15

5

28.

M4-PSIH

Psihijatrija

 

 

 

2

4

 

30

60

90

15

5

29.

M4-DRV

Dermatovenerologija

 

 

 

2

2

 

30

30

60

15

4

30.

M4-EFMO

M4-IMNL

M4-NUKL

M4-RPLT

M4-FITO

M4-ISEK

M4-IRAD

M4-BMI

Predmet izbornog bloka 4:
1. Eksperimentalne farmakodinamske metode na oglednim životinjama
2. Klinička imunologija
3. Nuklearna medicina
4. Racionalna primena lekova u trudnoći i dojenju

5. Racionalna fitoerapija
6. Istorija seksualnosti
7. Interventne radiološke metode

8. Osnove biomedicinskog inženjerstva za lekare

 

 

 

2

1

 

30

15

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

 435

465

900

 

60

Stručne prakse:

205

Nastave na IV godini:

1105

P – predavanja
V - vežbe        
DON – drugi oblici nastave 

V godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji 
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

31.

M5-HIR

Hirurgija

2

3

 

4

6

 

90

135

225

 

16

32.

M5-PED

Pedijatrija

2

3

 

3

4

 

75

105

180

30

12

33.

M5-GIAK

Ginekologija i akušerstvo

2

3

 

3

4

 

75

105

180

30

12

34.

M5-APM

Anestezija sa perioperativnom medicinom

2

2

 

0

0

 

30

30

60

 

4

35.

M5-HIG

Higijena

2

3

 

0

0

 

30

45

75

 

4

36.

M5-EPID

Epidemiologija

2

2

 

0

0

 

30

30

60

 

4

37.

M5-
DMIMDŽ

M5-FEKO

M5-TTIO

M5-MEBO

M5-RFARI

M5-PMPZZ

M5-SPORT

Predmet izbornog bloka 5:
1. Dijagnostički i molekularni imidžing
2. Farmakoekonomija
3. Transpalntacija tkiva i organa
4. Medina bola

5. Racionalna farmakoterpija I
6.
Porodična medicina i primarna zdravstvena zaštita
7. Sportska medicina

1

2

 

0

0

 

15

30

45

 

3

38.

M5-ST/
MFH

Stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom

0

0

 

1

1

 

 15

15

30

 

2

39. 


M5-EHIR

M5-RFARII
M5-TRIB
M5-KLTO
M5-REGM
M5-PALM
M5-INITP
M5-RRD
M5-HSIM
M5-IPROF
M5-INTL
M5-SUPLS

Predmet izbornog bloka 6:
1.Eksperimentalna hirurgija
2. Racionalna farmakoterapija II
3. Tropske infektivne bolesti
4. Klinička toksikologija

5. Regenerativna medicina
6. Palijativna medicina

7. Intenzivna nega i terapija u pedijatriji
8. Rani razvoj dece
9. Hitna stanja u internoj medicini
10. Interprofesionalno obrazovanje
11. Intenzivno lečenje
12. Bezbednost suplementacije u sportu

0

0

 

1

2

 

15

30

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

375

525

900 

 

60

Stručne prakse:

 60

Nastave na V godini:

960

P – predavanja
V
 - vežbe
DON –
 drugi oblici nastave

VI godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova
nedeljno

Časova godišnje

Broj
ESPB

Zimski 
semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

40.

M6-OFT

Oftalmologija

2

2

 

 

 

 

30

30

60

 

3

41.

M6-ORL

Otorinolaringologija

2

2

 

 

 

 

30

30

60

 

3

42.

M6-FAR

Klinička farmakologija

2

1

 

 

 

 

30

15

45

 

3

43.

M6-MRD

Medicina rada

1

2

 

 

 

 

15

30

45

 

2

44.

M6-MRH

Medicinska rehabilitacija

2

1

 

 

 

 

30

15

45

15

3

45.

M6-UMED

Urgentna medicina

1

2

 

 

 

 

15

30

45

30

3

46.

M6-ON

Onkologija

2

1

 

 

 

 

30

15

45

15

3

47.

M6-SMED

Sudska medicina

2

3

 

 

 

 

30

45

75

 

4

48.

M6-GER

Gerijatrija

1

1

 

 

 

 

15

15

30

15

2

49.

M6-SCM 

Socijalna medicina

2

1

 

 

 

 

30

15

45

 

3

50. 

M6-KPN

Klinička praktična nastava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 330

11 

51.

M6-ZR

Završni (diplomski) rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

20

Ukupno:

 Aktivne nastave:

255

240

495

 

60

Stručne prakse:

 405

Nastave na VI godini:

1050

– predavanja
V - vežbe          

DON – drugi oblici nastave

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic