Aktuelnosti

13/02/2020

Informacione tehnologije u nauci i praksi - Rezultati ispita

Opširnije >>>

16/01/2020

RASPORED predavanja iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA, KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOM

Opširnije >>>

08/11/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE, SER I MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opširnije >>>

07/08/2019

Termin ispita za studente zdravstvene nege - master iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA

Opširnije >>>

01/07/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE NA MASTER STUDIJAMA - TEST IZ INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA

Opširnije >>>

Arhiva

Zdravetvena nega - master

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Diplomske akademske studije - ZDRAVSTVENA NEGA

Studijski program, diplomske akademske studije zdravstvene nege – master traju dva semestra (830 časova) od toga  525 časova aktivne nastave (180 časova teorijske i 345 časova praktične nastave) i 305  časova samostalnog rada studenata što se vrednuje sa 60 ESPB bodova. Nastava se obavlja na Medicinskom fakultetu i nastavnim bazama fakulteta (zdravstvene ustanove). Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 18 ESPB bodova čime se stiče naziv diplomirani organizator zdravstvene nege – master ili profesor zdravstvene nege – master prema  određenju Nacionalnog saveta.

Cilj studijskog programa je da student unparedi znanje o:

 1. narušavanju zdravlja, fizičkim i mentalnim bolestima čoveka;
 2. postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike, terapije i humane reprodukcije;
 3. socijalnom okruženju čoveka, zaštite životne sredine;
 4. profesionalne etike i odgovornosti zdravstvenih radnika;
 5. organizaciji rada zdravstvenih timova i ustanova, kao i komunikaciji sa bolesnikom, kolegama, članovima tima, sa porodicom bolesnika i javnošću  i dr.
 6. Principima i zahtevima naučno-istraživačkog rada.

Diplomirani student master je osposobljen:

 • Za samostalni rad kao visokostručni zdravstveni radnik u svim vidovima zdravstvene nege na svim nivoima zdravstvene zaštite;
 • Da stečena teorijska i praktična znanja prenese na druge članove tima;
 • Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću administraciju;
 • Da stečena znanja i  veštine uključi  u naučnoistraživački rad, primenu naučnih  rezultata u praksi i o tome obaveštava stručnu i naučnu javnost;
 • Da prati stručnu i naučnu literaturu;
 • Da nastavi doktorske akademske studije i specijalističke studije;
 • Da poštuje i afirmiše principe profesionalne etike i kodeksa ponašanja. 

Profesora zdravstvene nege – master ukoliko u toku školovanja ima više od 17 ESPB bodova iz pedgoških nauka osposobljen je da obavlja nastavu iz stručnih predmeta u srednjim medicinskim školama.


Diplomske akademske studije zdravstvene nege - Raspored predmeta po semestrima i godinama studija - plan 2009.


 Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

R. br
Šif. Pred.
Naziv predmeta
Sem.
Broj časova
P + V UKUPNO
SIR
ESPB
1.
Mas.etik.1
I
15+15
30
 
3
2.
Mas.stzn.1.
I
15+15
30
 
3
3.
Mas.inf.1.
I
30+45
75
 
5
4.
Mas.nir.1.
I
15+60
75
105
6
5.
Mas.kvl.1.
I
15+60
75
 
6
6.
Mas.eng.1.2
I i II
60+0
60
 
3
7.

Mas.izn.1
Mas.iem.1
Izborni predmet
I i II
30+150
180
 
16
Ukupno časova aktivne nastave
180+345
630
 
8.
Mas.dip.2.
II
 
200
 
18
Ukupno časova nastave
830
 
60

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic