Mapa fakulteta - Nastavne baze

Mapa fakulteta

                              

1. Medicinski fakultet
2. Zavod sa transfuziju
3. Fakultet za farmaciju
4. Centar za sudsku medicinu, toksikologiju 
     i molekularnu genetiku
5. Centar za radiologiju
6. Poliklinika
7. Klinika za infektivne bolesti
8. Urgentni centar (u izgradnji)
9. Klinika za očne bolesti i klinika za ORL
10. Maksilofacijalna i oralna hirurgija
      Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju
      Klinika za urologiju
11. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
12. Klinika za kožnovenerične bolesti
13. Klinika za neurohirurgiju
       Klinika za vaskularnu i transplatacionu hirurgiju
       Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju
14. Klinika za  nefrologiju i kliničku imunologiju
       Klinika za  endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
       Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
       Klinika za hematologiju
       Centar za intenzivnu terapiju i toksikologiju
15. Klinika za medicinsku rehabilitaciju
16. Urgentnu hirurgiju i 
       Klinika za abdominalnu, endokrinu i transplatacionu hirurgiju
17. Klinika za psihijatriju i 
       Klinika za neurologiju
18. Zavod za biohemiju
19. Higijenski zavod
20. Stomatologija
21. Dečija bolnica
22. Dečija rehabilitacija

 

Tekst uneo: