Katedre

Katedra opšteobrazovnih predmeta
Katedra za anatomiju
Katedra za anesteziju i perioperativnu medicinu
Katedra za biohemiju
Katedra za dentalnu medicinu
Katedra za dermatovenerološke bolesti
Katedra za epidemiologiju
Katedra za farmaciju
Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Katedra za fiziologiju
Katedra za gerijatriju
Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Katedra za higijenu
Katedra za hirurgiju
Katedra za histologiju i embriologiju
Katedra za infektivne bolesti
Katedra za internu medicinu
Katedra za medicinsku rehabilitaciju
Katedra za medicinu rada
Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
Katedra za neurologiju
Katedra za oftalmologiju
Katedra za onkologiju
Katedra za opštu medicinu
Katedra za otorinolaringologiju
Katedra za patologiju
Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu
Katedra za pedijatriju
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Katedra za psihologiju
Katedra za radiologiju
Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom
Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Katedra za sportsku medicinu
Katedra za stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom
Katedra za sudsku medicinu
Katedra za urgentnu medicinu
Katedra za zdravstvenu negu