Aktuelnosti

01/06/2020

Zdr. negа hir. bol. sa hir.- raspored polaganja ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

27/05/2020

Opšta zdravstvena nega 2 - raspored polaganja ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

27/05/2020

Opšta zdravstvena nega 1 - raspored polaganja ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

27/05/2020

Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi - raspored polaganja ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

27/05/2020

Zdravstvena nega za fizioterapeute-raspored polaganja ispita u aprilskom roku

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za zdravstvenu negu

Nastavnici i saradnici

Andrijević Ilija, redovni profesor
Milutinović Dragana, redovni profesor
Brestovački Svitlica Branislava, vanredni profesor
Lalić Nensi, vanredni profesor
Matijašević Jovan, vanredni profesor
Simin Dragana, vanredni profesor, šef Katedre
Živković Dragana, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
Lalić Ivica, docent
Malenković Goran, docent
Matić Aleksandra, docent

Pajić Miloš, docent
Tomić Sanja, docent
Dolinaj Vladimir, asistent sa doktoratom
Hromiš Sanja, asistent sa doktoratom
Stojaković Nataša, asistent sa doktoratom
Aranđelović Branimirka, asistent
Božić Andrea, asistent
Dondo Ivana, asistent
Karadeglija Marija, asistent
Koledin Slađana, asistent
Mikić Milena, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
dragana.simin@mf.uns.ac.rs

Termini konsultacija nastavnika i saradnika


15. godina Katedre za zdravstvenu negu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
12. oktobar 2018.


UPUTSTVO - OD PRIJAVE DO ODBRANE ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA


UPUTSTVO - OD PRIJAVE DO ODBRANE ZAVRŠNOG – MASTER RADA


PRIJAVE I IZDAVANJE REŠENJA ZA DIPLOMSKE I ZAVRŠNE MASTER RADOVE


Raspored predavanja i vežbi, školska 2019/2020.

I GODINA STUDIJA

II GODINA STUDIJA

III GODINA STUDIJA

IV GODINA STUDIJA

MASTER STUDIJE


Slajdovi sa predavanja


Ispitna pitanja

  • Ispitna pitanja iz predmeta "Metodika nastave zdravstvene nege" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Radiologija" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Opšta zdravstvena nega I" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Hirurgija i nega  hirurških bolesnika" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Zdravstvena nega za fizioterapeute" možete preuzeti ovde
  • Ispitna pitanja iz predmeta "Opšta zdravstvena nega II" možete preuzeti ovde

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic