Aktuelnosti

23/10/2019

Predavanja i vežbe iz predmeta Porodična medicina i primarna zdravstvena zaštita

Opširnije >>>

11/10/2019

Opšta medicina za studente stomatologije III godina utorak 7,30-10 predavanja, 10.30-12.30 vežbe

Opširnije >>>

05/09/2019

Ispit iz predmeta Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

Opširnije >>>

30/07/2019

Ispit iz predmeta NEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I PORODICI

Opširnije >>>

01/07/2019

Promena termina ispita iz predmeta Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za opštu medicinu

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
dr.vojnovic@gmail.com

            Šef katedre:Prof. dr Matilda Vojnović, spec. opšte medicine

Članovi Katedre: (po Klinikama)
 
KLINIKA ZA DERMATOVENEROLOGIJU: Prof. dr M. Jovanović, Prof. dr S. Stojanović, Prof. dr M. Matić, Prof. dr Z. Gajinov, Prof. dr S. Prćić, Doc. dr  Z. Golušin, Doc. dr A. Petrović, Asist. dr M. Ivkov-Simić, Doc. dr Lj. Vujanović.
 
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI: Prof. dr V. Turkulov, Prof. dr M. Fabri, Prof. dr G. Čanak,  Prof. dr S. Brkić, Prof. dr D. Cvjetković, Prof. dr R. Doder, Prof. dr S. Sević, Prof. dr S. Stefan Mikić, Doc. dr T. Preveden, Doc. dr. N. Kovačević, Doc. dr S. Tomić, Dr sci.med. M. Ružić, Doc. dr D. Marić, Ass. dr D. Lendak.
 
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU: Prof. dr M. Cvijanović, Prof. dr P. Slankamenac, Prof. dr K. Božić, Prof dr I. Divjak, Doc. dr T. Rabi-Žikić, Doc. dr A. Kopitović, Asist. dr D. Stefanović, Asist. dr Z. Jovin, Asist. dr A. Jovanović, Asist. dr A. Ješić.
 
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU: Prof. dr B. Soldatović; Prof. dr M. Cvjetković-Bošnjak, Asist. dr Đenđi Silađi-Mladenović.
 
INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE: Prof. dr J. Jovanović-Privrodski, Prof. dr J. Vlaški, Prof dr N. Konstantinidis, Prof. dr M. Knežević, Asist. dr Gordana Vijatov Đurić, Asist. dr Danijela Jojkić Pavkov.
 
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU: Prof dr A. Novakov Mikić
 
DZ NOVI SAD: Prof. dr M. Vojnović, spec. opšte medicine  

  1.  Opšta medicina (sudenti stomatologije)
  1. Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici (studenti zdravstvene nege)
  1. General medicine (studije stomatologije na engleskom jeziku)
  1. Specijalizacija iz opšte medicine 

         -----------> Specijalizacija iz Opšte medicine, prezentacija

  1. Porodična medicina

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic