Aktuelnosti

24/09/2019

Mikrobiologija i imunologija - Oktobar 2019 -Zdravstvena nega - Rezultati ispita

Opširnije >>>

24/09/2019

MIKROBIOLOGIJA-OKTOBAR 2019-RASPORED ZA PRAKTIČNI DEO ISPITA

Opširnije >>>

24/09/2019

MIKROBIOLOGIJA-ОKTOBAR 2019-MEDICINA-REZULTATI TESTA

Opširnije >>>

24/09/2019

MIKROBIOLOGIJA-ОKTOBAR 2019-FARMACIJA-OPSTA I SPEC-REZULTATI TESTA

Opširnije >>>

18/09/2019

Mikrobiologija-Obavestenje za OKTOBARSKI rok 2019

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom

Nastavnici i saradnici

Smieško Gordana, vanredni profesor, šef Katedre
Medić Deana, docent, zamenik šefa Katedre
Milošević Vesna, redovni profesor
Hrnjaković Cvjetković Ivana, vanredni profesor
Gusman Vera, vanredni profesor
Trudić Anika, docent
Patić Aleksandra, asistent
Nikolić Nataša, asistent
Zivlak Branka, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
gordana.bojic@mf.uns.ac.rs


Obaveštenje - promena načina polaganja praktičnog dela ispita


Novi preparati za praktični deo ispita - postavljeno 28.05.2018.


Predmeti

Dodiplomska nastava:
 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente medicine)
 
Semestar u kojem se odvija nastava III i IV
Ukupan fond časova 150
Predavanja 90
Vežbe  60
Seminari 3
Kolokvijumi 5

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava IV
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe
30
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

JAVNO ZDRAVLJE (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava VIII
Ukupan fond časova 60
Predavanja 45
Vežbe
15
Časova teorijske nastave 6
Časova praktične nastave 3

 

IMUNOLOGIJA SA VIRUSOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava V
Ukupan fond časova 75
Predavanja 60
Vežbe 45
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

OPŠTA I SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA SA  PARAZITOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava VI
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe 30
Seminari 2
Kolokvijumi 3

 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente zdravstvene nege)
Semestar u kojem se odvija nastava II
Ukupan fond časova 75
Predavanja 60
Vežbe 30
Seminari 1
Kolokvijumi 2


Poslediplomska nastava:

Doktorske studije

AKTUELNOSTI U MIKROBIOLOGIJI I IMUNOLOGIJI (za studente doktorskih studija Kliničke medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9

 

UZROČNICI INFEKCIJA (za studente doktorskih studija Javnog zdravlja)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9


MOLEKULARNA MIKROBIOLOGIJA (za studente doktorskih studija Molekularne medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava IV
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 10


Specijalizacija:

Medicinska mikrobiologija

Metodologija polaganja ispita

MEDICINA

FARMACIJA

STOMATOLOGIJA

ZDRAVSTVENA NEGA

Ispitna pitanja

1. Za studente farmacije

2. Za studente medicine

3. Za studente stomatologije

4. Za studente zdravstvene nege

Preporučena literatura

Obavezna literatura:

  1. Medicinska bakteriologija, Milena Švabić-Vlahović, savremena administracija, Beograd, 2005, 419 str
  2. Imunologija, Vera Jerant-Patić, Budućnost, Novi Sad, 2002, 285 str
  3. Medicinska virusologija, Vera Jerant-Patić, Budućnost, zavod za udžbenike, Beograd 1995, 537 str
  4. Medicinska parazitologija sa mikologijom, Tibor Lepeš, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1988, 185 str

Dopunska literatura:

  1. Medicinska mikrobiologija, Džavec, Melnik, Adelberg, Savremena administracija, BEograd, 1995, 677 str

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic