Aktuelnosti

08/07/2020

Poslednja izmena ispitivača za studente medicine posle testa 6. jula 2020.

Opširnije >>>

07/07/2020

Vazno obaveštenje u vezi upisa testa za studente medicine, stomatologije i z. nege od 06. 07. 2020. godine

Opširnije >>>

07/07/2020

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA - REZULTATI TESTA IZ INTERNE MEDICINE

Opširnije >>>

07/07/2020

UKP2 REZULTATI

Opširnije >>>

07/07/2020

Važno obaveštenje Šefa Katedre za internu medicinu!

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za internu medicinu

Nastavnici i saradnici

Endokrinologija i bolesti metabolizma

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Medić Stojanoska Milica, redovni profesor MILICA.MEDIC-STOJANOSKA@mf.uns.ac.rs
Stokić Edita, redovni profesor EDITA.STOKIC@mf.uns.ac.rs
Tešić Dragan, redovni profesor DRAGAN.TESIC@mf.uns.ac.rs
Mitrović Milena, vanredni profesor MILENA.MITROVIC@mf.uns.ac.rs
Pejin Radoslav, vanredni profesor RADOSLAV.PEJIN@mf.uns.ac.rs
Tomić Naglić Dragana, vanredni profesor DRAGANA.TOMIC-NAGLIC@mf.uns.ac.rs
Bajkin Ivana, docent IVANA.BAJKIN@mf.uns.ac.rs
Ičin Tijana, docent TIJANA.ICIN@mf.uns.ac.rs
Popović Đorđe, docent DJORDJE.POPOVIC@mf.uns.ac.rs
Benc Damir, asistent DAMIR.BENC@mf.uns.ac.rs
Milankov Andrijana, asistent ANDRIJANA.MILANKOV@mf.uns.ac.rs
Pejaković Slađana, asistent SLADJANA.PEJAKOVIC@mf.uns.ac.rs 
Prodanović Simeunović Jovana, asistent JOVANA.PRODANOVIC-SIMEUNOVIC@mf.uns.ac.rs

Kardiologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Čemerlić Ađić Nada, redovni profesor NADA.CEMERLIC-ADJIC@mf.uns.ac.rs
Dejanović Jadranka, redovni profesor JADRANKA.DEJANOVIC@mf.uns.ac.rs
Kovačević Dragan, redovni profesor DRAGAN.KOVACEVIC@mf.uns.ac.rs
Panić Gordana, redovni profesor GORDANA.PANIC@mf.uns.ac.rs
Pavlović Katica, redovni profesor KATICA.PAVLOVIC@mf.uns.ac.rs
Sakač Dejan, redovni profesor DEJAN.SAKAC@mf.uns.ac.rs
Ivanov Igor, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre IGOR.IVANOV@mf.uns.ac.rs
Ivanović Vladimir, vanredni profesor VLADIMIR.IVANOVIC@mf.uns.ac.rs
Petrović Milovan, vanredni profesor MILOVAN.PETROVIC@mf.uns.ac.rs
Stojšić Milosavljević Anastazija, vanredni profesor ANASTAZIJA.STOJSIC@mf.uns.ac.rs
Tadić Snežana, docent SNEZANA.TADIC@mf.uns.ac.rs
Ilić Aleksandra, docent ALEKSANDRA.ILIC@mf.uns.ac.rs
Vulin Aleksandra, asistent ALEKSANDRA.VULIN@mf.uns.ac.rs
Ađić Filip, asistent FILIP.ADJIC@mf.uns.ac.rs
Bjelobrk Marija, asistent MARIJA.BJELOBRK@mf.uns.ac.rs
Čanković Milenko, asistent MILENKO.CANKOVIC@mf.uns.ac.rs
Jaraković Milana, asistent MILANA.JARAKOVIC@mf.uns.ac.rs
Maletin Srđan, asistent SRDJAN.MALETIN@mf.uns.ac.rs
Miljković Tatjana, asistent TATJANA.MILJKOVIC@mf.uns.ac.rs
Preveden Andrej, asistent ANDREJ.PREVEDEN@mf.uns.ac.rs

Pulmologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Đurić Mirna, redovni profesor MIRNA.DJURIC@mf.uns.ac.rs
Kopitović Ivan, redovni profesor IVAN.KOPITOVIC@mf.uns.ac.rs
Kuruc Vesna, redovni profesor VESNA.KURUC@mf.uns.ac.rs
Perin Branislav, redovni profesor BRANISLAV.PERIN@mf.uns.ac.rs
Sečen Nevena, redovni profesor NEVENA.SECEN@mf.uns.ac.rs
Zvezdin Biljana, redovni profesor BILJANA.ZVEZDIN@mf.uns.ac.rs
Kašiković Lečić Svetlana, vanredni profesor SVETLANA.KASIKOVIC-LECIC@mf.uns.ac.rs
Obradović Dušanka, vanredni profesor, šef Katedre DUSANKA.OBRADOVIC@mf.uns.ac.rs
Bursać Daliborka, docent DALIBORKA.BURSAC@mf.uns.ac.rs
Ilić Miroslav, docent MIROSLAV.ILIC@mf.uns.ac.rs
Kolarov Violeta, docent VIOLETA.KOLAROV@mf.uns.ac.rs
Šarčev Tatjana, docent TATJANA.SARCEV@mf.uns.ac.rs
Vukoja Marija, docent MARIJA.VUKOJA@mf.uns.ac.rs
Zarić Bojan, docent BOJAN.ZARIC@mf.uns.ac.rs
Joveš Biljana, docent BILJANA.JOVES-SEVIC@mf.uns.ac.rs
Andrijević Ana, asistent ANA.ANDRIJEVIC@mf.uns.ac.rs
Stojšić Vladimir, asistent VLADIMIR.STOJSIC@mf.uns.ac.rs

Internistička onkologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Trifunović Jasna, redovni profesor JASNA.TRIFUNOVIC@mf.uns.ac.rs
Nikolić Ivan, vanredni profesor IVAN.NIKOLIC@mf.uns.ac.rs
Kolarov Bjelobrk Ivana, docent IVANA.KOLAROV-BJELOBRK@mf.uns.ac.rs
Kukić Biljana, docent BILJANA.KUKIC@mf.uns.ac.rs
Petrović Nemanja, asistent NEMANJA.PETROVIC@mf.uns.ac.rs
Radić Jelena, asistent JELENA.RADIC@mf.uns.ac.rs

Nefrologija i klinička imunologija

Prezime, ime i zavnje E-mail adresa
Ilić Tatjana, redovni profesor TATJANA.ILIC@mf.uns.ac.rs
Mitić Igor, redovni profesor IGOR.MITIC@mf.uns.ac.rs
Božić Dušan, vanredni profesor DUSAN.BOZIC@mf.uns.ac.rs
Ćelić Dejan, vanredni profesor DEJAN.CELIC@mf.uns.ac.rs
Knežević Violeta, vanredni profesor VIOLETA.KNEZEVIC@mf.uns.ac.rs
Milić Biljana, docent BILJANA.MILIC@mf.uns.ac.rs
Petrović Lada, docent LADA.PETROVIC@mf.uns.ac.rs
Popović Milica, docent MILICA.POPOVIC@mf.uns.ac.rs
Stražmešter Majstorović Gordana, docent GORDANA.STRAZMESTER@mf.uns.ac.rs
Golubović Sonja, asistent SONJA.GOLUBOVIC@mf.uns.ac.rs

Gastroenterologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Damjanov Dragomir, redovni profesor DRAGOMIR.DAMJANOV@mf.uns.ac.rs
Savić Željka, docent ZELJKA.SAVIC@mf.uns.ac.rs
Damjanov Dimitrije, asistent DIMITRIJE.DAMJANOV@mf.uns.ac.rs
Kosijer Dijana, asistent DIJANA.KOSIJER@mf.uns.ac.rs

Transfuziologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Vojvodić Svetlana, redovni profesor SVETLANA.VOJVODIC@mf.uns.ac.rs
Budakov Obradović Zorana, docent ZORANA.BUDAKOV-OBRADOVIC@mf.uns.ac.rs
Grujić Jasmina, docent JASMINA.GRUJIC@mf.uns.ac.rs
Bujandrić Nevenka, asistent sa doktoratom NEVENKA.BUJANDRIC@mf.uns.ac.rs

Hematologija

Prezime, ime i zvanje E-mail adresa
Savić Aleksandar, redovni profesor ALEKSANDAR.SAVIC@mf.uns.ac.rs
Milošević Ivana, vanredni profesor IVANA.MILOSEVIC@mf.uns.ac.rs
Urošević Ivana, vanredni profesor IVANA.UROSEVIC@mf.uns.ac.rs
Perčić Ivanka, docent IVANKA.PERCIC@mf.uns.ac.rs
Sekulić Borivoj, docent BORIVOJ.SEKULIC@mf.uns.ac.rs
Vranješ Marijana, asistent sa doktoratom MARIJANA.VRANJES@mf.uns.ac.rs
Agić Danijela, asistent DANIJELA.AGIC@mf.uns.ac.rs
Dokić Marina, asistent MARINA.DOKIC@mf.uns.ac.rs
Dragičević Jojkić Marina, asistent MARINA.DRAGICEVIC@mf.uns.ac.rs
El Fara Amir, asistent AMIR.ELFARRA@mf.uns.ac.rs
Tomić Mirjana, asistent MIRJANA.TOMIC@mf.uns.ac.rs

Kontakt e-mail studenata sa šefom Katedre za internu medicinu

katedra.interna.stud@gmail.com


Studenti su dužni da prijave ispit najkasnije 24 časa pre ispita prvom ispitivaču (ako je ispit komisijski) na fakultetsku e-mail adresu. E-mail adrese ispitivača se nalaze na sajtu Medicinskog fakulteta (O fakultetu - Katedre - Katedra za internu medicinu - Nastavnici i saradnici.)


NA TEST IZ INTERNE MEDICINE NE MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI NEMAJU POLOŽENU OPŠTU I SPECIJALNU FARMAKOLOGIJU I PATOFIZIOLOGIJU


SPISAK PREDLOŽENIH TEMA ZA DIPLOMSKI RAD 

  1. OBLAST - PULMOLOGIJA
  2. OBLAST - HEMATOLOGIJA


Rasporedi predavanja i vežbi za školsku 2019/2020. godinu - LETNJI SEMESTAR:


Raspored nastave za školsku 2019/2020. godinu za lekare na specijalizaciji - zimski semestar


Arhiva:

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic