Aktuelnosti

29/05/2020

Katedra za HIRURGIJU - Aprilski rok - termini ispita

Opširnije >>>

16/05/2020

Termini testa i usmenog ispita iz HIRURGIJE - medicina i stomatologija

Opširnije >>>

19/02/2019

Katedra za HIRURGIJU - INFORMATORI

Opširnije >>>

13/02/2019

Katedra za HIRURGIJU - RASPOREDI NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za hirurgiju

Nastavnici i saradnici

Ortopedija sa traumatologijom

Milankov Miroslav, redovni profesor
Savić Dragan, redovni profesor
Stanković Milan, redovni profesor
Gojković Zoran, vanredni profesor
Harhaji Vladimir, vanredni profesor
Janjić Nataša, vanredni profesor
Ninković Srđan, vanredni profesor, šef Katedre
Rašović Predrag, docent
Obradović Mirko, asistent
Vranješ Miodrag, asistent

Kardiohirurgija

Šušak Stamenko, redovni profesor
Velicki Lazar, vanredni profesor
Redžek Aleksandar, vanredni profesor
Rosić Milenko, docent
Okiljević Bogdan, asistent

Neurohirurgija

Cigić Tomislav, redovni profesor
Vuleković Petar, redovni profesor
Đilvesi Đula, docent
Golubović Jagoš, asistent
Horvat Igor, asistent
Jelača Bojan, asistent

Vaskularna hirurgija

Pasternak Janko, redovni profesor
Nikolić Dragan, docent
Marković Vladimir, asistent
Budakov Nebojša, asistent
Budinski Slavko, asistent

Urologija

Đozić Jasenko, redovni profesor
Marušić Goran, redovni profesor
Sekulić Vuk, redovni profesor
Bogdanović Jovo, vanredni profesor
Levakov Ivan, vanredni profesor
Vojinov Saša, vanredni profesor
Jeremić Dimitrije, docent
Živojinov Srđan, docent
Đozić Senjin, asistent

Onkološka hirurgija

Petrović Tomislav, redovni profesor
Vicko Ferenc, vanredni profesor
Lukić Dejan, asistent
Ranisavljević Milan, asistent

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Janjić Zlata, redovni profesor
Jovanović Mladen, vanredni profesor
Nikolić Jelena, docent
Đermanov Nenad, asistent
Marinković Marija, asistent
Tomić Miroslav, asistent

Abdominalna i endokrina hirurgija

Ilić Miroslav, redovni profesor
Ivanov Dejan, redovni profesor
Milošević Zoran, redovni profesor
Veljković Radovan, redovni profesor
Protić Mlađan, vanredni profesor
Šarčev Katarina, vanredni profesor
Gluhović Aleksandar, docent
Korica Milan, docent
Petaković Goran, docent
Milošević Uroš, asistent

Grudna hirurgija

Đurić Dejan, vanredni profesor
Koledin Miloš, vanredni profesor
Bijelović Milorad, docent
Kuhajda Ivan, docent
Ergelašev Ivan, asistent

Dečja hirurgija

Gajdobranski Đorđe, redovni profesor
Grebeldinger Slobodan, redovni profesor
Jokić Radoica, redovni profesor
Varga Jan, redovni profesor
Bukarica Svetlana, vanredni profesor
Antić Jelena, docent
Komarčević Aleksandar, docent
Đan Vladimir, asistent
Fratrić Ivana, asistent
Milenković Marina, asistent
Privrodski Boris, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
srdjan.ninkovic@yahoo.com


Detaljnije informacije o Katedri za hirurgiju možete pronaći na adresi:  http://katedrazahirurgiju.edu.rs/


INFORMATOR iz HIRURGIJE za studente medicine

INFORMATOR iz HIRURGIJE za studente stomatologije


Rasporedi nastave za letnji semestar 2019/2020.

RASPORED NADOKNADE PRAKTIČNE NASTAVE 2020

RASPORED teorijske i praktične nastave iz predmeta HIRURGIJA I URGENTNA MEDICINA SA REANIMACIJOM
II godina Radiološke tehnologije

H I R U R G I J A - RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE
III godina stomatologije
 
H I R U R G I J A
ZA STUDENTE V godine MEDICINE
 
ZA STUDENTE V godine MEDICINE
 
ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA
III godina Medicinske rehabilitacije
 
UVOD U KLINIČKU PRAKSU 1 - raspored nastave
 
UVOD U KLINIČKU PRAKSU 1 - raspored vežbi
 
EKSPERIMENTALNA HIRURGIJA -
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

Izborni predmet

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U UROLOGIJI -
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

Izborni predmet

RADIOLOGIJA U VASKULARNOJ HIRURGIJI I ANGIOLOGIJI -
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

Izborni predmet

MORFOLOŠKA (IMIDžING) DIJAGNOSTIKA U NEUROHIRURGIJI -
RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE

Izborni predmet

REGENERATIVNA MEDICINA
Izborni predmet


 

Tekst uneo: ivanatojic