Aktuelnosti

19/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Izmena raspored studenta medicine po grupama za vežbe-Med. reha.

Opširnije >>>

18/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Novi raspored studenta SRE po grupama za vežbe-Med. reha.

Opširnije >>>

14/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Raspored studenta SRE po grupama za vežbe-Medicinska rehabilitacija

Opširnije >>>

14/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i reha.-Raspored studenata 6. god. za vežbe iz predmeta Med. rehabilitacija

Opširnije >>>

03/10/2019

Katedra za fizikalnu med. i rehab.-REUMATOLOGIJA (termini predavanja)

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Nastavnici i saradnici

Kontakt e-mail šefa Katedre
SNEZANA.TODOROVIC-TOMASEVIC@mf.uns.ac.rs


Predmeti

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Medicinska rehabilitacija za:
 • studente medicine na srpskom jeziku,
 • studente medicine na engleskom jeziku,
 • studente zdravstvene nege,
 • studente master studija,
 • lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
   
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz izbornih predmeta iz oblasti rehabilitacije za:
 
 • studente doktorskih studija iz kliničke medicine.

Ispitna pitanja

 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicine možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente zdravstvene nege možete preuzeti ovde.

Literatura

Preporučena osnovna literatura:
 1. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije, III izdanje. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad, 1991.
 2. Pilipović N (ur.). Reumatologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
 3. Savić K, Mikov A. Re­Habilitacija dece i omladine. Novi Sad: Ortomedics, 2007.
   
Dopunska literatura:
 1. Zec Ž, Konforti N. Ispitivanje snage mišića. Beograd: Viša medicinska škola, 1990.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic