Aktuelnosti

07/07/2020

Raspored usmenog i praktičnog dela ispita iz Med.rehabilitacije za studente medicine,junski rok 2020

Opširnije >>>

01/07/2020

Obaveštenje za studente medicine u vezi rasporeda polaganja ispita iz medic.rehabilitacije

Opširnije >>>

01/07/2020

Raspored polaganja ispita iz reumatologije za studente medic.rehabilitacije

Opširnije >>>

01/07/2020

Raspored polaganja ispita iz medic.rehabilitacije za studente zdr.nege

Opširnije >>>

01/07/2020

Raspored polaganja ispita iz medic.rehabilitacije za studente SER

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Nastavnici i saradnici

Bobić Branislav, redovni profesor
Bošković Ksenija, redovni profesor, zamenik šefa Katedre
Devečerski Gordana, redovni profesor
Demeši Drljan Čila, vanredni profesor
Knežević Aleksandar, vanredni profesor
Todorović Tomašević Snežana, vanredni profesor, šef Katedre
Milenović Nataša, docent
Pantelinac Slobodan, docent
Simić Panić Dušica, docent
Nenadov Jovanović Nataša, asistent
Spasojević Tijana, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
SNEZANA.TODOROVIC-TOMASEVIC@mf.uns.ac.rs


Predmeti

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Medicinska rehabilitacija za:
 • studente medicine na srpskom jeziku,
 • studente medicine na engleskom jeziku,
 • studente zdravstvene nege,
 • studente master studija,
 • lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
   
Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz izbornih predmeta iz oblasti rehabilitacije za:
 
 • studente doktorskih studija iz kliničke medicine.

Ispitna pitanja

 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente medicine možete preuzeti ovde.
 • Ispitna pitanja iz predmeta Medicinska rehabilitacija za studente zdravstvene nege možete preuzeti ovde.

Literatura

Preporučena osnovna literatura:
 1. Nedvidek B. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije, III izdanje. Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad, 1991.
 2. Pilipović N (ur.). Reumatologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000.
 3. Savić K, Mikov A. Re­Habilitacija dece i omladine. Novi Sad: Ortomedics, 2007.
   
Dopunska literatura:
 1. Zec Ž, Konforti N. Ispitivanje snage mišića. Beograd: Viša medicinska škola, 1990.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic