Aktuelnosti

01/06/2020

Spisak studenata za polaganje ispita iz Epidemiologije u Aprilskom ispitnom roku

Opširnije >>>

15/05/2020

Ispit iz epidemiologije za studente medicine i zdravstvene nege u aprilskom ispitnom roku 2020. godine

Opširnije >>>

04/03/2020

Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Martovskom ispitnom roku - Spisak studenata za polaganje ispita

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za epidemiologiju - Obaveštenje o početku nastave za studente III godine (zdravstvena nega)

Opširnije >>>

12/02/2020

Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE za apsolvente i studente završnih godina studija u Martovskom ispitnom roku

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za epidemiologiju

Nastavnici i saradnici

Petrović Vladimir, redovni profesor, šef Katedre
Dragovac Gorana, vanredni profesor
Dugandžija Tihomir, vanredni profesor
Đekić Malbaša Jelena, docent
Ristić Mioljub, docent, zamenik šefa Katedre
Medić Snežana, asistent sa doktoratom
Rajčević Smiljana, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
vladimir.petrovic@izjzv.org.rs


Silabusi predmeta (zimski semestar 2019/2020.)


Sve informacije i nastavni materijal u vezi predmeta Epidemiologija (za sve smerove) možete naći na adresi vle.mf.uns.ac.rs (pristup sistemu u ulozi gosta)


Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu iz predmeta Epidemiologija za: 

 • studente IV godine medicine na srpskom jeziku,
 • studente IV godine medicine na engleskom jeziku,
 • studente II godine zdravstvene nege,
 • lekare na specijalizaciji iz epidemiologije,
 • studente master studija,
 • studente doktorskih studija.

Katedra izvodi praktičnu i teorijsku nastavu u okviru predmeta: 

 • Javno zdravlje za studente IV godine stomatologije na srpskom jeziku,
 • Epidemiologija zaraznih bolesti za studente doktorskih studija iz javnog zdravlja,
 • Masovne nezarazne bolesti za studente doktorskih studija iz javnog zdravlja,
 • Modeli organizacije zdravstva za studente doktorskih studija iz javnog zdravlja,
 • Zdravstvena nega u vanrednim prilikama za studente zdravstvene nege,
 • Principi rada u javnom zdravlja za studente doktorskih studija iz javnog zdravlja,
 • Metodologija naučnoistraživačkog rada za studente medicinske rehabilitacije,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente medicine,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente medicine na engleskom jeziku,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente zdravstvene nege,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente stomatologije,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente stomatologije na engleskom jeziku,
 • Uvod u naučnoistraživački rad za studente farmacije.

Način polaganja ispita iz Epidemiologije:

STUDENTI MEDICINE KOJI SU SLUŠALI EPIDEMIOLOGIJU ŠKOLSKE 2010/2011. i kasnije
 
Studenti medicine i zdravstvene nege koji su slušali Epidemiologiju školske 2010/2011. i kasnije, ispit polažu u skladu sa silabusom predmeta, koji im je bio dostupan na početku semestra u kojem su slušali predmet.
 
STUDENTI MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE KOJI SU SLUŠALI EPIDEMIOLOGIJU ŠKOLSKE 2008/2009. i 2009/2010.
 
Studenti medicine, koji su slušali nastavu iz Epidemiologije u školskoj 2008/2009. i 2009/2010. godini, polažu test, koji sadrži 70 pitanja iz svih oblasti predviđenih programom. Smatra se da je student položio test ukoliko ima najmanje 42 tačna odgovora.
Završni test može doneti studentu maksimalno 40 poena (0,57 po tačnom odgovoru). Osvojeni poeni se sabiraju sa poenima ostvarenim tokom održavanja nastave (predavanja, vežbe, kolokvijum). Poeni ostvareni na kolokvijumu važili su samo do kraja školske godine u kojoj je student slušao nastavu.
 
Način formiranja završne ocene
 
Završna ocena formira se na osnovu broja prikupljenih poena tokom semestra i to na sledeći način:
 
Manje od 66 poena = ocena 6
67-73 poena = ocena 7
74-81 poena = ocena 8
82-89 poena = ocena 9
90 i više poena = ocena 10.
 
STUDENTI MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE KOJI SU SLUŠALI EPIDEMIOLOGIJU ŠKOLSKE 2007/2008. I RANIJE
 
Studenti medicine, koji su slušali nastavu iz Epidemiologije u školskoj 2007/2008. godini i ranije, polažu test, koji sadrži 70 pitanja iz svih oblasti predviđenih programom. Smatra se da je student položio test ukoliko ima najmanje 42 tačna odgovora. Svaki tačan odgovor nosi 1,43 poena.
 
Način formiranja završne ocene
 
Završna ocena formira se na osnovu broja prikupljenih poena tokom semestra i to na sledeći način:
 
Manje od 66 poena = ocena 6
67-73 poena = ocena 7
74-81 poena = ocena 8
82-89 poena = ocena 9
90 i više poena = ocena 10.  

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic