Aktuelnosti

10/07/2020

ISTORIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE – DRUGI TERMIN ODRŽAVANJA TESTA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

06/07/2020

UNIR - rezultati testa, bodovi i ocene

Opširnije >>>

06/07/2020

ISPIT IZ PREDMETA UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U JULSKOM ISPITNOM ROKU 2020. GODINE

Opširnije >>>

06/07/2020

UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD - POTPISIVANJE INDEKSA I UPIS OCENA

Opširnije >>>

01/07/2020

UPIS OCENA IZ ISPITA PROFESIONALNA ETIKA

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra opšteobrazovnih predmeta

Nastavnici i saradnici

Marković Vuk, nastavnik
Marošan Zoran, nastavnik, zamenik šefa Katedre
Ostojić Jelena, vanredni profesor
Rakić Dušica, vanredni profesor
Barjaktarović Iva, docent
Grujičić Maja, docent|e-mail adresa: grujicic@uns.ac.rs
Vilotijević Dautović Gordana, docent, šef Katedre
Perić Prkosovački Bojana, asistent sa doktoratom
Bačulov Katarina, asistent
Milutinović Aleksandra, asistent
Đokić Staša, saradnik u nastavi


Kontakt e-mail šefa Katedre
vilotijevic.dautovic@gmail.com


 Istorija seksualnosti - nastavni plan 2017.


Istorija seksualnosti, Uputstvo za izradu seminarskih radova i spisak tema za seminarski


Autorizovana skripta iz Istorije seksualnosti


 Informatika slajdovi


Ispitna pitanja iz predmeta Istorija medicine (Medicina, Stomatologija, Zdravstvena nega i Medicinska rehabilitacija za 2017.)


Sve informacije i nastavni materijal u vezi sa predmetima Uvod u naučnoistraživački rad i Metodologija naučnoistraživačkog rada možete naći na adresi elearning.mf.uns.ac.rs


Ispitna pitanja

  • Ispitna pitanja iz premeta Medicinska etika i sociologija možete preuzeti ovde.

Seminarski radovi

Seminarske radove možete pogledati na elearning.mf.uns.ac.rs 


 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic