Javne nabavke 2016. godine

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za 
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav. 
o zaklj.
ugovoru ili 

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav. 
o produženju roka
               
14.01.2016. JNMV 17/2016- Nabavka tepiha za potrebe Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi    
28.01.2016. JNMV 19/2016- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacije
preuzmi preuzmi      
10.02.2016. JNMV 20/2016- Nabavka računara i računarske opreme
preuzmi preuzmi    
03.03.2016. JNMV 18/2016- Nabavka usluga prevoza
preuzmi preuzmi    
03.03.2016. JNMV 21/2016- Usluge održavanja softvera u finansijskoj službi i službi za studije I, II stepena
preuzmi preuzmi  

 
10.03.2016. JNMV 22/2016- Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu
preuzmi preuzmi      
31.03.2016. JNMV 24/2016- Nabavka klima uređaja sa pratećom uslugom nadgradnje
preuzmi preuzmi      
31.03.2016. JNMV 26/2016- Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene
preuzmi preuzmi      
15.04.2016. JN 1/2016- Nabavka potrošnog materijala i sitnih aparata za održavanje zgrade
preuzmi preuzmi      
18.04.2016. JNMV 27/2016- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme sa ugradnjom rezervnih delova uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme
preuzmi preuzmi      
19.04.2016. JNMV 23/2016- Nabavka potrošnog materijala instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju preuzmi preuzmi  
 
 
19.04.2016. JNMV 25/2016- Nabavka detektora za proširenje alarmnog  sistema za dojavu požara
preuzmi preuzmi  
 
 
28.04.2016. JNMV 28/2016- Nabavka kapitalnih radova na zgradi Medicinskog fakulteta
preuzmi preuzmi    
13.05.2016. JN 2/2016- Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi    
13.05.2016. JN 3/2016- Nabavka kancelarijskog, školskog i baštenskog nameštaja 
za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi      
06.06.2016. JN 4/2016 - Radovi na tekućim popravkama i održavanju zgrade preuzmi preuzmi        
06.06.2016. JNMV 29/2016 - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera preuzmi preuzmi      

Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke male vrednosti broj 29/2016

06.06.2016. JNMV 30/2016 - Nabavka zaštitnih zavesa za prozore za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
17.06.2016. JN 5/2016-Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže
preuzmi preuzmi        
17.06.2016. JN 6/2016- Nabavka usluga specijalističkih indeksa, diploma, matičnih kwiga i ostalog materijala sa unosom podataka
preuzmi preuzmi        
17.06.2016. JN 7/2016-Nabaka potrošnog materijala i sitnih aparata za potrebe održavanje zgrade
preuzmi preuzmi        
17.06.2016. JN 8/2016-Nabavka mikroskopa sa rotacionim polarizatorom
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

 

     
13.07.2016. JNMV 31/2016- Nabavka ugostiteljskih usluga  preuzmi preuzmi        
13.07.2016. JNMV 32/2016- Nabavka fotokopir aparata  preuzmi  preuzmi        
20.07.2016. JN 12/2016 - Nabavka računara, računarske opreme i servera  preuzmi
 preuzmi

 

 

 

 
21.7.2016. JNMV 33/2016 -  Usluge nadzornog organa i sudskog veštaka preuzmi preuzmi        
21.7.2016. JNMV 35/2016 -  Usluge redovnog servisiranja i održavanja fotokopir aparata  preuzmi preuzmi      
4.8.2016. JNMV 36/2016 -  Nabavka opreme za obrazovanje
preuzmi preuzmi        
18.8.2016. JNMV 34/2016 -  Nabavka reprezentacije za potrebe kafe kuhinje  preuzmi  preuzmi        
 26.8.2016. JN 11/2016 -  Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja vodovoda i kanalizacija  preuzmi  preuzmi        
 26.8.2016. JN 13/2016 -   Usluge redovnog održavanja i servisiranja za centralno grejanje, klima uređaja i električnih instalacija  preuzmi  preuzmi    

  

 
 7.9.2016. JN 10/2016 - Nabavka hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom odnošenja ambalažnog otpada  preuzmi

 preuzmi

preuzmi izmene

       
30.9.2016. JN 14/2016 - Nabavka kancelarijskog i školskog nameštaja
preuzmi

preuzmi

preuzmi
izmene

       
21.10.2016. JNMV 37/2016 - Nabavka usluga osiguranja studenata
preuzmi preuzmi        
21.10.2016. JN 9/2016 - Nabavka stomatološke cad cam opreme za digitalnu ortodonciju za potrebe Katedre za stomatologiju  preuzmi preuzmi        
21.10.2016. JN 17/2016 - Nabavka radova na tekućim popravkama i održavanju zgrade  preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

     
 
28.10.2016. JN 16/2016 - Nabavka električne energije - potpuno snabdevanje  preuzmi preuzmi        
08.11.2016. JN 15/2016 - Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade metadonskog centra Kliničkog centra Vojvodine  preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

preuzmi izmene

 

     
01.12.2016. JNMV 38/2016 - Nabavka aparata za vodu, vode i potrošnog materijala za aparate
preuzmi preuzmi        
01.12.2016. JNMV 39/2016 - usluge štampanja
preuzmi preuzmi        
08.12.2016. JNMV 40/2016 - projektno planiranje i praćenje projekta - dorada, izmene i praćenje postojećih projekata
preuzmi preuzmi        
08.12.2016. JNMV 41/2016 - Nabavka ostale opreme za potrebe Zavoda i katedri preuzmi preuzmi        
08.12.2016. JNMV 42/2016 - Nabavka poklona za decu zaposlenih
preuzmi preuzmi        
13.12.2016. JNMV 43/2016 - Nabavka elektronske opreme
preuzmi preuzmi        

Tekst uneo: IvanaMaksimovic