Javne nabavke

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
12.12.2019. JN 1/2020 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
13.12.2019. JN 2/2020 - Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
13.12.2019. JN 3/2020 - Nabavka potrošnog  materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade, led svetiljke, amstrong plafoni i ostali materijal za potrebe održavanja zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi      
13.12.2019. JN 4/2020 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, elktričnih instalacija,  vodovoda i kanalizacije na Medicinskom fakultetu Novi Sad preuzmi preuzmi      
16.12.2019. JNMV 1/2020 - Nabavka elektronske opreme za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi  
24.12.2019. JNMV 2/2020 - Usluge zakupa magacinskog prostora preuzmi preuzmi      
24.12.2019. JNMV 3/2020 - Nabavka usluga studentskih zadruga za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi    
30.12.2019. JNMV 4/2020 - Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu preuzmi preuzmi    
16.01.2020. JNMV 6/2020 - Nabavka aparata za vodu, vode i potrošnog materijala za aparate za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
22.01.2020. JNMV 5/2020 - Nabavka knjiga za biblioteku po partijama. Partija 1 - Nabavka knjiga domaćih izdavača, Partija 2 - Nabavka knjiga stranih izdavača, Partija 3 - Nabavka knjiga domaćih izdavača za potrebe katedri, Partija 4- Nabavka knjiga stranih izdavača za potrebe katedri. preuzmi preuzmi  

 
23.01.2020. JNMV 8/2020 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnog kompresora za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
23.01.2020. JNMV 9/2020 - Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
06.02.2020. JNMV 10/2020 - Nabavka ugostiteljskih usluga preuzmi preuzmi    
18.02.2020. JN 6/2020 - Nabavka električne energije preuzmi preuzmi      
12.03.2020. JNMV 12/2020 - Usluge održavanja softvera preuzmi preuzmi    

 
13.03.2020.

JN 7/2020 - Radovi na dogradnji Medicinskog fakulteta

preuzmi preuzmi

 

 
30.04.2020. JNMV 15/2020 - Nabavka  potrošnog  materijala i sredstva za održavanje higijene za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
30.04.2020. JNMV 16/2020 - Nabavka specifičnih hemikalija za opštu laboratorijsku upotrebu sa pratećom uslugom preuzimanja ambalažnog otpada preuzmi preuzmi      
08.05.2020. JN 8/2020 - Usluge posredovanja pri organizovanju edukativnih i drugih skupova na Medicinskom fakultetu Novi Sad  preuzmi  preuzmi    
08.05.2020. JN 9/2020Nabavka računara, računarske opreme i servera za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad  preuzmi

preuzmi

preuzmi
izmene

 

 

 
19.05.2020. JNMV 7/2020 - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera preuzmi preuzmi    
19.05.2020. JN 10/2020 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja laboratorijske opreme, sa ugradnjom rezervnih delova,uz prateću uslugu preuzimanja i transporta opasnih i neopasnih delova servisirane opreme preuzmi preuzmi      
19.05.2020. JNMV 17/2020 - Nabavka staklenog i potrošnog materijala za laboratorijske namene za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi      
21.05.2020. JNMV 13/2020 - Usluge pripreme teksta za štampu
preuzmi

preuzmi

preuzmi izmene

   
21.05.2020. JNMV 14/2020 - Usluge dubinskog čišćenja mermernih, granitnih i drugih površina  za potrebe Medicinskog fakulteta preuzmi preuzmi    
18.06.2020. JNMV 18/2020 - Usluge uklanjanja hemijskog, medicinskog i drugog opasnog otpada za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi    
18.06.2020. JNMV 20/2020 - Nabavka laboratorijske optičke i precizne  opreme za potrebe Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi      
25.06.2020. JNMV 11/2020 - Nabavka usluga iz oblasti istraživanja i eksperimentalnog razvoja preuzmi preuzmi    

 
26.06.2020. JN 5/2020 - Nabavka nameštaja za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad po partijama: Partija 1 - nabavka kancelarijskog i školskog namestaja, Partija 2 - nabavka laboratorijskog nameštaja
preuzmi preuzmi        
30.06.2020. JNMV 22/2020 - Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za pripremu materijala za molekularno testiranje i usluga sekvencioniranja nove generacije preuzmi preuzmi        

Tekst uneo: ivanatojic