Javne nabavke

Interni akt - 12.10.2015.

 
Datum objav.
 
Javna
 nabavka
 
Poziv za
podnošenje
ponuda
 
Konkursna doumentac.
 
Pitanja i
odgovori
Odluka o dodeli ugovora Obav.
o zaklj.
ugovoru ili

o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obav.
o produženju roka
               
12.12.2019. JN 1/2020 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja računarske opreme, servera i računarske mreže za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
13.12.2019. JN 2/2020 - Usluge izrade specijalističkih indeksa, diploma, matičnih knjiga i ostalog materijala sa unosom podataka za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
13.12.2019. JN 3/2020 - Nabavka potrošnog  materijala i sitnih aparata za potrebe održavanja zgrade, led svetiljke, amstrong plafoni i ostali materijal za potrebe održavanja zgrade Medicinskog fakulteta u Novom Sadu preuzmi preuzmi      
13.12.2019. JN 4/2020 - Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja sistema za centralno grejanje, klima uređaja, elktričnih instalacija,  vodovoda i kanalizacije na Medicinskom fakultetu Novi Sad preuzmi preuzmi      
16.12.2019. JNMV 1/2020 - Nabavka elektronske opreme za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi  
24.12.2019. JNMV 2/2020 - Usluge zakupa magacinskog prostora preuzmi preuzmi      
24.12.2019. JNMV 3/2020 - Nabavka usluga studentskih zadruga za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad
preuzmi preuzmi    
30.12.2019. JNMV 4/2020 - Nabavka potrošnih i rezervnih delova za administrativnu opremu preuzmi preuzmi    
16.01.2020. JNMV 6/2020 - Nabavka aparata za vodu, vode i potrošnog materijala za aparate za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
22.01.2020. JNMV 5/2020 - Nabavka knjiga za biblioteku po partijama. Partija 1 - Nabavka knjiga domaćih izdavača, Partija 2 - Nabavka knjiga stranih izdavača, Partija 3 - Nabavka knjiga domaćih izdavača za potrebe katedri, Partija 4- Nabavka knjiga stranih izdavača za potrebe katedri. preuzmi preuzmi  

 
23.01.2020. JNMV 8/2020 - Usluge redovnog održavanja i servisiranja radnih mesta i dentalnog kompresora za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi    
23.01.2020. JNMV 9/2020 -  Nabavka potrošnog materijala, instrumenata i rezervnih delova za manekene i trenažere za edukaciju za potrebe Medicinskog fakulteta Novi Sad preuzmi preuzmi      
06.02.2020. JNMV 10/2020 -  Nabavka ugostiteljskih usluga preuzmi preuzmi    
18.02.2020. JN 6/2020 -  Nabavka električne energije preuzmi preuzmi        
12.03.2020. JNMV 12/2020 -  Usluge održavanja softvera preuzmi preuzmi        
13.03.2020. JN 7/2020 -  Radovi na dogradnji Medicinskog fakulteta preuzmi preuzmi        

Tekst uneo: IvanaMaksimovic