Ispiti

AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 19.8.2019. godine
Završava: 30.8.2019. godine

Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 5.8.-13.8.2019.


Rezultati ispita iz Medicine zasnovane na dokazima

Upis ocena iz Medicine zasnovane na dokazima održaće se u Službi za doktorske studije 3.9.2019. od 14h.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 20.8.2019. godine u 18.00h u učionici br.1  Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, odžaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine uz prethodni dogovor sa rukovodiocem predmeta adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 19.8.-30.8.2019. godine.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 27.8.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 30.8.2019. godine u 16h u učionici br.1 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 29.8.2019. godine u 14h u učionici br.11 Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse biće održan 22.8.2019. u 11 časova na V spratu Instituta za interne bolesti.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom biće održan 30.8.2019. godine u 11 časova na Zavodu za farmaciju (mole se kandidati da prate obavestenja, zbog tacne lokacije ili moguce izmene prostora u kome ce se ispit odrzati).
 
Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 26.8.2019. godine do 12h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga. 

Ispit iz predmeta Medicina zasnova na dokazima biće održan 30.8.2019. u 13 časova u Kompjuterskoj učionici.
Seminarske radove dostaviti do 24.8.2019. godine.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 9.9.2019. godine
Završava: 18.9.2019. godine
 
Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 26.8.-3.9.2019. godine.

 
Upisivanje ocena 26.09.2019. u 11h.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 11.9.2019. godine u 14 časova u učionici br.11 Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Informatičke tehnologije u medicini, kod prof. dr Jelene Mihaljev Martinov, biće održan 14.9.2019. u 8h u A2. Studenti koji su prijavili ispit u obavezi su da dostave rad na dve strane na jelamih@uns.ac.rs.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 9-18.9.2019. godine. 

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 9-18.9.2019. godine.


Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 16.9.2019. godine u 18.00h u učionici br.2  Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 17.9.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Veština komunicaranja, kod prof. dr Vojislave Bugarski Ignjatović, održaće se 17.9.2019. godine u 9h na Klinici za neurologiju, kabinet 301, II sprat.

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, održaće se u periodu od 9.-18.9.2019. godine uz prethodni dogovor sa rukovodiocem predmeta adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, održaće se 18.9.2019. godine u 12h na V sprtau Instituta za interne bolesti.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom biće održan 13.9.2019. godine u 12 časova u učionici br. 12 Zavoda za farmaciju.
 
Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 9.9.2019. godine do 14h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga. 

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 17.9.2019. godine u 17h u učionici br. 2 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Medicina zasnova na dokazima biće održan 17.9.2019. u 14 časova.
Seminarske radove dostaviti do 13.9.2019. godine.

OKTOBARSKI ISPITNI ROK
 
Počinje: 23.9.2019. godine
Završava: 27.9.2019. godine
 
Ispitne prijave predati u Službu za doktorske studije u periodu od 9-16.9.2019. godine.

Upis ocena je u sredu 09.10.2019. nakon 14 časova

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse biće održan 26.9.2019. u 10 časova na V spratu Instituta za interne bolesti.

Ispit iz predmeta Menadžment istraživačkim projektom biće održan 26.9.2019. godine u 14 časova u Amfiteatru Zavoda za farmaciju.
 
Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 24.9.2019. godine do 12h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 26.9.2019. godine u 15 časova u učionici br.11 Zavoda za farmaciju.

Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima kod prof. dr Jovana Popovića održaće se u periodu od 23.9.-27.9.2019. godine.

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 23.9.-27.9.2019. godine

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 24.9.2019. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski, odžaće se u periodu od 23.-27.9.2019. godine uz prethodni dogovor sa rukovodiocem predmeta adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 26.9.2019. godine u 15.00h u učionici br.1  Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 24.9.2019. godine u 17h u učionici br. 2 Zavoda za farmakologiju.

Ispit iz predmeta Medicina zasnova na dokazima biće održan 27.9.2019. u 18 časova u učionici br.2 Zavoda za farmakologiju.
Seminarske radove dostaviti do 23.9.2019. godine.
  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic