Ispiti

 Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office Excel


JANUARSKI ISPITNI ROK

Počinje: 27.1.2020. godine
Završava: 14.2.2020. godine


Ispitne prijave se predaju u periodu od 13.1.-17.1.2020. godine od 12 do 14 časova.


Upis ocena iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima biće 28.2.2020. u 12 časova u Službi za doktorske studije.


Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad I, kod prof. dr Otta Baraka, održaće se u periodu od 27.1.-14.2.2020. godine

Ispit iz predmeta Etika u naučnoistraživačkom radu kod prof. dr Aleksandre Doronjski , odžaće se u periodu od 27.1.-14.2.2020. godine uz prethodni dogovor sa rukovodiocem predmeta adoronjski@yahoo.co.uk

Ispit iz predmeta Upitnici u medicinskim istraživanjima, kod prof. dr Eržebet Ač Nikolić, održaće se 4.2.2020. godine u 11h na Institutu za javno zdravlje Vojvodine (IV sprat).

Ispit iz predmeta Primena statističkih metoda u medicini, kod prof. dr Petra Čolovića, održaće se 14.2.2020. godine u 17 h u A1. 

Ispit iz predmeta Napisati, objaviti i vrednovati naučni rad II, kod prof. dr Nataše Milić, održaće se 29.1.2020. godine u 16h u učionice br.11 i 12 Zavoda za farmaciju.


Ispit iz predmeta Matematički modeli u kliničkim istraživanjima, kod prof. dr Ljubomira Petrovića, održaće se 28.1.2020., 6.2.2020. i 13.2.2020. godine od 16h na Klinici za stomatologiju Vojvodine, amfiteatar na II spratu.
Uslov za izalazak na ispit je da kandidat pošalje izabrani rad u elektronskoj verziji na adresu petns@uns.ac.rs dva dana pre datuma izlaska na ispit, uz svoje podatke (ime i prezime i broj indeksa).

Ispit iz predmeta Principi dobre kliničke prakse, kod prof. dr Ivane Urošević, održaće se 10.2.2020. u 10 časova u učionici ispred Zavoda za fiziologiju.

Ispit iz predmeta Medicina zasnovana na dokazima, kod prof. dr Mlađana Protića, održaće se 14.2.2020. godine u 10 časova u A2.
 
Seminarske radove dostaviti do 10.2.2020. godine.

Ispit iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada u medicini, kod prof. dr Duška Kozića, održaće se 7.2.2020. godine u 18 časova u A1.

Ispit iz Menadžmenta istraživačkim projektom kod prof. dr Biljane Božin će biti 12.2.2020. godine u 12 časova u Amfiteatru Zavoda za farmaciju.
 
Materijal za ispit dostaviti na bbozin2003@gmail.com zaključno sa 9.2.2020. godine do 24h.
 
Uputstvo za polaganje ispita
 
Studenti koji su predmet slušali kod prof. dr Dušana Bobere popunjavaju formular ISPITNI OBRAZAC-STARI (predlog projekta)
 
Studenti koji su predmet slušali pod rukovodstvom prof. dr Biljane Božin popunjavaju sledeće formulare:
ISPITNI OBRAZAC-NOVI1
ISPITNI OBRAZAC-NOVI2 i
 
Svi studenti za polaganje treba da pripreme prezentaciju u PowerPoint formatu u trajanju od 7-10 minuta u kojoj će na ispitu prezentovati koncept svog projektnog predloga. 
 

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic