RSS feed

Aktuelnosti

24/03/2020

FIZIOLOGIJA - predavanja iz KVS za studente ZN, SER i MR

Opširnije >>>

24/03/2020

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - Održavanje nastave za vreme vanrednog stanja

Opširnije >>>

16/03/2020

Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office Excel

Opširnije >>>

13/03/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO OBAVEŠTENJE VEZANO ZA PRAKTIČNU NASTAVU

Opširnije >>>

13/03/2020

Sudska medicina

Opširnije >>>

13/03/2020

Vazno obavestenje Šefa Katedre za internu medicinu u vezi odrzavanja predavanja i vezbi

Opširnije >>>

12/03/2020

Rezultati pismenog dela ispita iz Veština komuniciranja – Mart 2020.

Opširnije >>>

12/03/2020

Rezultat iz pismenog ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologije-Mart 2020

Opširnije >>>

12/03/2020

REZULTATI TESTA IZ ZDRAVSTVENE NEGE DETETA SA PEDIJATRIJOM

Opširnije >>>

12/03/2020

Zdravstvena statistika (SRE, radiologija), Statisticke metode u nauci i praksi (master)-Rezultati ispita 10.03.2020.

Opširnije >>>

12/03/2020

Zdravstvena nega u vanrednim prilikama - rezultati testa održanog 11.03.2020. i termin upisa ocena

Opširnije >>>

11/03/2020

Usmeni ispit iz urgentne medicine kod Doc. Pajtić - OBAVEŠTENJE

Opširnije >>>

11/03/2020

VAZNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE IV GODINA - PREDAVANJA IZ INTERNE MEDICINE - UTORKOM I ČETVRTKOM

Opširnije >>>

11/03/2020

KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-rezultati ispita u martovskom roku

Opširnije >>>

11/03/2020

FARMACIJA - OPŠTA I SPECIJALNA PRAKTIČNI - MART 2020

Opširnije >>>

11/03/2020

KATEDRA ZA PEDIJATRIJU - VAŽNO OBAVEŠTENJE

Opširnije >>>

11/03/2020

Katedra za anatomiju - aprilski ispitni rok

Opširnije >>>

11/03/2020

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO - PRAKTIČNA NASTAVA - ČETVRTAK - 12.03.2020. GODINE

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom SaduOBAVEŠTENJE SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA
 
Samofinansirajući studenti treba da nastave sa uplatama školarine prema planu iz ugovora, koji su  potpisali početkom upisa u tekuću školsku godinu.
Nadležni organi Fakulteta nisu doneli odluku o eventualnom prestanku toka rokova za samofinansirajuće studente za vreme vanrednog stanja, tako da se još uvek primenjuju rokovi iz ugovora.
Ako bude doneta takva odluka, studenti će biti obavešteni.

INFORMACIJA ZA PRIPREMNU NASTAVU 2020/2021 
 
Poštovani budući studenti,
 
U skladu sa novonastalom situacijom, pripremna nastava će se održavati elektronskim putem do okončanja vanrednog stanja.
Molimo kandidate koji nisu dostavili svoju email adresu da je u što skorije vreme dostave na: dekan@mf.uns.ac.rs
 
Takođe Vas podsećamo da nastavite da se pridržavate zdravstvenih preporuka i saveta radi očuvanja vašeg zdravlja i zdravlja zajednice. 
 
Iz Dekanata


Na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) obaveštavamo Vas da stučne Službe Fakulteta možete kontaktirati putem sledećih mejl adresa:
 
Služba za studije prvog i drugog stepena
 
mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs
jovanka.bicanic@mf.uns.ac.rs
dubravka.klajic@mf.uns.ac.rs
 
Služba za doktorske studije, specijalizacije i nauku
 
doktorske.studije@mf.uns.ac.rs
zdravstvene.specijalizacije@mf.uns.ac.rs
 
Biblioteka
 
brkics@uns.ac.rs
 
Služba za izdavačku delatnost
 
dragica.pantic@mf.uns.ac.rs
 
 
Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
 
kadrovska@mf.uns.ac.rs

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
 
tendermf@uns.ac.rs

Služba za informatiku
 
it@mf.uns.ac.rs
 
Dekanat
 
dekan@mf.uns.ac.rs

OBAVEŠTENjE ZA NASTAVNIKE I SARADNIKE
Obaveštavamo nastavnike i saradnike da se, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 17. 3. 2020. godine, sve radnje i postupci u vezi sa raspisivanjem konkursa za izbore u zvanja na visokoškolskim ustanovama obustavljaju i da će se nastaviti po okončanju vanrednog stanja. Važenje zaključenih ugovora o radu na određeno vreme se produžava na onoliko dana koliko bude trajalo vanredno stanje.
Kolegijum dekana


E-learning
 
Zbog uvođenja vanrednog stanja, ne možemo izvoditi klasičnu nastavu te je u aktivnoj pripremi e-learning platforma preko koje ćete moći da pristupite prezentacijama i predavanjima svih kurseva koji su aktivni u tekućem semestru.
 
O detaljima prijave na e-learning platformu bićete obavešteni.
 
Molimo Vas da se pridržavate zdravstvenih preporuka i saveta radi očuvanja vašeg zdravlja i zdravlja zajednice. 
Iz Dekanata 

 Poštovani studenti, zdravstveni specijalizanti, nastavno i nenastavno osoblje 
 
Usled uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, obaveštavamo vas da će rad stručnih službi Medicinskog fakulteta Novi Sad biti organizovan u vidu dežurstava, sa minimalnim brojem zaposlenih.
Sve vaše molbe i zahteve potrebno je da stručnim službama Fakulteta upućujete elektronskom poštom pošto je od 16. 3. 2020. godine obustavljen rad visokoškolskih ustanova, te ulazak u zgradu Fakulteta neće biti moguć.
Dozvolu za ulazak u zgradu Fakulteta imaju, prema sačinjenom spisku, samo zaposleni koje su odredili dekan, sekretar Fakulteta i izvršni direktor za finansijske poslove.
Molimo Vas da redovno pratite obaveštenja na internet stranici Fakulteta, kako biste blagovremeno bili obavešteni o svemu što se odnosi na rad Fakulteta, odnosno njegovih organa i službi.
Ujedno Vas podsećamo da je potrebno da se pridržavate zdravstvenih preporuka, saveta i mera predostrožnosti radi očuvanja vašeg zdravlja. 
                                                                        Iz Dekanata

Obaveštavamo studente doktorskih akademskih studija da Službu za doktorske studije mogu kontaktirati pozivom na broj 021/6615-697.

U slučaju neophodnosti ulaska u zgradu Fakulteta potrebno je odobrenje prodekana za doktorske studije prof. dr Branislava Bajkina putem mejl adrese  branislav.bajkin@mf.uns.ac.rs. 

Poštovani studenti, kolege 
 
SVI ISPITI, ODBRANE DIPLOMSKIH, MASTER RADOVA I DOKTORSKIH DISERTACIJA SE ODLAŽU DO DALJNJEG.
Očekujemo uskoro dodatne informacije od nadležnih. 
Iz Dekanata

OBAVEŠTENjE STUDENTIMA
ZBOG PROGLAŠENOG VANREDNOG STANjA, SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA SE ODLAŽE DO DALjNjEG. MOLE SE KANDIDATI DA SVAKODNEVNO PRATE OBAVEŠTENjA NA SAJTU FAKULTETA, GDE ĆE BLAGOVREMENO BITI ISTAKNUTO OBAVEŠTENjE O SLEDEĆEM SASTANKU.
Prof. dr Velibor Čabarkapa, predsednik Komisije


 
U skladu sa objavom vanrednog stanja u Srbiji, do dobijanja detaljnijih instrukcija, SVI OBLICI NASTAVE SE PREKIDAJU U PROSTORIJAMA FAKULTETA. STUDENTI ĆE U SKLADU SA NAŠIM MOGUĆNOSTIMA BITI OBAVEŠTENI O DALjIM NAČINIMA ODVIJANjA NASTAVE.
 
ZA NENASTAVNO OSOBLjE BIĆE ODREĐENA DEŽURSTVA U TOKU SUTRAŠNjEG DANA.
 
MOLIMO NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLjE DA PRATE OBJAVE NA SAJTU I DA IH SE STROGO PRIDRŽAVAJU.
 
SOS CENTAR MEDICINSKOG FAKULTETA-STUDENTI MOGU UĆI U DEKANAT! 
IZ DEKANATAPoštovane kolege/dragi studenti, 

U skladu sa aktuelnom situacijom, nastava se U POTPUNOSTI OBUSTAVLjA na klinikama i institutima svih nastavnih baza Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, uključujući i Kliniku za stomatologiju Vojvodine.
Nastava u zgradi Fakulteta i dalje se odvija u manjim grupama. 

Nastavićemo da pratimo aktuelnu situaciju u vezi sa širenjem korona virusa i da reagujemo na dešavanja.

Dekan
Prof. dr Snežana Brkić

Poštovani studenti,
 
U dogovoru sa direktorkom Kliničkog centra Vojvodine, a u najboljoj nameri da preveniramo potencijalnu izloženost studenata, Kolegijum dekana donosi sledeću odluku:
  1. DO DALJNJEG SE OBUSTAVLJA PRAKTIČNA NASTAVA U BOLESNIČKIM SOBAMA NA NASTAVNIM BAZAMA FAKULTETA (KCV, instituti u Sremskoj Kamenici i Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodine). UKOLIKO POSTOJI MOGUĆNOST ORGANIZOVANJA KABINETSKIH VEŽBI, ONE SE MOGU ODVIJATI U SKLADU SA PROSTORNIM MOGUĆNOSTIMA.
  2. Predavanja i vežbe u prostorijama Fakulteta odvijaju se do daljnjeg po uobičajenom rasporedu.
  3. Individualni ispiti za rok koji je u toku odvijaju se po rasporedu. 
  4. Nastava na master i doktorskim studijama za sada se odvija uobičajeno. 

MOLIMO STUDENTE DA SVAKI DAN PRATE INFORMACIJE NA SAJTU FAKULTETA A SVAKOG PONEDELJKA ĆE SE DAVATI DETALJNIJA OBAVEŠTENJA

Iz Dekanatalogo erasmus
 
 


 

Visegrad Fund – Program stipendija 2020.


 OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.
Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 28/03/2020