RSS feed

Aktuelnosti

15/11/2019

Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u NOVEMBARSKOM ispitnom roku

Opširnije >>>

14/11/2019

TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskom

Opširnije >>>

14/11/2019

Obavestenje o održavanju nastave za studente master studija -Statističke metode u nauci i praksi

Opširnije >>>

13/11/2019

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - PRVI TEORIJSKI KOLOKVIJUM-STUDENTI MEDICINE I STOMATOLOGIJE I GODINE (GENERACIJA 2019/2020)

Opširnije >>>

13/11/2019

MIKROSKOPSKE LABORATORIJSKE TEHNIKE U MEDICINI (ZIMSKI SEMESTAR) - STUDENTI STOMATOLOGIJE GENERACIJA 2018/2019.

Opširnije >>>

13/11/2019

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO POLAGANJE KOLOKVIJUMA - GRUPE OD ČETVRTKA

Opširnije >>>

13/11/2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE koji slušaju predmet MEDICINSKA ETIKA I SOCIOLOGIJA

Opširnije >>>

12/11/2019

Katedra za SER - obaveštenje za studente specijalističkih studija Rane intervencije u detinjstvu

Opširnije >>>

12/11/2019

Katedra za fiziologiju - studentski naučni radovi

Opširnije >>>

12/11/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE FARMACIJE – Prvi test iz predmeta BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

Opširnije >>>

12/11/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE – Prvi test iz predmeta HUMANA GENETIKA

Opširnije >>>

12/11/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINSKE REHABILITACIJE I ZDRAVSTVENE NEGE – Prvi test iz predmeta HUMANA GENETIKA

Opširnije >>>

12/11/2019

KLINIČKA NUKLEARNA MEDICINA III GODINA STRUKOVNIH STUDIJA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE RASPORED ČASOVA ZA ZIMSKI SEMESTAR

Opširnije >>>

08/11/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA ZDRAVSTVENE NEGE, SER I MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opširnije >>>

08/11/2019

Katedra za SER - termini ispita za studente Specijalističkih studija rane intervencije u detinjstvu

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Pozivamo studente Medicinskog fakulteta na tribinu Stigma sa kojom žive oboleli od krvnoprenosivih bolesti.
Posle predavanja za sve zainteresovane studente obezbeđeno je anonimno i besplatno testiranje na hepatitis C, HIV i sifilis.
Tribina će se održati u utorak, 12. 11. 2019. od 13.00  časova u Amfiteatru 2.

Novi konkurs Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata master i doktorskih studija na "Sofija Antipoli" univerzitetu u Nici, Francuska.
Više informacija o konkursu
*Rok za dostavljanje prijava je utorak, 26. novembar 2019.


Dodela nagrada studentima za postignut uspeh u toku studija za školsku 2017/2018. godinu održaće se u subotu, 16. 11. 2019. godine u 9 h, Amfiteatar 1.

Novi konkurs Erasmus+ za stipendiranu mobilnost osoblja na Univerzitetu u Vilnjusu, Litvanija.
Informacije o konkursu

PRIJAVNI OBRAZAC


JEDNOGODIŠNJI PROGRAM STIPENDIRANIH STUDIJA / ISTRAŽIVANJA NA UNIVERZITETIMA U BAVARSKOJ 2020/2021.


Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za dodelu 74 stipendije studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2019/2020. godinu.
Informacije o konkursu


OBAVEŠTENJE STUDENTIMA O ODRŽAVANJU SEDNICE KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISTRAŽIVANJA – ETIČKE KOMISIJE


Konkurs za jednog člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 24.10.2019.


ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


JAVNI KONKURSI FONDA "DR ZORAN ĐINĐIĆ" UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2019.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka


Novi konkurs Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost Univerzitetu u Granadi, Španija.
Više informacija o konkursu
Mobilnost studenata
*Rok za dostavljanje prijava je ponedeljak, 28. oktobar 2019.


OBAVEŠTENJE ZA UPIS - 2. STEPEN STUDIJA

Konačne rang liste - Konkurs za drugi stepen studija

Master akademske studije medicinske rehabilitacije

Master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

 Master akademske studije zdravstvene nege

Specijalističke akademske studije rane intervencije u detinjstvu


Konačna rang lista doktorskih akademskih studija


LISTA NOMINOVANIH KANDIDATA – ERASMUS+, CATANZARO,
DRUGI POZIV


STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


Konačna  lista za upis na studijske programe na engleskom jeziku, produženi 2.konkursni rok - MEDICINA

Instrukcije za upis


Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019.


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA KOJI ĆE BITI PROMOVISANI 06.10.2019.


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

OBAVEŠTENJE ŠEFOVIMA KATEDRI I ZAVODA


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 08/11/2019