RSS feed

Aktuelnosti

17/01/2020

Psihologija razvojnog doba-predispitni bodovi

Opširnije >>>

17/01/2020

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - Predispitne vežbe

Opširnije >>>

17/01/2020

Potpisi iz sudske medicine

Opširnije >>>

17/01/2020

ISPIT NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD (Specijalna edukacija i rehabilitacija; Zdravstvena nege i Medicinska rehabilitacija)

Opširnije >>>

17/01/2020

ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА-Интегрисане академске студије стоматологије-РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПАРЦИЈАЛНОГ ПРАКТИЧНОГ ТЕСТА

Opširnije >>>

16/01/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termin za dodatne vežbe iz predmeta Ft u pedijatriji

Opširnije >>>

16/01/2020

KATEDRA ZA PEDIJATRIJU - POTPISI ZA STUDENTE ZDRAV. NEGE I MED. REHABILITACIJE

Opširnije >>>

16/01/2020

RASPORED predavanja iz predmeta KVALITET ŽIVOTA BOLESNIKA, KVALITET ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOM

Opširnije >>>

16/01/2020

Katedra za patologiju, Obaveštenje za studente stomatologije svih generacija

Opširnije >>>

15/01/2020

Rezultati kolokvijuma-Veštine komuniciranja 2020.

Opširnije >>>

15/01/2020

Надокнада вежби из Ургентне медицине за студенте шесте године медицине

Opširnije >>>

15/01/2020

TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskom

Opširnije >>>

15/01/2020

KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-potpisivanje indeksa

Opširnije >>>

15/01/2020

KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit za studente radiološke tehnologije

Opširnije >>>

15/01/2020

KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM-JANUARSKI ISPITNI ROK

Opširnije >>>

15/01/2020

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG PRAKTIČNOG KOLOKVIJUMA 15.01.2020.

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom Sadu
KONKURS ZA STIPENDIJE U Velikoj Britaniji
British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije  ̶  magistarske ili doktorske studije.
Konkurs za školsku 2020/2021. godinu je za one studente koji žele da provedu 1 ̶ 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.
Detaljne informacije o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org

 OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za dodelu 74 stipendije studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2019/2020. godinu.
Informacije o konkursu


ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 17/01/2020