RSS feed

Aktuelnosti

10/07/2020

FIZIOLOGIJA-Rezultati ispita za studente Zn, SR, RT, MR u junskom roku

Opširnije >>>

10/07/2020

FIZIOLOGIJA SPORTA-Rezultati ispita za studente MR u junskom roku

Opširnije >>>

10/07/2020

ISTORIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE – DRUGI TERMIN ODRŽAVANJA TESTA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

10/07/2020

Raspored polaganja ispita iz NUKLEARNE MEDICINE - NOVI spisak studenata

Opširnije >>>

10/07/2020

Ispitni test - ENDODONCIJA 1

Opširnije >>>

10/07/2020

Ispitni test - BOLESTI ZUBA KLINIKA 1

Opširnije >>>

10/07/2020

Katedra za patologiju- Raspored za usmeni ispit u JUNSKOM roku za SVE studente

Opširnije >>>

09/07/2020

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ MIKROBIOLOGIJE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU 2020.

Opširnije >>>

09/07/2020

Katedra za patologiju - Rezultati testa za sve smerove u junskom ispitnom roku

Opširnije >>>

09/07/2020

Rezultati ispita-Terapija igrom-SER

Opširnije >>>

09/07/2020

Ispit iz predmeta OPŠTA MEDICINA za studente STOMATOLOGIJE

Opširnije >>>

09/07/2020

Ispit iz predmeta Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

Opširnije >>>

09/07/2020

Резултати теста из Ургентне медицне, оцене и испитивачи

Opširnije >>>

09/07/2020

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПСИХОЛОГИЈЕ ИНВАЛИДИТЕТА,ОДРЖАНОГ 07.07.2020. ГОД.

Opširnije >>>

09/07/2020

REZULTATI PALIJATIVNA MEDICINA

Opširnije >>>

09/07/2020

Raspored polaganja ispita iz NUKLEARNE MEDICINE - spisak studenata

Opširnije >>>

08/07/2020

Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Reedukacija psihomotorike

Opširnije >>>

08/07/2020

Katedra za med.rehabilitaciju-Izmena rasporeda usmenog ispita iz med.rehabilitacije za studente MR

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom Sadu



Slobodna mesta na budžetu


KONAČNE RANG LISTE 

UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA PO KONAČNOJ RANG LISTI

OBRAZAC ŠV-20


PRISTUPNA PREDAVANjA - JUL


 OBAVEŠTENjE

MATERIJAL ZA KOMISIJU ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA (ETIČKU KOMISIJU) ŠALjE SE ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESU milan.lucic@mf.uns.ac.rs, NAJKASNIJE DO 13. 7. 2020. GODINE U 12.00 ČASOVA. SEDNICA ĆE BITI ODRŽANA ELEKTRONSKI I KANDIDATI NE TREBA DA DOLAZE.

NAREDNA SEDNICA SE OČEKUJE POČETKOM SEPTEMBRA.

Prof. dr Velibor Čabarkapa, predsednik Komisije
 

POŠTOVANI BUDUĆI STUDENTI!

Čestitamo vam uspešno položen prijemni ispit!

Obaveštavamo vas da upisni paket dokumenata, kako biste zvanično postali naši studenti, treba da kupite u Skriptarnici Fakulteta. Paket košta 2.610,00 dinara i sadrži: indeks, 3 ŠV obrasca, 2 semestralna lista, 10 prijava, 5 uplatnica i Vodič za studijske programe.

Dobro došli u našu akademsku zajednicu!


OTKAZIVANjE SVEČANE PROMOCIJE
OBAVEŠTENjE ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI U PERIODU 1. 7. 2018– 31. 12. 2018.


VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštavaju se svi zaposleni, nastavnici, saradnici i studenti da je u zgradi Fakulteta u svim prostorijama OBAVEZNO NOŠENjE MASKE, uključujući i čitaonicu. Čitaonica je na raspolaganju samo studentima Medicinskog fakulteta.

Iz Dekanata


PRELIMINARNE RANG LISTE 


LISTE KANDIDATA PO POSTIGNUTIM BODOVIMA

NAPOMENA: Mesto na listi nije preliminarno rangiranje.
Rang liste biće objavljene 03.07.2020.


REŠENJA TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA 01.07.2020.

REŠENJA TESTOVA SA PRIJEMNOG ISPITA 02.07.2020.


KANDIDATI (SA USPEHOM IZ SREDNjE ŠKOLE) PRIJAVLjENI ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA NA STUDIJSKE PROGRAME:


Prijemni ispit za upis na studije Medicine i Stomatologije na engleskom jeziku biće održan 1. jula, 2020. godine u 12.00 sati na Medicinskom fakultetu Novi Sad. Više informacija: link na englesku stranicu

 
 
 
 
 





ZAHVALNICA SOS KOL CENTRU
 
Dana 15. 6. 2020. godine u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Gojković primio je delegaciju studenata SOS-KOL centra Medicinskog fakulteta Novi Sad i uručio im prigodne zahvalnice. Prof. Gojković je zahvalio svim studentima koji su učestvovali u radu Centra koji je prvi formiran u Srbiji i koji je značajno pomogao radu epidemiološke službe.
 


OBAVEŠTENJE
Forum za mentalno zdravlje
Termin: 3. juni 17 - 18 časova
Online – zoom platforma

 SOS kol-centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

SOS kol-centar je osnovan 14. marta 2020. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na osnovu Uredbe Pokrajinske vlade, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

U rad SOS kol-centra bilo je uključeno 62 studenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Studenti su svakodnevno pozivali dve grupe građana kojima je određena mera izolacije u kućnim uslovima:
  1. Građane koji su bili u kontaktu sa osobom kod koje je potvrđena infekcija novim korona virusom;
  2. Građane koji su doputovali iz inostranstva u našu državu.
Studenti su od 14. 3. do 18. 3. radili u dve smene, od 19. 3. do 16. 4. u tri smene, a od 17. 4. do 5. 5. u jednoj smeni, u skladu sa povećanjem, odnosno smanjenjem obima posla.

Dnevno se obavljalo od oko 500 do 4.000 poziva, u zavisnosti od broja građana u kućnoj izolaciji u datom trenutku, dok je ukupni broj ostvarenih poziva tokom celokupnog rada SOS kol-centra iznosio oko 200.000.
 
Pored toga, formiran je i SOS mobilni tim čiji je zadatak bio dostavljanje neophodnih namirnica i lekova građanima u izolaciji, kao i Tim za psihološku podršku.
 
SOS kol-centar završava sa radom nakon 52 radna dana, 5. maja 2020. godine.
 
Koordinatori
Maša Rapajić, student 6. godine medicine
Dragan Bjelić, student 3. godine medicine
U Novom Sadu, 18. maja 2020.

 INFORMACIJA ZA STUDENTE
 
Drage koleginice i kolege,
 
Od 18. 5. 2020. započinjemo nadoknadu praktične nastave. Najlepše Vas molimo da se informišete o terminima za nadoknadu praktične nastave na sajtu Medicinskog fakulteta UNS. Nadoknada će trajati tri sedmice. Molimo vas da ponesete maske i rukavice kako biste sačuvali svoje zdravlje, zdravlje svojih kolega i pacijenata.
 
Overa semestra biće obavljena u periodu od 6. 6. do 20. 6. 2020. prema rasporedu koji bude objavila Služba za studije prvog i drugog stepena.
 
Portali za prijavu ispita biće otključani zaključno sa prijavom za majski ispitni rok. Molimo vas da prijavite samo ispite na koje izlazite, jer se mora napraviti organizacija polaganja ispita. Prijava ispita za aprilski ispitni rok biće od 18. 5. do 21. 5. 2020.
 
Predispitni kolokvijumi, koji predstavljaju uslov za izlazak na usmeni ispit za letnji semestar, nisu obavezni i studenti ih ne moraju polagati. Studenti polaganjem kolokvijuma mogu ostvariti bonus na završnom ispitu.    
Kolokvijumi koji predstavljaju delove ispita, kod predmeta kod kojih nije predviđen obavezan usmeni ispit, moraju se održati. Vreme održavanja ovih kolokvijuma ne mora se nužno sprovoditi u okviru ispitnih rokova.
 
Položeni testovi za izlazak na praktični i usmeni ispit priznaju se do kraja školske 2019/2020. godine.
 
Samofinansirajući studenti treba da uplate treću ratu školarine (koja je dospevala na naplatu do 15. 4. 2020.) najkasnije do 30. 6. 2020.


12. maj 2020. – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović položio je danas kamen temeljac za izgradnju novog bloka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji će biti, kako je najavljeno, završen do kraja sledeće godine.
 

 





OBAVEŠTENJE
Odbor za sudsko-medicinska veštačenja Medicinskog fakulteta Novi Sad za vreme vanrednog stanja nije u mogućnosti da organizuje sednice na kojima se odlučuje po svim sudskim predmetima. Nastavak rada Odbora očekuje se nakon ukidanja vanrednog stanja.


OBAVEŠTENJE SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDENTIMA
 
Samofinansirajući studenti treba da nastave sa uplatama školarine prema planu iz ugovora, koji su  potpisali početkom upisa u tekuću školsku godinu.
Nadležni organi Fakulteta nisu doneli odluku o eventualnom prestanku toka rokova za samofinansirajuće studente za vreme vanrednog stanja, tako da se još uvek primenjuju rokovi iz ugovora.
Ako bude doneta takva odluka, studenti će biti obavešteni.


OBAVEŠTENjE ZA NASTAVNIKE I SARADNIKE
Obaveštavamo nastavnike i saradnike da se, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 17. 3. 2020. godine, sve radnje i postupci u vezi sa raspisivanjem konkursa za izbore u zvanja na visokoškolskim ustanovama obustavljaju i da će se nastaviti po okončanju vanrednog stanja. Važenje zaključenih ugovora o radu na određeno vreme se produžava na onoliko dana koliko bude trajalo vanredno stanje.
Kolegijum dekana









 


OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 


 Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.




Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 10/07/2020