Aktuelnosti

Erasmus +

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja i usavršavanja, mladih i sporta, u cilju unapređenja Evropskog obrazovnog prostora.
U najširem smislu, program Erazmus+ ima sledeće prioritete:
  • Unapređenje svih nivoa obrazovanja
  • Ojačavanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja
  • Povezivanje obrazovanja sa svetom rada
  • Povećenje obima mobilnosti u evropskom prostoru obrazovanja
  • Povezivanje zemlja u pogledu obrazovnih politika
Erazmus+ traje od 2014. do 2020. godine. Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period njegovog trajanja iznose 14,7 milijardi evra. Program se sastoji od tri ključna i dva specifična dela.
 
Tri ključne aktivnosti:
 
Ključna akcija 1 (KA1):
Mobilnost
 
Mobilnost studenata i zaposlenih u
visokom obrazovanju
Zajednički master programi
Ključna akcija 2 (KA2):
Projekti saradnje
 
Izgradnja kapaciteta (bivši Tempus)
Savezi znanja
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Ključna akcija 3 (KA3):
Podrška obrazovnim politikama
 
Podrška reformama obrazovanja na
nacionalnom nivou
 
Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske i partnerske.
 
Programske zemlje su sve zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija. Institucije iz programskih zemalja mogu učestvovati u svim delovima programa.

Partnerske zemlje su pre svega zemlje regiona koji okružuje Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta. Republika Srbija je partnerska zemlja iz regiona Zapadnog Balkana. Institucije iz Republike Srbije mogu učestvovati u delovima programa na način propisan vodičem i konkursima programa Erazmus+. 


MOBILNOST

U okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ sve akreditovane visokoškolske institucije iz Republike Srbije mogu da budu partneri u projektima mobilnosti koje prijavljuju visokoškolske institucije iz programskih zemalja.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima mobilnosti Erazmus+ KA1 nemaju (za sada) obavezu potpisivanja Erazmus povelje. Stoga, institucijama iz Srbije još uvek nije potreban, niti omogućen, jedinstveni Erazmus kod.

Studenti i zaposleni univerziteta ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, nacionalnim agencijama ili kancelarijama Erazmus+.


Mogućnost prijavljivanja za stipendije biće oglašena putem konkursa i zasnovana na potpisanim, aktivnim i finansiranim međuinstitucionalnim sporazumima između određene visokoškolske institucije iz Repubilike Srbije i institucije iz programske zemlje.

Model sporazuma koji visokoškolske institucije iz Republike Srbije, kao partnerske zemlje, treba da zaključe sa institucijama iz zemalja Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna, Turske ili Makedonije (kao programskih zemalja) propisan je od strane programa Erazmus+.
 

Univerzitet u Novom Sadu usvojio je Pravilnik kojim se reguliše učešće UNS-a u Ključnoj akciji 1, kreditnoj mobilnosti studenata i zaposlenih, i time regulisao način zaključivanja međuinstitucionalnih sporazuma.

Erazmus+ sporazumi Univerziteta u Novom Sadu

Erazmus+ koordinatori na Univerzitetu u Novom Sadu u akademskoj 2016/2017. godini

Kriterijumi za internu evaluaciju prijava za mobilnost u Erazmus+ KA1


VAŽNE NAPOMENE VEZANE ZA KORIŠĆENJE KA1 STIPENDIJA U OKVIRU ERAZMUS+

Zaposleni UNS-a mogu da postanu nosioci najviše dve stipendije u okviru Ključne aktivnosti 1 Erazmus+ programa u toku jedne akademske godine, sa adekvatnim vremenskim razmakom u korišćenju stipendije (na primer, realizacija jedne stipendije u zimskom i jedne stipendije u letnjem semestru).
 
Studenti UNS-a mogu da postanu nosioci najviše jedne KA1 stipendije u okviru Erazmus+ programa mobilnosti, u toku jednog stepena studija, bez obzira na trajanje stipendije. Studenti UNS-a koji studiraju na šestogodišnjim integrisanim studijskim programima mogu da postanu nosioci najviše dve KA1 stipendije u okviru Erazmus+  programa mobilnosti, bez obzira na trajanje stipendije. KA1 stipendija u okviru Erazmus+  programa mobilnosti može se odnosti na akademsku razmenu, program za mlade ili studentsku praksu;
 
Studenti mogu da provedu na mobilnosti maksimalno 12 meseci na jednom stepenu studija, sa izuzetkom studenata koji studiraju na integrisanim studijskim programima, koji mogu da provedu na mobilnosti i do 24 meseca u toku studija. Na trajanje akademske mobilnosti u odnosu na trajanje studijskog programa shodno se primenjuju odredbe Pravilnika o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti Univerziteta u Novom Sadu;
 
Studenti UNS-a koji se prijavljuju za Erazmus+ stipendiju na nivou osnovnih studija moraju imati najmanje 30, a idealno 60 ili više stečenih ESPB.

KONKURSI
 
Važno:
Studenti UNS-a koji su učestvovali u kreditnoj mobilnosti programa Erazmus Mundus (jedne od mreža u ključnoj akciji 2) nemaju pravo da koriste program Erazmus+ za kreditnu mobilnost na istom nivou studija. Ukoliko je, međutim, student koristio Erazmus Mundus stipendiju za razmenu na osnovnim studijama, a sada je upisan na master program UNS-a i želi da se prijavi za razmenu na nivou master studija, može da se prijavi u okviru Erazmus+ programa. Isto važi i za mobilnost na master nivou preko Erazmus Mundus-a, i zatim novu mobilnost na nivou doktorskih studija preko Erazmus+ programa.
 
Lista aktuelnih konkursa za mobilnost u okviru Erazmus+ programa

DOKUMENTI I OBRASCI 


KORISNI LINKOVI


Erazmus Mundus zajednički master programi
 
Od 2008. godine, studenti  i zaposleni Univerziteta u Novom Sadu imali su priliku da se prijavljuju za stipendije u okviru programa „Erasmus Mundus akcija 2 – EM2“, čija je svrha bila povećanje obima akademske mobilnosti na prostoru Zapadnog Balkana.
U periodu od 2008. do 2015. godine, Univerzitet u Novom Sadu bio je punopravni partner u 16 Erazmus Mundus mreža (projekata).
 
Programi u okviru Erasmus Mundus akcije 2 završeni su 2015.godine, da bi ih zamenili zajednički master programi.
 
Ovi programi su jedinstveni i specifični,  zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome.
 
Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.
 
Informacije o Erazmus Mundusmaster i PhD programima  dostupne su na sajtu nacionalne Erazmus kancelarije
 
http://erasmusplus.rs/stipendije/master-programi/em-zajednicki-master-programi/
 
http://erasmusplus.rs/stipendije/doktorski-programi/

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic