Aktuelnosti

Biblioteka

E- mail: biblmf@uns.ac.rs

Zaposleni:

Ime i prezime Naziv radnog mesta E-mail adresa Broj telefona
Silvija Brkić bibliotekar savetnik brkics@uns.ac.rs 021 2100016
Marija Vučenović bibliotekar marijav@uns.ac.rs 021 6614770
Radmila Matić  bibliotekar maticr@uns.ac.rs 021 2107909
Zorica Đokić bibliotekar zoricadj@uns.ac.rs 021 2102185
Biljana Živković bibliotekar biljanaz@uns.ac.rs 021 2107913
Milica Mirčić bibliotekar milica.mircic@mf.uns.ac.rs 021 2102185
Daniela Čikić knjižničar daniela.cikic@mf.uns.ac.rs 021 6622597
Milana Dragić knjižničar milana.dragic@mf.uns.ac.rs 021 6622597

 

Tekst uneo: ivanatojic