Arhiva

*Odabirom željenog meseca i godine možete pregledati aktuelnosti za određeni period.

Godina: Mesec:    
*Pregled aktuelnosti za tekući mesec
DatumKratak opis 
13/12/2019ISPIT IZ HISTOLOGIJE - JANUARSKI ISPITNI ROK - ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE, FARMACIJE, MEDICINSKE REHABILITACIJEOpširnije >>>
13/12/2019Multidisc. int. zdr. nega - rezultati testa održanog 13.12.2019. i termin upisa ocenaOpširnije >>>
13/12/2019ISPIT IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE U JANUARSKOM ISPITNOM ROKUOpširnije >>>
13/12/2019KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU RASPORED VEŽBI ZA STUDENTE ZN I MR Opširnije >>>
13/12/2019ZDRAVSTVENA STATISTIKA; STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master)-rezultati ispita održanog 12.12.2019Opširnije >>>
13/12/2019Rezultati testa iz Urgentne medicine decembarski ispitni rokOpširnije >>>
13/12/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Individualni obrazovni planOpširnije >>>
13/12/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Preventivno-korektivni rad sa decom školskog uzrastaOpširnije >>>
12/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 12.12.2019 GODINE - IX GRUPAOpširnije >>>
12/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 12.12.2019 GODINEOpširnije >>>
11/12/2019ZDRAVSTVENA NEGA U OFTALMOLOGIJI U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU Opširnije >>>
11/12/2019Katedra za SER rezultati drugog testa iz predmeta Asistivne tehnologijeOpširnije >>>
11/12/2019Rezultat iz psimenog ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologije-Decembarski rokOpširnije >>>
11/12/2019Spisak studenata koji su polozili test iz IM u decembarsku ispitnom roku 9. 12. 2019.Opširnije >>>
11/12/2019Vazno obavestenje za studente medicine II godina - vezbe u Centru za simulaciju MF-a iz predmeta UKP2Opširnije >>>
11/12/2019OBAVEŠTENJE ZA SPECIJALIZANTE PEDIJATRIJEOpširnije >>>
11/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Kolokvijum iz predmeta Specijalna kineziterapija 1Opširnije >>>
11/12/2019TERMINI ZA USMENI DEO ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
11/12/2019REZULTATI TESTA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVAOpširnije >>>
11/12/2019RASPORED TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE NA PREDMETU OPŠTA MEDICINA - ZIMSKI SEMESTAROpširnije >>>
10/12/2019MIKROBIOLOGIJA-DECEMBAR 2019-FARMACIJA-OPSTA I SPEC-REZULTATI TESTAOpširnije >>>
10/12/2019ISPIT: OFTALMOLOGIJA DECEMBARSKI ISPITNI ROK: DATUM 10.12.2019. Opširnije >>>
10/12/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVOOpširnije >>>
10/12/2019Opšta zdravstvena nega 1 - rezultati testa održanog 10.12.2019.Opširnije >>>
10/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Predavanje iz predmeta Propedevtika u med. reha.Opširnije >>>
10/12/2019FIZIOLOGIJA- rezultati testa u decembarskom rokuOpširnije >>>
10/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA UTORAK 10.12.2019 GODINEOpširnije >>>
10/12/2019REZULTATI TESTA iz predmeta Medicinske osnove poremećaja glasa i govora održanog 09.12.2019. godineOpširnije >>>
10/12/2019REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (MEDICINA) ODRŽANOG 09.12.2019. GODINEOpširnije >>>
10/12/2019REZULTATI TESTA IZ OTORINOLARINGOLOGIJE (STOMATOLOGIJA) ODRŽANOG 09.12.2019. GODINEOpširnije >>>
09/12/2019STATISTIČKE METODE U MEDICINSKOJ NAUCI I PRAKSI (master studije)- apsolventski ispitni rokOpširnije >>>
09/12/2019Test iz Urgentne medicine - decembarski ispitni rokOpširnije >>>
09/12/2019Rezultati testa i raspored polaganja ispita iz DERMATOVENEROLOGIJE u decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente MEDICINE-Decembar 2019Opširnije >>>
09/12/2019Izmenjeni ispitivač za ispit iz Interne medicine za studente zdravstvene nege - decembarski rok 2019.Opširnije >>>
09/12/2019Izvučeni ispitivači za ispit iz Interne medicine za studente stomatologije - decembarski rokOpširnije >>>
09/12/2019Izvučeni ispitivači za ispit iz Interne medicine za studente medicine-decembarski rokOpširnije >>>
09/12/2019REZULTATI TESTA IZ PEDIJATRIJEOpširnije >>>
09/12/2019KATEDRA ZA STOMATOLOGIJU SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM DECEMBARSKI ISPITNI ROK VAŽNO OBAVEŠTENJE!!!!!!Opširnije >>>
09/12/2019 NOTICE FOR STUDENTS OF MEDICINE IN ENGLISH-- Taking the test from gynecology and obstetrics in December Opširnije >>>
09/12/2019Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Rezultati testa Medicina-09.12.2019.Opširnije >>>
09/12/2019Test za studente ZDRAVSTVENE NEGE u decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
09/12/2019TEST IZ STOMATOLOGIJE SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM DECEMBARSKI ISPITNI ROK- REZULTATI TESTA I RASPORED POLAGANJA ISPITA - IZMENJENOpširnije >>>
09/12/2019TEST IZ MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE DECEMBARSKI ROK- REZULTATI I RASPORED POLAGANJA USMENOG ISPITAOpširnije >>>
09/12/2019Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Decembarskom ispitnom roku - Spisak studenata za polaganje ispitaOpširnije >>>
06/12/2019РАСПОРЕД СТУДЕНАТА МЕДИЦИНЕ ЗА ИНТЕРНАТСКЕ ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕOpširnije >>>
06/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Med. rehabilitacijaOpširnije >>>
06/12/2019Katedra za psihologiju - Termin ispita iz Psiholoških osnova poremećaja u ponašanjuOpširnije >>>
06/12/2019Katedra za psihologiju - Termin ispita iz Porodičnog savetovanjaOpširnije >>>
06/12/2019Katedra za zdravstvenu negu - Zdravstvena nega hiruršhih bolesnika sa hirurgijom - decembar 2019.Opširnije >>>
06/12/2019Mikrobiologija-Obavestenje za Decemraski ispitni rok 2019Opširnije >>>
06/12/2019Test iz Ortopedije vilica i Ortopedije vilica IOpširnije >>>
06/12/2019Oftalmologija test decembarski ispitni rokOpširnije >>>
06/12/2019Katedra za biohemiju - ispit u decembarskom isitnom rokuOpširnije >>>
06/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUSERSTVO - TEST MEDICINA I ZDRAVSTVENA NEGAOpširnije >>>
05/12/2019Raspored polaganja ispita iz MEDICINE RADA u DECEMBARSKOM roku školske 2019/20. godineOpširnije >>>
05/12/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE SA PERIOPERATIVNOM MEDICINOM - Studenti integrisanih akademskih studija stomatologije - DecembarOpširnije >>>
05/12/2019ISPIT IZ ANESTEZIJE I PERIOPERATIVNE MEDICINE - Studenti integrisanih akademskih studija medicine - Decembarski rokOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom_DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019. godine Opširnije >>>
05/12/2019KATEDRA ZA ONKOLOGIJU-ispit u decembarskom rokuOpširnije >>>
05/12/2019Termin ispita u decembarskom roku koje organizuje Katedra za psihologijuOpširnije >>>
05/12/2019Patološka fiziologija Decembarski rok 2019 Raspored polaganja studenata koji imaju položen test-MedicinaOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Decembarski rok Radiološka tehnologija Raspored-Osnove nuklearne med.Opširnije >>>
05/12/2019Patološka fiziologija Decembarski ispitni rok 2019 Raspored polaganja ispita-FARMACIJAOpširnije >>>
05/12/2019FIZIOLOGIJA-ISPIT U APSOLVENTSKOM ROKUOpširnije >>>
05/12/2019Multidisc. inten. zdr. nega - raspored polaganja ispita i obaveštenja za decembarski rokOpširnije >>>
05/12/2019Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu - Apsolventski/decembarski ispitni rokOpširnije >>>
05/12/2019Obaveštenje za studente zdravstvene negeOpširnije >>>
05/12/2019Obaveštenje za studente medicineOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicini i rehabilitaciju-Ispit iz predmeta Balneoklimatologija-Decembar 2019. god.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita iz predmeta REUMATOLOGIJA-Decembar 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-Raspored usmenog dela ispita za studente ZDRAV.NEGE-Decembar 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Katedra za patologiju - Raspored polaganja usmenog ispita u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Termini testova i usmenih ispita u decembarskom ispitnom roku 2019.Opširnije >>>
04/12/2019Važno obaveštenje za studente medicine II godine o terminima održavanja vežbi iz UKP2 u Centru za simulaciju MF-aOpširnije >>>
04/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 05.12.2019 GODINEOpširnije >>>
04/12/2019Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju- Termin testa za studente medicine-Decembarski ispitni rok 2019. god.Opširnije >>>
04/12/2019GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO SIMULACIONI CENTAR - 05.12.2019 GODINE Opširnije >>>
04/12/2019ISPIT IZ NEUROLOGIJE ZA MEDICINARE U DECEMBARSKOM ROKUOpširnije >>>
04/12/2019DOKTORSKE STUDIJE-PREDMMET: AKTUELNOSTI U MED. REHABILITACIJIOpširnije >>>
04/12/2019Rezultati parcijalne provere znanja za studente ZDRAVSTVENE NEGEOpširnije >>>
03/12/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU Decembarski ispitni rok (svi smerovi) Opširnije >>>
03/12/2019KATEDRA ZA GERIJATRIJU - Vežbe za studente Medicinske rehabilitacije Opširnije >>>
03/12/2019Zakazan test za studente medicine, stomatologije i zdravstvene nege - Decembarski ispitni rok 2019.Opširnije >>>
03/12/2019Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Važno-Master predavanjeOpširnije >>>
03/12/2019OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSS RT ZA IZBORNI PREDMET SPECIFIČNOSTI RADA SA INFEKTIVNIM PACIJENTIMA U RADIOLOGIJI Opširnije >>>
02/12/2019Vazno obavestenje za studente Stomatologije na sprskom jezikuOpširnije >>>
02/12/2019Hirurgija i nega hirur. bol. i Zdr. negа hir. bol. sa hir.- termin potvrđivanja izlaska na ispit u decembarskom rokuOpširnije >>>
02/12/2019Termini ispita u decembarskom ispitnom roku koje organizuje Katedra za zdravstvenu neguOpširnije >>>
02/12/2019Ispit iz EPIDEMIOLOGIJE u Decembarskom ispitnom rokuOpširnije >>>
02/12/2019Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u DECEMBARSKOM ispitnom roku Opširnije >>>
02/12/2019TEST IZ PEDIJATRIJE na srpskom i engleskomOpširnije >>>
02/12/2019Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta PREVENTIVNO-KOREKTIVNI RAD SA DECOM ŠKOLSKOG UZRASTAOpširnije >>>
02/12/2019UG “Otvoreni krug Novi Sad” u decembru organizuje besplatne radionice telesne muzike za mlade i odrasleOpširnije >>>
01/12/2019Test iz Stomatologije sa MFH i Maksilofacijalne hirurgije u decembarskom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Test: Otorinolaringologija, Medicinske osnove poremećaja glasa i govora i Poremećaji glasa u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Ispit iz FONIJATRIJE i ZDRAVSTVENE NEGE U OTORINOLARINGOLOGIJI u DECEMBARSKOM ispitnom rokuOpširnije >>>
01/12/2019Raspored polaganja ispita iz OTORINOLARINGOLOGIJE i MEDICINSKIH OSNOVA POREMEĆAJA GLASA I GOVORA u DECEMBARSKOM rokuOpširnije >>>