Aktuelnosti

Zdravstvene specijalizacijeRešenje za upis na specijalizacije i uže specijalizacije - oktobar 2019/2020. godine

Informacije u vezi sa upisom na specijalizacije i uže specijalizacije - oktobar 2019/2020. godine


Konkurs za upis na zdravrstvene specijalizacije i uže specijalizacije u oktobarskom upisnom roku 2019/2020 godine.

Prijavni list


Raspored nastave za školsku 2019/2020. godinu - zimski semestarUputstvo za polaganje i odbranu završnog rada iz užih specijalizacija

Usvojeni plan i program specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu


Usvojeni plan i program užih specijalizacija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 

Tekst uneo: ivanatojic