RSS feed

Aktuelnosti

14/12/2018

ZDRAVSTVENA STATISTIKA (SRE), STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master)- rezultati ispita održanog 13.12.2018.godine

Opširnije >>>

14/12/2018

Katedra za biohemiju - rezultati testa iz Medicinske biohemije (studije Farmacije)

Opširnije >>>

14/12/2018

Katedra za medicinsku rehabilitaciju- OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MED. REHABILITACIJE

Opširnije >>>

13/12/2018

URGENTNA MEDICINA- REZULTATI TESTA I USMENI ISPIT

Opširnije >>>

13/12/2018

EMERGENCY MEDICINE TEST RESULTS AND FINAL EXAM

Opširnije >>>

13/12/2018

Izborni predmet - PORODIČNA MEDICINA I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opširnije >>>

13/12/2018

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U NAUCI I PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE I MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opširnije >>>

13/12/2018

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U SPECIJALNOJ EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Opširnije >>>

12/12/2018

Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju- rezultati kolokvijuma iz Metodike rada sa VO decom

Opširnije >>>

12/12/2018

Test iz Dermatovenerologije za studente MEDICINE u JANUARSKOM ispitnom roku

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom SaduNovi konkurs 
Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost PhD studenata na Didro univerzitetu - Pariz 7, Francuska.
Više informacija o konkursu

Otvoren novi konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija
Oblast: ZDRAVSTVENA NEGA

Produžen konkurs stipendiranu mobilnost osoblja na Univerzitetu Primorska, Slovenija.
Informacije o konkursu


 Prijemni ispit školske 2018/2019. godine
 Rešenje o disciplinskoj meri
Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 12/12/2018