RSS feed

Aktuelnosti

21/10/2019

Palijativna nega - obaveštenje o početku nastave

Opširnije >>>

21/10/2019

BEZBEDNOST BOLESNIKA U SESTRINSKOJ PRAKSI - obaveštenje o početku nastave

Opširnije >>>

21/10/2019

Važno obaveštenje za studente Radiološke tehnologije povodom rasporeda predavanja i vežbi iz Interne medicine

Opširnije >>>

21/10/2019

Važno obaveštenje: Raspored predavanja i vežbi iz Interne medicine za studente Radiološke tehnologije i spisak stud.

Opširnije >>>

19/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Izmena raspored studenta medicine po grupama za vežbe-Med. reha.

Opširnije >>>

18/10/2019

Obaveštenje studentima 3. godine SER (Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom)

Opširnije >>>

18/10/2019

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju-VAŽNO-Novi raspored studenta SRE po grupama za vežbe-Med. reha.

Opširnije >>>

18/10/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO obaveštenje za studente 4. god. Med. rehabilitacije

Opširnije >>>

18/10/2019

Obavestenje za studente 4. godine SER

Opširnije >>>

18/10/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE FARMACIJE - RASPORED PO GRUPAMA ZA PREDMET BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

Opširnije >>>

18/10/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-IZBORNI PREDMET ZDRAVSTVENA STATISTIKA

Opširnije >>>

18/10/2019

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE-IZBORNI PREDMET PROMOCIJA ZDRAVLJA

Opširnije >>>

18/10/2019

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-VAŽNO-Predavanje iz predmeta Med. rehabilitacija

Opširnije >>>

17/10/2019

HISTOLOGIJA - STOMATOLOGIJA, NADOKNADA PREDAVANjA

Opširnije >>>

17/10/2019

Parcijalna provera znanja za studente ZDRAVSTVENE NEGE

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Predstavljanje Čivning stipendija za master studije u Velikoj Britaniji,
22. oktobra u 17 sati u Omladinskom klubu OPENS,
Laze Telečkog 2, Novi Sad


JAVNI KONKURSI FONDA "DR ZORAN ĐINĐIĆ" UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2019.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka


PRISTUPNO PREDAVANjE DR STENLIJA GOLDSMITA „TARGETED RADIONUCLIDE THERAPY: PAST, PRESENT AND FUTURE" (CILjANA TERAPIJA RADIONUKLIDIMA: PROŠLOST, SADAŠNjOST I BUDUĆNOST)


Novi konkurs Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost Univerzitetu u Granadi, Španija.
Više informacija o konkursu
Mobilnost studenata
*Rok za dostavljanje prijava je ponedeljak, 28. oktobar 2019.


OBAVEŠTENJE ZA UPIS - 2. STEPEN STUDIJA

Konačne rang liste - Konkurs za drugi stepen studija

Master akademske studije medicinske rehabilitacije

Master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

 Master akademske studije zdravstvene nege

Specijalističke akademske studije rane intervencije u detinjstvu


Konačna rang lista doktorskih akademskih studija


LISTA NOMINOVANIH KANDIDATA – ERASMUS+, CATANZARO,
DRUGI POZIV


STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Regional FirstAid ANNUAL MEETING 2019


Javni poziv  ̶  Prijavа za obuku Studiraj u Srbiji  ̶  Internacionalizacija visokoškolskih ustanova za nastavno osoblje UNS-a koje je zainteresovano za besplatan kurs engleskog jezika sa ciljem podizanja kompetencija za držanjе nastave na engleskom jeziku.
Više informacija na:  http://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/6820-studiraj-u-srbiji


Konkurs za tri člana Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 26.09.2019.


SVEČANI ČAS ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA
U ŠK. 2019/2020. godini 


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


Konačna  lista za upis na studijske programe na engleskom jeziku, produženi 2.konkursni rok - MEDICINA

Instrukcije za upis


SVEČANI ČAS – STUDENTI 1.GODINE STUDIJA MEDICINE I STOMATOLOGIJE NA ENGLESKOM JEZIKU


Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019.


Novi konkurs za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.
Informacije o konkursu
Rok za prijave: 9. oktobar 2019.


 Pristupna predavanja


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA KOJI ĆE BITI PROMOVISANI 06.10.2019.


Konkurs za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 12.09.2019.


Konkurs za studenta prodekana, objavljeno: 12.09.2019.


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 
Služba za studije I i II stepena 

3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 21/10/2019