RSS feed

Aktuelnosti

21/02/2020

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE ZDRAVSTVENE NEGE - IZBORNI PREDMET PROMOCIJA ZDRAVLJA

Opširnije >>>

21/02/2020

Test za studente MEDICINE u martovskom ispitnom roku

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za SER - termini ispita za studente specijalističkih studija Rane intervencije u detinjstvu

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za SER - obaveštenje studentima Master studija specijalne edukacije i rehabilitacije o terminima ispita

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za SER - obaveštenje studentima Radiološke tehnologije o terminu ispita iz Znakovnog jezika

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za SER - termini ispita u martovskom i aprilskom roku za studente Medicinske rehabilitacije

Opširnije >>>

21/02/2020

Važno obaveštenje: Izborni predmet - Hitna stanja u internoj medicini

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za SER - raspored ispita u martovskom i aprilskom ispitnom roku za studente Spec. edukacije i rehabilitacije

Opširnije >>>

21/02/2020

Katedra za psihologiju - Obaveštenje o početku nastave iz predmeta Socijalna patologija

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Protetika i ortotika (termin predavanja)

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Prvo predavanje iz predmeta Kineziterapija 2

Opširnije >>>

20/02/2020

Izborni predmet TRANSFUZIOLOŠKA PRAKSA

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za epidemiologiju - Obaveštenje o početku nastave za studente III godine (zdravstvena nega)

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za SER - obaveštenje studentima II godine Specijalne edukacije i rehabilitacije

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za SER - Obaveštenje za studente IV godine Specijalne edukacije i rehabilitacije

Opširnije >>>

20/02/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Obaveštenje za martovski, apasolventski rok 2019/20

Opširnije >>>

20/02/2020

Raspored letnji semestar 2019/20 Radiološka tehnologija Osnove nuklearne medicine

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom Sadu
KONKURS ZA STIPENDIJE U Velikoj Britaniji
British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije  ̶  magistarske ili doktorske studije.
Konkurs za školsku 2020/2021. godinu je za one studente koji žele da provedu 1 ̶ 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.
Detaljne informacije o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org

 OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 20/02/2020