RSS feed

Aktuelnosti

13/12/2019

ISPIT IZ HISTOLOGIJE - JANUARSKI ISPITNI ROK - ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NEGE, FARMACIJE, MEDICINSKE REHABILITACIJE

Opširnije >>>

13/12/2019

Multidisc. int. zdr. nega - rezultati testa održanog 13.12.2019. i termin upisa ocena

Opširnije >>>

13/12/2019

ISPIT IZ HISTOLOGIJE I EMBRIOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

13/12/2019

KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU I LABORATORIJSKU MEDICINU RASPORED VEŽBI ZA STUDENTE ZN I MR

Opširnije >>>

13/12/2019

ZDRAVSTVENA STATISTIKA; STATISTIČKE METODE U NAUCI I PRAKSI (master)-rezultati ispita održanog 12.12.2019

Opširnije >>>

13/12/2019

Rezultati testa iz Urgentne medicine decembarski ispitni rok

Opširnije >>>

13/12/2019

Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Individualni obrazovni plan

Opširnije >>>

13/12/2019

Katedra za SER - rezultati ispita iz predmeta Preventivno-korektivni rad sa decom školskog uzrasta

Opširnije >>>

12/12/2019

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 12.12.2019 GODINE - IX GRUPA

Opširnije >>>

12/12/2019

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO PRAKTIČNA NASTAVA ČETVRTAK 12.12.2019 GODINE

Opširnije >>>

11/12/2019

ZDRAVSTVENA NEGA U OFTALMOLOGIJI U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Opširnije >>>

11/12/2019

Katedra za SER rezultati drugog testa iz predmeta Asistivne tehnologije

Opširnije >>>

11/12/2019

Rezultat iz psimenog ispita iz Neuropsihologije i Razvojne i kliničke neuropsihologije-Decembarski rok

Opširnije >>>

11/12/2019

Spisak studenata koji su polozili test iz IM u decembarsku ispitnom roku 9. 12. 2019.

Opširnije >>>

11/12/2019

Vazno obavestenje za studente medicine II godina - vezbe u Centru za simulaciju MF-a iz predmeta UKP2

Opširnije >>>

11/12/2019

OBAVEŠTENJE ZA SPECIJALIZANTE PEDIJATRIJE

Opširnije >>>

Arhiva

Dobro došli na Medicinski fakultet u Novom SaduKONKURS ZA STIPENDIJE U Velikoj Britaniji
British Scholarship Trust (BST) raspisuje konkurs za kratke istraživačke posete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije  ̶  magistarske ili doktorske studije.
Konkurs za školsku 2020/2021. godinu je za one studente koji žele da provedu 1 ̶ 3 meseca na jednom od univerzitetu u Velikoj Britaniji, kako bi unapredili svoja istraživanja definisana temom magistarskog ili doktorskog programa.
Detaljne informacije o stipendijama i  uslovima koje bi kandidati trebalo da ispunjavaju mogu se naći na web adresi BST-a: www.britishscholarshiptrust.org


OBAVEŠTENJE
Pokrenuta je prva zvanična fakultetska fejsbuk stranica na inicijativu Katedre za farmaciju: Katedra za farmaciju MFNS UNS – zvanična stranica i instagram profil Katedre za farmaciju: farmacija_mfns_uns 

Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu je raspisao Konkurs za dodelu 74 stipendije studentima Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2019/2020. godinu.
Informacije o konkursu


ISPITNI ROKOVI – PRIJAVA ISPITA - KALENDAR ZA ŠK. 2019/2020. GOD.


JAVNI KONKURSI FONDA "DR ZORAN ĐINĐIĆ" UNIVERZITETA U NOVOM SADU
 
Tekst javnog konkursa za predlaganje kandidata za godišnju nagradu "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača za 2019.

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za mladog naučnika i istraživača

Pravilnik o kriterijumima i merilima za realizaciju godišnje nagrade "Dr Zoran Đinđić" za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz oblasti filozofskih i socioloških nauka


 STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE  - UNIVERSITY OF
HONG KONG


Odluka Dekana o zahtevima za prelazak sa drugih fakulteta 25.09.2019.

UPIS KANDIDATA KOJIMA JE ODOBREN PRELAZAK


 Istrаživаnjе zdrаvljа stаnоvništvа Srbiје 2019.


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.

Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 12/12/2019