RSS feed

Aktuelnosti

18/09/2019

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA - Predispitne vežbe za oktobarski rok

Opširnije >>>

18/09/2019

USMENI ISPIT - OKTOBARSKI ROK IZ STOMATOLOGIJE SA MFH

Opširnije >>>

18/09/2019

Test iz Urgentne medicine

Opširnije >>>

18/09/2019

Katedra za patologiju - Raspored polaganja usmenog ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku

Opširnije >>>

18/09/2019

Katedra za patologiju - Raspored polaganja praktičnog ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku

Opširnije >>>

18/09/2019

Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi - rezultati testa održanog 18.09.2019. i termin upisa ocena.

Opširnije >>>

18/09/2019

Multidisc. int. zdr. nega - rezultati testa održanog 18.09.2019. i termin upisa ocena

Opširnije >>>

18/09/2019

Mikrobiologija-Obavestenje za OKTOBARSKI rok 2019

Opširnije >>>

18/09/2019

FIZIOLOGIJA-POTVRĐIVANJE USMENOG DELA ISPITA

Opširnije >>>

18/09/2019

Katedra za biohemiju - rezultati testa održanog 18.09.2019.

Opširnije >>>

18/09/2019

Ispit iz ENGLESKOG JEZIKA i ENGLESKOG JEZIKA 2 u OKTOBARSKOM ispitnom roku

Opširnije >>>

18/09/2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

Opširnije >>>

18/09/2019

Katedra za anatomiju - oktobarski ispitni rok

Opširnije >>>

17/09/2019

Obaveštenje o terminu održavanja predispitnih vežbi iz medicine rada u oktobarskom ispitnom roku

Opširnije >>>

17/09/2019

OSNOVE KLINIČKI ORIJENTISANE EMBRIOLOGIJE - OKTOBARSKI ISPITNI ROK (FARMACIJA)

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Pristupna predavanja - septembar


Novi konkurs iz celokupne akademske ponude partnerskog univerziteta za stipendiranu mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu La Sapijenca u Rimu, Italija.
Informacije o konkursu
Rok za prijave: 24. septembar 2019.


KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U ŠK. 2019/2020. GODINI


OBAVEŠTENjE O PROMOCIJI ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA KOJI ĆE BITI PROMOVISANI 06.10.2019.


Konkurs za člana Saveta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu iz reda studenata, objavljeno: 12.09.2019.


Konkurs za studenta prodekana, objavljeno: 12.09.2019.


Konačna  lista za upis na studijske programe na engleskom jeziku, 2. Konkursni rok:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA
Instrukcije za upis


 Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe na engleskom jeziku u 2. konkursnom roku:
MEDICINA
STOMATOLOGIJA


Na sednici održanoj 20.8.2019. godine verifikovani su mandati novim članovima Saveta Medicinskog fakulteta Novi Sad, te je konstituisan Savet Fakulteta u mandatnom periodu od 2019. do 2023. godine

Na istoj sednici postupljeno je po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj: 142-614-314/2018-02 od 15. 11. 2018. godine tako što je stavljeno van snage Rešenje o izboru dekana za mandatni period od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2021. godine, broj: 01-2747 od 24. 8. 2018. godine i ponovo je sproveden postupak glasanja o izboru dekana uz prisustvo 2/3 od ukupnog broja članova Saveta Fakulteta.

Od prisutnog 21 člana Saveta Fakulteta, za prof. dr Snežanu Brkić glasalo je 20 članova, a za prof. dr Tihomira Vejnovića glasao je jedan član, te je prof. dr Snežana Brkić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za navedeni mandatni period.Protokoli se mogu preuzeti u Službi za studije prvog i drugog stepena, u kancelariji br. 3, u prizemlju Fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
 
Služba za studije I i II stepena 

3 Scholarship Grants Available from the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University


Korišćenje učionica kao prostora za učenje


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 18/09/2019