RSS feed

Aktuelnosti

24/02/2018

Pathology Department - Notification about new term in summer semester

Opširnije >>>

24/02/2018

Pathology Department - March examination period

Opširnije >>>

23/02/2018

Katedra za medicinsku rehabilitaciju-Obaveštenje za studente medicinske rehabilitacije o početku letnjeg semestra

Opširnije >>>

23/02/2018

IZVEŠTAJ Komisije o sprovedenom postupku predlaganja i evidentiranja kandidata za izbor dekana članova Izbornog veća

Opširnije >>>

23/02/2018

Raspored-spisak praktične i teorijske nastave za studente stomatologije, za predmet Anestezija i perioperativna medicina

Opširnije >>>

23/02/2018

FIZOTERAPIJA U ONKOLIGIJI-Termin predavanja (letnji semestar)

Opširnije >>>

23/02/2018

Početak nastave iz predmeta UVOD U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD u letnjem semestru školske 2017/18. godine

Opširnije >>>

23/02/2018

Mikrobiologija - Promena termina održavanja praktične nastave za studente Strukovnih studija Zdravstvene nege

Opširnije >>>

22/02/2018

Распоред теоријске наставе из предмета ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ЗАРАЗНОГ БОЛЕСНИКА (II ГОДИНА)

Opširnije >>>

22/02/2018

Raspored predavanja iz Infektivnih bolesti za studente medicine u šk. 2017/2018.

Opširnije >>>

Arhiva

Dobrodošli na Medicinski fakultet u Novom Sadu


Spisak prijavljenih kandidata za izbor dekana Medicinskog fakulteta Novi Sad za mandatni period od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu:

  1. Prof. dr Snežana Brkić, redovni profesor
  2. Prof. dr Tihomir Vejnović, redovni profesor.

Izveštaj Komisije za sprovođenje izbora dekana i prodekana u mandatnom periodu od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine.


ZAPISNIK - IZVEŠTAJ Komisije o sprovedenom postupku predlaganja i evidentiranja kandidata za izbor dekana sa mandatom od 01.10.2018. do 30.09.2021. godine članova Izbornog veća Medicinskog fakulteta Novi Sad održanog 23.02.2018. godine


ZABRANA ODRŽAVANjA VEŽBI NA KLINIKAMA ZA INTERNE BOLESTI KCV ZA STUDENTE SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA
 
Poštovane kolege,

U prilogu se nalazi dopis  v.d. direktora KCV prof. dr Petra Slankamenca o zabrani izvođenja vežbi na klinikama za interne bolesti KCV.
 
Dopis možete pogledati ovde>>
 
Molimo Vas da se preko sajta svakodnevno informišete o daljim dešavanjima po ovom pitanju.
 
Prof. dr Zoran Komazec, prodekan za nastavu
Doc. dr Dušanka Obradović, šef Katedre za Internu medicinu

NOVI SAJT MOŽETE POGLEDATI OVDE


NOVI KONKURSI ZA MOBILNOST ERASMUS+ 
 
1. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost osoblja na Univerzitetu u Lodju, Poljska.
 
2. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu u Zagrebu, Hrvatska. 
Više informacija o konkursu

3. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost osoblja na Univerzitetu u Haenu, Španija.
Informacije o konkursu
 
4. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost osoblja na Univerzitetu Federico II u Napulju, Italija.
OBLAST - FARMACIJA
 
5. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata na Univerzitetu Federico II u Napulju, Italija.
OBLAST - FARMACIJA
 
6. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata i nastavnog osoblja na Univerzitetu u Bolonji, Italija.
Informacije o konkursima: 
STUDENTI
OSOBLJE
 
7. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata i osoblja na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, Grčka.
Informacije o konkursima: 
STUDENTI
OSOBLJE
 
8. Erazmus+ KA1 stipendirana mobilnost studenata na Univerzitetu u Groningenu, Holandija.
Informacije o konkursu
 
9. Novi Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu u Splitu.
Informacije o konkursu- Izdavačka delatnost Zadužbine Andrijević -

 VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE
Svakom studentu je kreiran mejl nalog. U nastavku su objašnjenja kako koristiti svoj nalog:
Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

 


 Odluka kolegijuma dekana u vezi sa finansiranjem studenata na kongresima ili naučnim skupovima


 

Stranica ažurirana: 23/02/2018